Топська Н. Зачарована квітами / Неллі Топська. — К. : ТОВ «Книжкова база «Альфа»,  2017. — 64 с. : іл., портр.

Книга розповідає про життя видатної художниці Катерини Білокур, котра своїми полотнами виспівала дивовижну красу України. Її доля не скупилася на          випробування. Маючи від народження самобутній талант, майстриня була змушена все життя відстоювати своє право малювати, долати непрості обставини та тяжкий побут, терпіти людський осуд і переживати неприйняття рідних. Утім навіть у найскрутніші миті не відмовилася від свого покликання, невтомно працюючи, породжуючи власний, феноменальний квітковий всесвіт.

         Видання адресовано дітям середнього та старшого шкільного віку, а також усім, хто цікавиться українським мистецтвом. 

Біляшівський М. Ф. Українське мистецтво / Микола Біляшівський ; [пер. О. О. Старова]. Х. : Вид. Савчук О. О., 2017. — 168 с. іл., портр. — Тит арк., текст укр., англ. — Бібліогр. в підряд. прим.

Це видання є першим українським перекладом англомовної праці видатного українського науковця та музейника Миколи Федоровича Біляшівського (1867-1926), що вийшла в Лондоні 1912 року у видавництві часопису «The Studio». Книгу доповнено унікальними світлинами етнографічного характеру кін. ХІХ — поч. ХХ ст. з колекції Національного художнього музею України.

         Видання приурочено 150-літтю від дня народження М. Ф. Біляшівського.

 

Щербаківський В. М. Українське мистецтво : в 2 т. з додатками / Вадим і Данило Щербаківські ; Ін-т археології НАН України. — Репр. відтворення вид. 1913, 1926 рр. — Х. : Вид. Савчук О. О., 2015. — 472 с. : фот.

Перевидання фундаментального двотомовика Вадима (1876-1957) і Данила (1877-1927) Щербаківських «Українське мистецтво» (1913, 1926) здійснюється з усуненням неточностей першоджерел. Для значної частини світлин другого тому віднайдено оригінали, що зберігаються у фонді Д. М. Щербаківського в Науковому архіві Інституту археології НАН України.

 

Ковалевська О. О. Іконографія Івана Мазепи в образотворчому мистецтві, ХХ — початку ХХІ ст. / Ольга Ковалевська ; НАН України, Ін-т історії України. — К., Темпора, 2013. — 420 с.

Книга репрезентує дослідження іконографії Івана Мазепи, здійснене на основі аналізу понад тисячі різноманітних зображень, що дозволило виявити достовірні портрети, автентичні зображення, створені за життя гетьмана, портрети, які спеціально були написані на початку ХХ ст. з метою формування позитивного образу цієї історичної постаті, як державного діяча, дипломата, мецената.

         Книга розрахована на науковців, мистців, усіх, хто цікавиться історією.

  Павлуцький Г. Г. Дерев`яні та муровані храми України / Григорій Павлуцький ; [пер. О. В. Ушакова]. — Х. : Вид. Савчук О. О., 2017. — 214 с.

 Книгу складають дві класичні праці видатного українського мистецтвознавця Григорія Павлуцького (1861-1924):  «Старожитсності України. Дерев`яні та муровані храми» (1905) та «Бароко України» (1910) з шеститомовика  «Історія російського мистецтва» Ігоря Грабаря. Пропоновані читачеві праці стали першими мистецтвознавчими дослідженнями української дерев`яної та муровоаної архітектури й охопили визначні пам`ятки українскього храмового будівництва. Особлива увага приділена пам`яткам Київщини, Поділля та Волині.

         Книга оснащена  сучасними пам`яткознавчими анотаціями з кольоровими іллюстраціями, а також іменним та предметно-географічним покажчиками. 

 

Шабатура С. Нескорений дух творчості [альбом] / Стефанія Шабатура ; упоряд. Соломія Дяків. — К. : Смолоскип, 2017. — 168 с. : портр., іл., фото.

Альбом «Стефанія Шабатура: нескорений дух  творчості» — унікальне видання, у якому представлено самобутню творчість Стефанії Шабатури (1938-2014) — знакової постаті національної історії та культури.

Це альбомне видання розраховане на істориків і теоретиків мистецтва, культорологів і художників, усіх, хто цікавиться мистецтвом.

 

Топська Н. Батько українського театру / Неллі Топська. — К.: Альфа, 2017. — 64 с. — іл., портр.

Книга розповідає про життя Марка Кропивницького — видатного драматурга і режисера, керівника й організатора театральних труп, композитора, музиканта, поета, актора. Його називають батьком українського театру, і це визначення у повній мірі віддзеркалює багатогранну натуру творця і людини. Мистецкий шлях Кропівницького є прикладом високого професіоналізму, громадського подвигу і самовідданого служіння національному культурному відродженню.

         Видання адресоване дітям середнього та старшого шкільного віку, а також усім, хто цікавиться  українським мистецтвом. 

 

Лепша І. 100 облич української естради / Іван Лепша. — Чернівці: Молодий буковинець, 2010. — 392 с., 8 л. іл.

Автор протягом 50 років, простежуючи розвиток української естради, накопичував публікації з питань естради, нарешті, за добровольної допомоги однодумців, підготував до друку цю книгу. Можливо, є в ній судження і суперечливі. Одначе такого грунтовного есе про нашу сучасну пісню в Україні досі не було.

  Книга адресована всім небайдужим до рідної культури. Вона також може стати в нагоді студентам та викладачам середніх і вищих навчальних закладів культурологічного спрямування. 

 

 Сучасний танець : основи теорії і практики :  навч. посібник / О. Бігус та ін.; М-во освіти і науки України. — К., : Ліра-К, 2017. — 264 с.

  У навчальному посібнику розглядається широке коло питань щодо історії і теорії сучасного танцю, висвітлюється виконавське та балетмейстерське мистецтво, художньо-естетичні пріоритети західноєвропейських танцювальних шкіл, а також методики професійної підготовки фахівця.

  Навчальний посібник стане у нагоді студентам вищих навчальних закладів культури і мистецта, викладачам, фахівцям-практикам у галузі хореографічного мистецтва.