(Пам’яті героїв Крут)

 

«Чим вищий п’єдестал побудуємо для тих, що стали символом наших визвольних змагань, тим далі падатиме роз’яснююче світло від цього символу»

Олена Теліга

 

У страшні зимові дні 1918 р., коли на українську землю наступала червона армія, кожна нова звістка про захоплене більшовиками українське місто, про розстріляних селян та містян, була тривожним сигналом для патріотично налаштованої української молоді, що прагнула боронити рідну землю. Напевно, більшість героїчних юнаків, що в ту ніч чекали бою під Крутами, згадували рідну домівку, батьків, але жоден із них не передумав, не повернув назад. Своїм жертовним прикладом молоді патріоти показали всьому світові, що Батьківщина — це святе. Віра у краще майбутнє була тією рушійною силою, що підняла купку юнаків проти значно сильнішого ворога, а після трагічного бою дала сили тим, що вижили, героїчно триматися в полоні та достойно померти, не зрадивши ні себе, ні Вітчизну.

 

853897 63.3(4Укр) Г39 Герої Крут. Лицарський подвиг українців 29 січня 1918 року / [упоряд. І. Ільєнко]. – Дрогобич : Відродження, 1995. – 348 с.

Пропонований збірник, перший в Україні після сімдесятилітнього ідеологічного табу, який містить різноманітні матеріали про подію під Крутами, покликаний стати тим п'єдесталом, з якого має розповсюджуватися світло правди і чесного поцінування тих, хто першим згорів на жертовному вогні в ім'я самостійної України.

Це, насамперед, спогади учасників бою під Крутами, наукові праці, публіцистика, літературні твори, які представляють різні версії трактування Крутянської події, зокрема, М. Грушевського, Д. Дорошенка, С. Єфремова, Є. Маланюка, Л. Старицької-Черняхівської, а також художні твори, присвячені юним лицарям України. Збірник відкривається нарисом, де автор-упорядник Іван Ільєнко намагається об’єктивно розкрити подію та її історичне значення.

Адресується тим, хто прагне «прочитати тую славу», відкрити для себе звитяжну і водночас трагічну сторінку нашої історії, яка після агресивної комуністичної облуди являє нам свою чисту й достеменну суть.

 

944572 63.3(4Укр)6 Г39 Героїка трагедії Крут / [упоряд. В. Сергійчук]. – Вид. 2-ге, доп. – К. : Україна, 2008. – 464 с.

У збірнику, виданому спільно історико-культурним товариством «Крути» та Центром українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, представлені різні за характером матеріали – як раніше видані, так і сучасні: спогади учасників бою під Крутами, роздуми сучасників поетичним і публіцистичним словом. Є також нові документи, що розповідають про студентів і гімназистів зі Студентського куреня.

Зрештою, цей збірник, як і все, що попередньо творилося для увіковічення крутянського чину, спроба ще раз глянути через призму тих трагічних подій на наш сьогоднішній поступ в ім’я утвердження незалежної України, за яку молоді хлопці відділи своє молоде життя.

Розраховане на українську молодь і всіх тих, хто цікавиться історією національно-визвольної боротьби нашого народу в 1917-1921 роках.

 

«Безвусі, юні, вічно молоді,

Ви склали голови за рідний Київ,

Скріпивши крок державницькій ході,

Вписавши подвиг у свободи вияв»

Яр Славутич

 

974141 63.3(4Укр)61 К84 Крути : збірка у пам’ять героїв Крут / упоряд.: Осип і Надія Зінкевичі. – К. : Смолоскип, 2008. – 422 с.

На початку 1920-х років минулого століття студентство започаткувало всенародний культ Героїв Крут. Крути не стали річницею поминок, а джерелом натхнення у поході до волі.

Видавництво «Смолоскип», видаючи збірник матеріалів про бій під Крутами, щиро бажало продовжити культ героїв Крут, поширити його на якнайширше коло молоді та українського громадянства. 29 січня 1918 року відбулася надзвичайно трагічна подія в українській історії – бій під Крутами. Цей бій отримав величезне символічне значення – і саме його намагалися розкрити упорядники книги «Крути».

До збірки увійшли найрізноманітніші матеріали. Це й історичні документи та статті, в яких розкривається хід та причини трагедії, і художні твори, але насамперед – публіцистика різних часів. Найцінніша частина книги – спогади нечисленних учасників бою, яким вдалося вижити. Багато матеріалів, узятих із важкодоступних діаспорних видань, публікуються в Україні вперше.

 

«Та вдарить грім, і спалить блискавиця

Усіх неситих – і не стане пут!

І Ти злетиш на Волю, як орлиця,

Напоєна снагою Крут!»

Микола Щербак

 

Ф79669 63.3(4Укр)6 К84 Крути. Січень 1918 року. Документи. Матеріали. Дослідження. Кіносценарій / Іст.-культурол. т-во «Герої Крут» ; упоряд. Ярослав Гаврилюк. – К. : Просвіта, 2008. – 840 с.

Упорядники та видавці мали на меті зібрати і запропонувати читачеві всі наявні, відомі їм тексти на тему Крут. У цьому випадку такий підхід виправданий і необхідний, принаймні, коли йдеться про фактичний бік справи. Адже тут кожне свідчення, кожне слово можуть мати своє значення, свою більшу або меншу вагу – як для знання про саму історичну подію, так і для уявлення про її резонанс у часі й просторі, про її сприйняття різними політичними групами або й творчими особистостями. Тобто читач має можливість побачити широкий спектр свідчень, вражень, оцінок інтерпретацій – і самому зорієнтуватися в деяких невідповідностях та суперечностях. А вони стосуються як окремих подробиць, так і політичного контексту події.

До книги увійшли невідомі і маловідомі документи, матеріали, свідчення, спогади учасників бою під Крутами. Збірник упорядковано у хронологічному порядку. Завершує видання кіносценарій «Крути».

 

М149509 У2 К95 Куць М. Крути : поема, поезії, переклади / Микола Куць. – К. : Вид-во Харитоненка, 2004. – 320 с.

У передмові автор пише: «Згадати добрим словом і тим доземно вклонитись учасникам бою під Крутами мені кортіло з того часу, як, власне, я вперше почув про цю трагедію». Уперше до цієї теми поет звертається у «Пісні полеглих під Крутами студентів», яку публікує у збірці «Каяття» (2000). Але його не покидає відчуття невдоволеності.

Він знову і знову повертається до цієї події, вивчає факти, в результаті чого у 2004 році з’являється збірка «Крути». Микола Куць називає її художній твором, що дозволяє дещо відхилитися від тих чи інших історичних подій та зберегти свій авторський погляд. До збірки увійшли поема «Аскольдова могила» про героїчну загибель юнаків у бою під Крутами, дві добірки поезій, об’єднаних загальною темою осінніх мотивів та деякі переклади.

 

«Цей білий сніг на чорнім чорноземі,

Як білий аркуш у крутянський степ.

Я знов торкаюся тієї теми,

В якій кривавиться нестерп»

Григорій Булах

 

985486 63.3(4Укр)61 С65 Сорока Ю. Бій під Крутами / Ю. Сорока. – Харків : Фоліо, 2015. – 64 с. – Патріотична бібліотека.

Аналізуючи цю трагічну подію, мимоволі ставиш перед собою питання: ким же були ті молоді люди, за що загинули і які обставини привели їх на Аскольдову могилу у Києві, щоб навіки поховати там, покривши невмирущою славою. Що вчинили вони героїчного, достойного того, щоб перший президент самостійної України Михайло Грушевський назвав їх героями?

Для того щоб дати відповідь на усі питання, автор спробував зібрати докупи різноманітні інформативні джерела, спогади очевидців і судження історіографів, які стосуються подій, що відбулись 29 січня 1918 року на відтинку залізничного шляху між Ніжином і Бахмачем, у районі нікому невідомої станції Крути.

Розпочавши з огляду ситуації, яка склалась в охопленій революцією, а потім громадянською війною Російській імперії, спробуємо зрозуміти, що ж призвело до падіння УНР, і неупереджено поглянути на один з найбільш трагічних епізодів цього падіння – бій під Крутами.

 

943787 63.3(4Укр)6 У45 Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наук. читань [24 січня 2008 р.] / Укр. ін-т нац. пам'яті, Ін-т історії України НАН України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [відп. ред. В. Ф. Верстюк]. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 176 с.

Тема вищезгаданої конференції дуже важлива в плані відновлення саме історичної пам’яті, бо те суспільство, той народ, який втратив історичну пам’ять, який не знає, що таке його герої, приречений на історичне забуття. В свою чергу утвердження історичної пам’яті потребує історичної правди… і здійснення всеосяжної пошукової, просвітницької та виховної роботи. Саме тому пропоновані матеріали – це ще один крок і в справі написання правдивої історії.

Збірник уміщує статті, присвячені проголошенню незалежності Української Народної Республіки, битві під Крутами, відображенню цих подій в історичній пам’яті українців, аналізу основних тенденцій у її висвітленні в історичній літературі і публіцистиці та виявленню накопичених необ’єктивних оцінок і фактичних неточностей.

Видання розраховане на широке коло читачів: науковців, аспірантів, викладачів, студентів, усіх тих, хто цікавиться історією України.

 

«За набої в стінах Софії,

За криваву скруту Крут,-

Хай московське серце Росії

Половецькі пси роздеруть»

Євген Маланюк

 

Бій під Крутами в національній пам’яті / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [упоряд.: О. М. Любовець та ін.]. – К.: [ДП НВЦ «Пріоритети»], 2013. – 288 с. – Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/userupload/kruty_zbirnyk_2013.pdf

Пропонований збірник містить архівні документи, спогади, фотодокументи, друковані видання, що показують особливості відбиття в національній пам’яті цієї події, формування культу Героїв Крут та заходи щодо їхнього вшанування.

Видання складається з таких розділів: «Військово-політична ситуація в Україні наприкінці 1917 – на початку 1918 рр.», «Створення Студентського куреня Січових Стрільців», «Бій під Крутами: хід військових дій, чисельність військ, втрати», «Перепоховання та вшанування полеглих бійців», «Формування культу Героїв Крут в українській діаспорі», «Міфи й стереотипи Крут та їх вплив на національну пам’ять», «Вшанування пам’яті героїв бою під Крутами в незалежній Україні» (у розділі зібрані документи за 2003–2013 роки, які стосуються відзначення роковин бою під Крутами та вшанування подвигу Героїв Крут на державному рівні). Також надрукований список встановлених учасників тих трагічних подій.

 

Додаткова література:

 1. Україна. Президент. Про вшанування пам’яті героїв Крут : Указ від 15 січ. 2007 р. № 15 // Уряд. кур’єр. – 2007. – 18 січ. (№ 9).
 2. Україна. Президент. Про вшанування подвигу героїв Крут : Указ від 22 груд. 2008 р. № 1188 // Уряд. кур’єр. – 2008. – 27 груд. (№ 245).
 3. Зятьев С. Крути: уроки минулого // Військо України. – 2017. — № 1. – С. 44-47.
 4. Козак Г. І слава їх встає, не вмерши…: сценарій тематичної театралізованої програми, присвяченої пам'яті героїв Крут / Г. Козак // Укр. слово і сучасність. — 2016. — № 12. — С. 61-71.
 5. Шахрай Ю. В. Не забудь героїв триста! : [сценарій вечора пам’яті] / Ю. В. Шахрай // Позакл. час. — 2016. — № 12. — С. 5-7.
 6. Бій під Крутами: відомі й невідомі сторінки // Сучас. шк. України. – 2016. — № 10. – С. 17-27.
 7. Юні оборонці Батьківщини. Пам'яті героїв Крут присвячується // Календар знаменних і пам'ятних дат. — 2016. — № 1. — С. 50-56.
 8. Фіщенко-Савіцька Н. Нев'янучий вінок пам'яті героїв Крут / Н. Фіщенко-Савіцька // Позакл. час. — 2015. — № 12. — С. 16-18.
 9. Кулик М. Пам’яті героїв Крут: секрет героїзму // Гетьман. – 2013. — № 1. – С. 40-41.
 10. Бойко О. Героїчна сторінка Української революції. Бій під крутами // Історія в сучасній шк. – 2013. — № 1. – С. 44-47.
 11. Примушко Н. Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут» (історія створення та сьогодення) // Укр. військ. музей. – 2012. — № 4. – С. 3-7. – Бібліогр.: 11 назв.
 12. Апанасенко Т. Вони загинули за Україну : [бій під Крутами] / Т. Апанасенко, Л. Сачевська // Позакл. час. — 2010. — № 12. — С. 11-14.
 13. Бойко О. Д. Бій під Крутами: історія вивчення / О. Д. Бойко // Укр. іст. журн. — 2008. — № 2. — С. 43-54. — Бібліогр.: 36 назв.
 14. Івченко В. Подвиг під Крутами і міф про «Варяг» // Наук. світ. – 2006. — № 1. – С. 11-13.
 15. Маланюк Є. Легендарний подвиг героїв Крут // Нар. творчість та етнографія. – 2003. — № 1/2. – С. 50-58.
 16. Божко О. Крути в документальних свідченнях // Київ. старовина. – 1996. — № 2/3. – С. 47-55.
 17. Коваленко О. «Ми рвали одвічнії пути…» : [про трагедію під Крутами] // Київ. – 1994. — № 8/9. – С. 144-148.
 18. Гончаренко А. Бій під Крутами // Україна. – 1994. — № 4. – С. 10-13.
 19. Берко П. Крути. Смерть і воскресіння // Літопис червоної калини. – 1993. — № 1/2. – С. 13-15.
 20. Українські термопіли : [трагедія під Крутами] // Визвол. шлях. – 1973. — № 1/2. – С. 3-8.

 

Відділ наукової інформації та бібліографії