1. 961389 929(477) У45 Горбатюк М. В. Іван Франко і Леся Українка у літературі, громадських справах і у буденному житті // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: Ківшар Т. І. (голов. ред.) та ін.], 2010. – Вип. 6. – К. : [б. в.], — С. 193-216.
 2. Кодак М. Іван Франко versus Вільям Шекспір, або «І зоря до зорі промовля» : [шекспирознавчі праці І. Франка] // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 73-83.
 3. Железняк М. Хто має більше рації у ставленні до Костомарова — Чернишевський чи Зеновія Тарасівна : [М. І. Костомаров і З. Т. Франко] / М. Железняк // Пам’ять століть. Україна. – 2009. – № 5-6. – С. 149-164.
 4. Наумова Т. Номінативне мікрополе із семою «інтелект» у гумористичних творах Івана Франка та Володимира Самійленка // Мандрівець. – 2009. – № 2. – С.70-72.
 5. 947995 83.3(4=Укр)1 М33 Матвіїшин В. Науковий реалізм Альфонса Доде в критичному мисленні Івана Франка // Матвіїшин В. Український літературний європеїзм : монографія / Володимир Матвіїшин. – К. : Академія, 2009. – С. 85-94.
 6. 947995 83.3(4=Укр)1 М33 Матвіїшин В. Світова література у перекладницькій, критичній і художній діяльності Івана Франка // Матвіїшин В. Український літературний європеїзм : монографія / Володимир Матвіїшин. – К. : Академія, 2009. – С. 148-165.
 7. 986197 83.3(4=Укр)6 И48 Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. Кн. ІІІ / Микола Ільницький. — К. : Києво-Могил. акад., 2009. – 904 с. — Із змісту: Ільницький М. Поєдинок із собою: проблема двійництва в «Поєдиноку» І. Франка і «Двійнику» Ф. Достоєвського. — С. 36-51 ; Ільницький М. Теоретичний аспект «Майових елегій» Івана Франка. – С. 51-57.
 8. 986197 83.3(4=Укр)6 И48 Ільницький М. Іван Франко й Адам Міцкевич : до проблеми валленродизму / М. Ільницький // Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. / Микола Ільницький.- К. : Києво-Могилянська акад.. – 2009.- Кн. ІІІ. – С. 25-36.
 9. Штонь Г. Т. Г. Шевченко та І. Я. Франко. Поетичні візії України. Онтологічна спільність та відмінності // Слово і час. – 2008. – № 3. – С. 12-17.
 10. Даниленко Л. Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово. — 2008. — № 2. — С. 23-25.
 11. Віват Г. Іван Франко і Василь Стус : Франківські мотиви в поезії Василя Стуса // Дивослово. — 2008. — № 1. — С. 44-48.
 12. Бондарчук Л. На шляхах європеїзму: сторінки творчих взаємин Івана Франка і Лесі Українки // Дивослово. — 2007. — № 12. — С. 49-51.
 13. Гнатюк М. Діалог між епохами : Шевченко і Франко // Дзвін. — 2007. — № 3. – С. 112-119.
 14. Іванішин П. Держава у творчості Івана Франка і Тараса Шевченка : політичний дім національної екзистенції // Визвольний шлях. — 2007. — № 2. — С. 35-48.
 15. Піхманець Р. «Іван Франко поставив мене малим наслідником своїм» (Василь Стефаник) : [Стосунки І. Франка з В. Стефаником] // Слово і час. – 2007. – № 2. – С. 17-26.
 16. Якимович Б. Іван Франко — співвидавець літературної спадщини Степана Руданського // Схід. — 2007. — № 1. — С. 58-61.
 17. Іванченко Р. Іван Франко і Михайло Драгоманов // Пам’ять століть. — 2007. — № 1. — С. 53-59.
 18. Козар Л. «Лицарі духа». Фольклористична діяльність Бориса Грінченка в оцінці Івана Франка // Слово і час. – 2006. – № 9. – С. 10-13.
 19. Головай І. Їх єднала доля України. Іван Франко й Українські січові стрільці // Дивослово. — 2006. — № 7. — С. 49-52.
 20. Коваль Д. Перекладач та інтерпретатор античної спадщини : [І. Франко] // Книжк. клуб плюс. — 2006. — № 6. — С. 11-12.
 21. 929932 83.3(4=Укр) С 89 “Дон-Кіхот” Сервантеса в науковій і творчій спадщині Івана Франка // Сулима М. М. Книжиця у семи розділах : літ.-крит. ст. й дослідж. / М. М. Сулима / Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Фенікс, 2006. – С. 110-112.
 22. Ільїн В. Іван Франко і Фрідріх Ніцше: дух і воля до боротьби // Книжк. клуб плюс. — 2006. — № 6. — С. 9-11.
 23. Матвіїшин В. Г. Світова література у перекладницькій та творчій діяльності Івана Франка // Зарубіжна літ. в шк. Укр. — 2006. — № 5. — С. 2-10.
 24. Кормилов С. И. Философские аспекты поэзии Ивана Франко и русская литература // Вестн. МГУ. Серия 9, Филология. — 2006. — № 4. — С. 90-97.
 25. Голод Р. Іван Франко та новітні напрями літератури // Укр. мова і літ. в шк. — 2006. — № 2. — С. 58-61.
 26. Удовиченко Л. М. Вивчення образу-персонажа у національному та загальнолюдському вимірах. На матеріалі творчості Е. Золя та І. Франка // Всесвітня літ. в серед. навч. закладах України. — 2005. — № 6. — С. 42-45.
 27. Гнатюк М. До витоків: Шевченкознавчі праці Івана Франка 80-х рр. ХІХ ст. // Дзвін. — 2005. — № 5-6. — С. 156-159.
 28. 914927 4(4Укр-4До) Д67 Галич В. Іван Франко в публіцистиці Олеся Гончара // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка / Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка ; [редкол.: В. Білецький та ін.]. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2004. – Т. 5.- С. 367-371.
 29. Тихолоз Б. Філософсько-поетична мариністика Г. Сковороди та І. Франка // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях, та колегіумах. — 2003. — № 6. – С. 122-132.
 30. Матвіяс І. Г. Діалектна основа мови в творах І. Франка // Мовознавство. — 2003. — № 1. — С. 11-17.
 31. 894569 83.3(4=Укр)1 И90 М. Драгоманов у ідейному життя І. Франка // Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) : підруч. для вузів : у 2 кн. / за ред. О. Д. Гнідач, 2003. – Кн. 2. – К. : Вища школа. — С. 58-66.
 32. Нечепорук Є. Іван Франко і швейцарська культура // Вікно в світ. — 2001.- № 2. – С. 126-137.
 33. Поліщук В. Проблема українсько-російських міжлітературних взаємин у працях Івана Франка // Дивослово. — 2000. — № 9. — С. 2-4.
 34. Ляшкевич П. А. Франко і Бодлер // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. — 2000. — № 1. – С. 101-104.
 35. Ільницький М. Іван Франко й Адам Міцкевич: до проблеми валленродизму // Дивослово. — 1999. — № 6. — С. 2-5.
 36. Вервес Г. Д. “… гріє всю Україну, а світить далеко дальше” І. Франко і світ літератури // Всесвітня літ. в серед. навч. закладах Укр. — 1996. — № 8. – С. 53-54.
 37. Луцишин О. Іван Франко: європейськість як орієнтир національного розвитку літератури // Дивослово. — 1995. — № 10-11. — С. 3-6.
 38. 834506 63.3(4Укр) Л63 Лисяк-Рудницький І. Іван Франко у своїх німецьких писаннях // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : [в 2 т.] / І. Лисяк-Рудницький. – Т. 1. – К. : Основи, 1994. — С. 405-412.
 39. Квіт С. Іван Франко і Михайло Грушевський // Слово і час. — 1991. — № 1. – С. 61-70.
 40. Людкевич С. Іван Франко як знавець українського мелодійного фольклору // Нар. творчість та етнографія. — 1990. — № 4. — С. 60-61.
 41. Сердюченко В. Л., Пронишин О. С. Роман М. Г. Чернишевського “Що робити?” в житті Івана Франка // Рад. літературознавство. — 1988. — № 5. — С. 62-66.
 42. Кузнецов Ю. Іван Франко і світова культура // Рад. літературознавство. — 1987. – № 2. — С. 31-38.
 43. Зернецька О. Перший перекладач австралійської літератури на Україні [І. Франко] // Всесвіт. — 1983. — № 5. — С. 151-152.
 44. Погребенник Ф. Відгомін ювілею : [про відзначення 125-річчя з дня народження І. Франка та зарубіжної публіцистики його творів] // Всесвіт. — 1982. — № 4. – С. 150-151.
 45. Каспрук А. Світло зі Сходу : [І. Франко і рос. література] // Вітчизна. — 1981. — № 8. — С. 188-195.
 46. Романец А. Иван Франко и украинско-молдавские связи // Кодры. — 1981. — № 8. — С. 135-140.
 47. Історія одного листування : [І. Франка з проф. Будапештськог університету О. Ашботом] // Рад. літературознавство. — 1981. — № 8. — С. 71-76.
 48. Позяк М. М. Іван Франко — збирач і видавець прислів’їв та приказок // Нар. творчість та етнографія. — 1981. — № 4. — С. 37-46.
 49. Арсенич П. І. З фольклорно-етнографічної діяльності І. Я. Франка на Гуцульщині // Нар. творчість та етнографія. — 1981. — № 4. — С. 46-51.
 50. Пащенко Є. Іван Франко в літературах народів Югославії // Всесвіт. — 1978. — № 9. — С. 194-197.
 51. Новосядла Є. Фантазія і факт : [про шекспірознавчі дослідження І. Франка] // Жовтень. — 1976.- № 5. — С. 138-141.
 52. Альберт І. С. Невідомі російські переклади віршів Івана Франка // Рад. літературознавство. — 1975. — № 5. — С. 82-85.
 53. Мельничук А. Ф. Про взаємини Івана Франка та Гната Хоткевича // Рад. літературознавство. — 1972. — № 8. — С. 78-81.
 54. Руда Т. Іван Франко і російська фольклористика // Нар. творчість та етнографія. — 1971. — № 6. — С. 91-95.
 55. Домбровський О. Критичні завваги І Франка до “історії” М. Грушевського // Укр. історик. — 1970. — № 1-3. — С. 122-131.
 56. Нікітіна М. Листи І. Зінгера і Г. Каннера до Івана Франка : [публікація] // Жовтень. — 1969. — № 8. — С. 106-108.
 57. Качій Ю. Історія одного подарунка : [про переклад Ю. Жатковичем на угорську мову кн. І. Франка “В поті чола”] // Жовтень. — 1969. — № 5. — С. 117-119.
 58. Погрібний А. Дружба велетнів : [Б. Грінченка та І. Франко] // Вітчизна. — 1967. – № 2. — С. 164-173.
 59. Воропай О. Іван Франко як етнограф і фолькльорист // Визвольний шлях. — 1966. — № 9. — С. 1046-1056.
 60. Неборячок Ф. За покликом і прикладом Каменяра : [М. Т. Рильський і І. Я. Франко] // Жовтень. — 1966. — № 8. — С. 90-94.
 61. Фалендиш Л. Т. “Руська трійця” в оцінці І. Франка : [І. Я. Франко про М. Шашкевича, Я. Головацького та І. Вагилевича] // Рад. літературознавство. — 1966. — № 8. — С. 58-70.
 62. Кравчук П. Гей, розіллялось ти, руськеє горе… : [про вклад І. Франка у культ.-освіт. і громад. життя канад. українців. Ст. з Канади] // Жовтень. — 1966. — № 5. — С. 74-75.
 63. Черницький Є. Орган у величному храмі : [Іван Франко — популяризатор і перекладач творів О. С. Пушкіна] // Жовтень. — 1966. — № 5. — С. 93-98.
 64. Коновалов Г. Іван Франко і Чехословаччина // Всесвіт. — 1966. — № 5. — С. 87-92.
 65. Кирилюк Є. Іван Франко і українська література Закарпаття // Жовтень. — 1965. – № 10. — С. 50-54.
 66. Хомицький О. В. Німецькі письменники-реалісти ХІХ ст. в оцінці Івана Франка // Рад. літературознавство. — 1963. — № 1. — С. 62-71.
 67. Іванов Л. Іван Франко і зарубіжна література : [про кн. І. Ю. Журавської “Іван Франко і зарубіжна література”] // Вітчизна. — 1962. — № 9. — С. 164-169.
 68. Ярема Я. Я. Іван Франко і творчість Генріха Гейне // Рад. літературознавство. — 1960. — № 1. — С. 23-32.
 69. Радо Дьєрдь. Іван Франко і Угорщина // Вітчизна. — 1956. — № 11. — С. 185-186.
 70. Калениченко Н. Іван Франко і Михайло Коцюбинський // Дніпро. — 1956. — Кн. 10. — С. 114-119.
 71. Кулініч А. Франко як перекладач російських поетів // Вітчизна. — 1956. — № 9. – С. 124-130.
 72. Ткаченко М. Іван Франко — видатний дослідник шевченківської спадщини // Дніпро. — 1956. — Кн. 9. — С. 117-121.
 73. Лисюк П. Іван Франко про Тараса Шевченко // Вітчизна. — 1956. — № 3. – С. 112-130.