1. 930354 63.3(4Укр)64 А18 Авдєєнко С. І. Габсбург-Лотрінген Вільгельм, австрійський ерцгерцог // Тисяча й одна смерть: український рахунок / Сергій Авдєєнко. — Запоріжжя : Дике Поле, 2006. — С. 181-182.
 2. 991000 94(477.64-25)"1918" В38 Весна 1918 року: у боротьбі за Запоріжжя : спогади українських бійців / Запоріз. НДЦ "Спадщина" ; [авт.: Вільгельм фон Габсбург та ін. ; упоряд. Ю. І. Щур]. — К. : [УВС ім. Ю. Липи], 2017. — 132 с.
 3. 869759 63.3(4Укр)61 Г 51 Гірняк Н. Полковник Василь Вишиваний. — Вінніпеґ : Вид-во хор. УСС Дм. Микитюк, 1956. — 72 с.
 4. Ф84716 63.3(4Укр) Д21 Дашкевич Я. Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний) // Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. — Львів : Піраміда. – 2015. – С. 509-524.
 5. Ф72132 94(477) Д58 Габсбург Вільгельм (Василь Вишиваний) // Довідник з історії України (А-Я) / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. — 2-ге вид., доопрац. і доп. — К. : Генеза, 2002. — С. 138.
 6. 875749 63.3(4Укр-2К)61 Д67 Донцов Д. Рік 1918, Київ. Ч. 1. — Торонто, Онт. — Канада : Гомін України, 1954. — 128 с. — Із змісту: Згадки про Василя Вишиваного (архикнязя Вільгельма). — С. 13-14, 53, 123.
 7. Ф67129 050.9 И90 Новосад Р. Австрійський архікнязь — український полковник // Історичний календар'98 : [наук.-попул. та літ. альм.]. / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. — К. : Укр. кн., 1997. — [Вип. 4]. — С. 240-241.
 8. 962057 63.3(4Укр-4Зап) К90 Щур Ю. Народний дім, «Просвіта», архікнязь Вільгельм фон Габсбург та інші епізоди з історії революційного Олександрівська // Культурна спадщина Запорізького краю : зб. наук. ст. та документів з охорони культ. спадщини / Упр. культ. і туризму ЗОДА, КЗ "Запоріз. обл. центр охорони культ. спадщини" ЗОР ; [редкол.: Конарева І. Е. та ін.]. — Запоріжжя : ЛІПС, 2011. — Вип. 3. — С. 12-29.
 9. 968373 63.3(4Укр-4Зап) К90 Щур Ю. “Під жовто-синім прапором свободи”: Українська революція в Запорізькому краї (1917-1921 рр.) : [у т. ч. про В. фон Габсбурга] // Культурна спадщина Запорізького краю : зб. наук. ст. та документів з охорони культ. спадщини / Упр. культури і туризму ЗОДА, КЗ "Запоріз. обл. центр охорони культ. спадщини" ЗОР ; [редкол.: Конарева І. Е. та ін.]. — Запоріжжя : ЛІПС, 2012. — Вип. 4. — С. 74-97.
 10. Ф85325 030 О-58 Онацький Є. Д. Габсбург-Льотрінген Вільгельм // Українська мала енциклопедія : у 4 т. / Євген Онацький ; упоряд. С. Білокінь. — Вид. 2-ге, уточнене. — К. : ПУЛЬСАРИ, 2016. — Т. 1. А-І. — С. 212.
 11. 840835 63.3(4Ита) О-58 Онацький Є. Полковник Василь Вишиваний — Архикнязь Габсбурзький // Портрети в профіль / Є. Онацький. — Чікаго : Укр.-Амер. Вид. Спілка, 1965. — С. 123-153.
 12. Ф67551 63.3(4Укр)5 Р53 Ріпецький С. Українські січові стрільці на Запоріжжі [у т. ч. про архікнязя Вільгельма] // Українське січове стрілецтво: визвольна ідея і збройний чин / С. Ріпецький. — Нью-Йорк : Червона калина, 1956. — С. 189-198.
 13. 963944 63.3(4Укр)52 С53 Снайдер Т. Червоний князь / Тимоті Снайдер ; [пер. з англ. Павла Грицака]. – [К.] : Грані-Т. – 296 с.
 14. 990391 У2 С53 Сняданко Н. Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма : роман. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 544 с.
 15. 868977 63.3(4Укр)61 С60 Солуха П. Місто Олександрівськ — центр інтриг Вишиваного // Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського / Петро Солуха. — США : Хутір діда Петра, 1973. — С. 208-209.
 16. Ф82260 63.3(4Укр)52 Т35 Терещенко, Ю. І. Український патріот із династії Габсбургів / Ю. І. Терещенко, Т. С. Осташко. – Вид. 2-ге, доп. – К. : Темпора, 2011. – 408 с.
 17. Ф82264 68 Т42Тинченко Я. Вишиваний Василь (Габсбург-Лотрінген) // Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921) / Ярослав Тинченко. — К. : Темпора, 2011. — Кн. ІІ. — С. 224.
 18. Ф85182 63.3(4Укр)52 Х76 Хома І. Я. Історія військового формування Січових стрільців (1917-1919 роки) : монографія. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 240 с. — Із змісту: Вільгельм Габсбург. — С. 84-87, 90.
 19. 887609 85.03(4Укр) Х82 Хорунжий Ю. Василь Вишиваний (Габсбурґ) // Українські меценати: доброчинність — наша риса / Юрій Хорунжий. — К. : КМ Академія, 2001. — С. 106-115.
 20. Ф79387 63.3(4Укр)5 Ч-60 Чикаленко Є. Х. Щоденник, 1919-1920 / за ред. Владислава Верстюка, Марка Антоновича ; Укр. вільна акад. наук у США [та ін.]. — К.; Нью-Йорк : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. — 640 с. — Із змісту: Згадки про Василя Вишиваного (Вільгельма Габсбурга-Лотрінгена. — С. 85, 208–209, 354, 385, 486, 521, 549, 570.
 21. Ф77873 030 Э68 Гай-Нижник П. П. фон Габсбург-Лотрінген Вільгельм // Енциклопедія Сучасної України / НАН України ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; голова редкол. І. М. Дзюба. — К. : Поліграфкнига, 2006. — Т. 5. Вод — Гн. — С. 251.
 22. Ф76651 94(477) Э68 Осташко Т. С. Габсбурґ-Льотрінген Вільгельм фон // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Ін-т історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2004. — Т. 2. Г — Д. — С. 9.
 23. Власов О. Вільгельм-Франц фон Габсбург на Запоріжжі, або Схід і Захід разом // МИГ. – 2011. – 5 мая. (№ 18) – С. 46.
 24. Головацький І. Австрійський архикнязь – український воїн і поет // Дзвін. – 2002. – № 8. – С. 126–129.
 25. Григор’єва Т. Свій серед чужих, чужий серед своїх // Наук. записки Києво-Могилян. акад. Істор. науки. —  2008. — Т. 91. — С. 84-85.
 26. Єремєєв І. Вільгельм Габсбург — лицар України // Військо України. — 2003. — № 7-8. — С. 36-37.
 27. Каменюк М. Легенда про ерцгерцога в українській вишиванці // Слово Просвіти. — 2013. — 7 листоп. (№ 44). — С. 12.
 28. Липовецький С. Родич імператорів на службі України. Габсбург, який став Василем Вишиваним // День. — 2008. — 29 серп. — С. 8:
 29. Набитович І. Ще одне відкриття Вільгельма Габсбурга – полковника Василя Вишиваного // Визвольний шлях. — 2002. — Кн. 9. — С.123-126.
 30. Осташко Т. Вільгельм Габсбург і Україна / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Історія України. – 1998. – № 24. – С. 5–8.
 31. Подволоцкий А. Король для Украины. Васыль Вышиваный мог свергнуть гетьмана Скоропадского? // Загадки истории. — 2016. — № 49. — С. 16-17.
 32. Пресіч О. Український поет Вільгельм фон Габсбург // Україна. – 1991. – № 5. – С. 8-9.
 33. Снайдер Т. Українське життя австрійського архикнязя : [Вільгельм Габсбурґ (Василь Вишиваний) – полковник УСС] // Критика. – 2008. – № 6. – С. 18–21.
 34. Степанов Ф. З любов’ю до України : [про Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного)] // Слово і час. – 1994. – № 7. – С. 77–79.
 35. Сюндюков І. Такі різні Габсбурги // День. — 2015. — 11 верес.. — С. 8.
 36. Тригуб О. Як ерцгерцог українським полковником став // Крила України. — 2015. — № 49. — С. 14.
 37. Чернецький Є. Габсбурги // День. — 2013. — 11 жовт. — С. 9.