1. 994887 342(477) А43 Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя,18 трав. 2019 р.). — Дніпро : Ліра ЛТД, 2019. — 376 с. — Із змісту: Олійник І. О. Актуальні питання домашнього насильства над жінками. — С. 25-30 ; Висоцький В. С. Обмежувальний припис стосовно кривдника як спеціальний захід протидії домашньому насильству. — С. 127-129.
 2. Ф86775 373 А72 Антибулінг. Практичні заняття / [авт. кол.: Л. В. Береговська та ін.]. — К. : Шкіл. світ, 2019. — 152 с. : рис. — (Бібліотека "Шкільного світу").
 3. Ф86780 373 Б90 Булінг. Управлінський аспект / [авт. кол.: В. Кириченко та ін.]. — К. : Шкіл. світ, 2019. — 120 с. : іл., табл. — (Бібліотека "Шкільного світу").
 4. 996026 342.9 К61 Коломоєць О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї : навч. посіб. / О. Д. Коломоєць ; за ред. Пєткова С. В. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : КНТ, 2019. — 222 с.
 5. 995046 342.7 П83 ПРОти НАСильства [збірка / П. Ренкіна та ін.]. — [Вид. 2-ге, доп. та оновлене]. — [К. : ВАІТЕ, 2018]. — 326 с.
 6. Ф86807 159.922 Я94 Яцюк, М. Мобінг: стратегії психологічного захисту [Текст] / Марія Яцюк, Наталія Харченко. — К. : Перше вересня, 2019. — 104 с.
 7. Порядок формування ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства за ознакою статі : затв. постановою Кабінету Міністрів Україні від 20 берез. 2019 р. № 234 // Уряд. кур'єр. — 2019. — 2 квіт (№ 63).
 8. Типове положення про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі : затв. постановою КМ України від 21 серп. 2019 р. № 824 // Уряд. кур'єр. — 2019. — 30 серп. (№ 165). — С. 23-24.
 9. Типове положення про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі : затв. постановою КМ України від 21 серп. 2019 р. № 824 // Уряд. кур'єр. — 2019. — 30 серп. (№ 165). — С. 24.
 10. Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами : наказ МОН України від 02.10.2018 р. № 1047 // Безпека життєдіяльності. — 2019. — № 2. — С. 2-6.
 11. Порядок проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства : затв. наказом М-ва соцполітики України, МВС України 13 берез. 2019 р. № 369/180 // Офіц. вісн. України. — 2019. — № 30. — С. 199-203.
 12. Про затвердження форм документів, із яких формується особова справа постраждалої особи, влаштованої до притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі : наказ М-ва соц. політики України від 09.07.2019 р. № 1037 // Офіц. вісн. України. — 2019. — № 57. — С. 249-251.
 13. Андросюк В. Г. Проблема булінгу в сучасному юридико-психологічному просторі України / В. Г. Андросюк, Ю. А. Суденко // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2019. — № 1. — С. 216-219. — Бібліогр.: 12 назв.
 14. Бевзюк І. Поняття та зміст психологічного насильства / І. Бевзюк, І. Козьяков // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. — 2018. — № 6 — С. 70-81. — Бібліогр.: 15 назв.
 15. Бойвидович О. Школьный ад : [новый закон о мерах против булинга не работает. Об этом свидетельствуют ряд примеров столичн. школ] // Корреспондент. — 2019. — № 3. — С. 28-31.
 16. Бригадир М. Соціально-психологічні аспекти запобігання та протидії домашньому насильству стосовно жінок / М. Бригадир, О. Коваль // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. — 2018. — № 6 (№4/2(58)). — С. 82-95. — Бібліогр.: 13 назв.
 17. Брус І. Роль прокуратури щодо запобігання та протидії домашньому насильству // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. — 2018. — № 6. — С. 32-44. — Бібліогр.: 7 назв.
 18. Бубняк Н. Булінг — соціальна проблема світу. Тренінг для лідерів учнівського самоврядування /// Позашкілля. — 2019. — № 3. — С. 47-57.
 19. Бугайчук А."Дідівщина" у школі, або булінг: проблема, яку не варто замовчувати // Директор школи. — 2019. — № 1. — С. 16-23.
 20. Бутенко О. І, Насильство щодо дітей. Різновиди та ознаки. Міжнародне та національне законодавство // Клас керівнику. Усе для роботи. — 2019. — № 6. — С. 14-20
 21. Влад С. Неконституційність Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" / С. Влад, О. Хрущ // Підприємництво, госп-во і право. — 2019. — № 2. — С. 130-135. — Бібліогр.: 13 назв.
 22. Граматун В. Увага! Небезпека для дитини! Профілактика насильства щодо неповнолітніх // Соц. педагог. — 2019. — № 9. — С. 4-11. — Бібліогр.: 23 назви.
 23. Гриценко Л. “Домашнє насильство — це вже не справа двох, це злочин”. Особливості участі адвоката у справах, пов’язаних з представництвом осіб, які постраждали від домашнього насильства // Юрид. газ. — 2019. — 5 лют. (№ 6). — С. 38-39.
 24. Гусєва К. А. Особливості кваліфікації психологічного домашнього насильства у практичній діяльності превентивних підрозділів Національної поліції України / К. А. Гусєва, І. А. Горбач-Кудря // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2019. — № 1. — С. 233-236. — Бібліогр.: 13 назв.
 25. Доброта В. Суспільство має відмовитися від толерування домашнього насильства та насильства щодо жінок : [розмова з уряд. уповноваженою з питань гендер. політики К. Левченко та президенткою громад. орг. “Ла Страда-Україна” О. Калашник] // Дем. Україна. — 2019. — 22 лют. (№ 8). — С. 11.
 26. Дондик А. О. Профілактика насильства серед учнів. Програма тренінгових занять // Позакл. час. — 2019. — № 3. — С. 29-38.
 27. Епоха віктімблеймінгу, або Хто в чому винен? : [це звинувачення жертви і "перекладання" на неї всієї відповідальності за насильство] // Соц. педагог. — 2019. — № 2. — С. 6-9.
 28. Задорожня Л. "Геть насильство над дітьми". Тренінгове заняття // Соц. педагог. — 2019. — № 2. — С. 24-32.
 29. Запобігання та протидія домашньому насильству : [Мінсоцполітики провело консультації з громадськістю] // Соц. захист. — 2018. — № 7/8. — С. 11-12.
 30. Карась О. Буллинг: как с ним справиться // Сегодня. — 2019. — 26 марта. — С. 8-9.
 31. Кириченко Т. С. Запобігання насильству завдяки нормам моралі та релігії в сім'ї // Право і сусп-во. — 2018. — № 1, ч. 2. — С. 55-61. — Бібліогр.: 21 назв.
 32. Конференція "Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі" // Бюл. М-ва юстиції України. — 2019. — № 2. — С. 17.
 33. Королева Е. “Жестокие шалости” : [проявление насилия в укр. школах] // Фокус. — 2019. — № 37. — С. 42-45.
 34. Кравченко І. А. Встановлення ознак домашнього насильства як адміністративного порушення // Право і сусп-во. — 2018. — № 2, ч. 3. — С. 100-103. — Бібліогр.: 8 назв.
 35. Крикуненко И. Сети зла : [о подростковом кибербуллинге] // Новое время. — 2019. — № 39. — С. 58-61.
 36. Кузляєва О. Більше ніж бешкетництво. Причини та прояви булінгу // Соц. педагог. — 2019. — № 10. — С. 14-19.
 37. Куценко С. Як врятувати дитину від цькування в інтернеті. Україна в ТОП-10 країн Європи за поширення булінгу серед школярів 11-15 років. Але механізм протидії є // День. — 2019. — 29 трав. (№ 92). — С. 11.
 38. Кучеренко Т. “У жодному разі не терпіть: викликайте поліцію, кидайте тирана і будуйте власне щастя” : [протягом поточного року до територ. підрозділів Нац. поліції в Запоріз. обл. надійшло 2570 заяв та повідомлень про вчинення насильства] // Голос України. — 2018. — 25 жовт. (№ 201). — С. 8.
 39. Ларін Д. Сексуальне насильство: Статистика та аналітика // Соц. педагог. — 2019. — № 2. — С. 12-15.
 40. Легенька М. Суб'єкти адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства та їх повноваження // Підприємництво, госп-во і право. — 2019. — № 3. — С. 153-159. — Бібліогр.: 21 назв.
 41. Манєвська І. В. Світ без насильства: Виховний захід // Клас. керівнику. Усе для роботи. — 2019. — № 3. — С. 36-43.
 42. Матат Д. Булінг: коли вже не смішно // Освіта України. — 2018. — 22 жовт. (№ 41-42). — С. 13.
 43. Найдьонова Л. Кібербулінг: способи розпізнання й захист дитини // Школа. — 2018. — № 6. — С. 54-73.
 44. Насильство в сім'ї: міфи та реальність // Уряд. кур'єр. — 2018. — 27 черв. (№ 120). — С. 2.
 45. Науменко О. Насильство в сім’ї: причини, наслідки, міфи // Психолог дошкілля. — 2018. — № 1. — С. 15-22.
 46. Не варто застосовувати! 9 способів психологічного насилля над учнями // Школа. — 2018. — № 10. — С. 84-88.
 47. Недитяче дитинство, або Коротка історія насильства на дітьми // Соц. педагог. — 2019. — № 2. — С. 4-5.
 48. Павлюк Н. Кібербулінг як форма агресії // Психолог. — 2019. — № 11. — С. 22-33.
 49. Падучак  О. Булінг: міфи та реальність // Юрид. вісн. України. — 2019. — 12-18 лип. (№ 28). -С. 12-13
 50. Панов М. І. Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім'ї / М. І. Панов, В. В. Гальцова // Юрид. Україна. — 2019. — № 3. — С. 19-27.
 51. Петренко П. Як захистити дитину від булінгу? : [консультація міністра юстиції України] // Україна молода. — 2019. — 25 черв. (№ 69). — С. 10.
 52. Підласний І. П. Булінг зупинити не можна, його треба очолити // Упр. школою. — 2019. — № 7-9. — С. 2-15.
 53. Поліщук М. Стоп агресії: Практичне заняття для педагогів / М. Поліщук, В. Почупайло // Соц. педагог. — 2019. — № 10. — С. 37-45.
 54. Пономаренко О. М. Булінг — проблема того хто потерпає від булінгу чи групи? Профілактичне заняття для підлітків у форматі Worid Cafe («Світове кафе») // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2019. — № 9.- С. 23-27.
 55. Рогожа Н. П. Стоп, Булінг!: Заняття // Клас. керівнику. Усе для роботи. — 2019. — № 1. — С. 23-27.
 56. Свірін О. Нормативно-правове регулювання діяльності прокуратури щодо запобігання домашньому насильству // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. — 2018. — № 6. — С. 45-57. — Бібліогр.: 9 назв.
 57. Семенова Л. Ти — сильніший за насилля! Заняття для батьків з елементами тренінгу // Психолог. — 2019 . — № 3. — С. 62-79.
 58. Семенова М. Занятся буллингом : [норм.-прав. акты, регулирующие противодействие буллингу] // Юрид. практика. — 2019. — 12 марта (№ 11). — С. 14.
 59. Серов И. Жертвам помогут семейные  советники : [под патронатом М-ва юстиции в Харькове и Луцке начали работать семейные советники-волонтеры, выполняющие роль посредников между жертвой насилия и органами власти] // Сегодня. — 2019. — 17 июля. — С. 5.
 60. Серов И. Устроил дебош — вон из своей квартиры! : [о приказе МВД № 654, который позволил мгновенно помогать жертвам домашнего насилия] // Сегодня. — 2018. — 13 сент. — С. 3.
 61. Симоненко Т. Поняття й ознаки права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні: теоретико-правовий аналіз // Підприємництво, госп-во і право. — 2019. — № 2. — С. 188-193. — Бібліогр.: 19 назв.
 62. Слесь Г. В. Насильство серед учнів, як його уникнути чи як йому протидіяти // Пед. майстерня. — 2019. — № 2. — С. 30-35.
 63. Смачило І. Закон про протидію булінгу працює : [інтерв’ю заст. міністра юстиції І. Смачило про протидію насильству систему безоплатноъ правової допомоги] // Юрид. вісн. України. — 2019. — № 8. — С. 6.
 64. Стригун В. М. Попередження насильства в учнівському середовищі. Заняття з елементами тренінгу для учнів 8-9 класів, які навчаються в інклюзивній школі // Шкіл. психологу. Усе для роботи. — 2019. — № 2. — С. 8-12.
 65. Тарасевич К. І, А ваші учні в безпеці! Поговоремо про домашне насильство // Пед. майстерня. — 2019. — № 1 . -С. 34-37.
 66. Тищенко А. Кібербулінг — загроза ХХІ століття // Безпека життєдіяльності. — 2019. — № 2. — С. 25.
 67. Турлова Ю. Обмежувальний припис стосовно кривдника як спеціальний захід щодо протидії домашньому насильству // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. — 2018. — № 6. — С. 20-30. — Бібліогр.: 10 назв.
 68. Філімошкіна Н. Батьківська жорстокість: аналізуємо феномен // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2018. — № 8. — С. 25-29.
 69. Філімошкіна Н. Біда, яка ближче, ніж здається : [сексуальне насильство над дітьми] / Н. Філімошкіна // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 1. — С. 14-21.
 70. Філімошкіна Н. Жорстокість батьків: види та наслідки // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2018. — № 9. — С. 13-17.
 71. Філімошкіна Н. Сексуальне насильство над дитиною: чи є життя після травми // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 2. — С. 48-52.
 72. Філімошкіна Н. Шлях до зцілення: як надати допомогу дитині — жертві сексуального насильства // Практ. психолог: Дитячий садок. — 2019. — № 3. — С. 38-43.
 73. Фулей Т. Навчальний курс із розгляду судами справ про домашнє насильство: досвід Канади // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. — 2018. — № 6. — С. 110-121. — Бібліогр.: 15 назв.
 74. Чепурко В. Домашних насильников внесут в базу, а педофилов пока нет : [в Украине создается государственный реестр, куда внесут все случаи домашнего насилия] // КП в Украине. — 2019. — 26 марта. — С. 7.
 75. Чепурко В. Закон о буллинге в школах: первый опыт, протоколы и сомнения / В. Чепурко. Я. Кулиш // КП в Украине. — 2019. — 19 февр.- С. 6.
 76. Шугай Т.  Взаємодія державних служб у протидії насильству. Методичні рекомендації // Соц. педагог. — 2019. — № 9. — С. 11-39.