Завантажити pdf

Цінність літератури, включеної в огляд, полягає в тому, що більшість книг видані вперше і розраховані на практикуючих юристів та тих, хто хоче ними стати. 

Почнемо знайомство з книги 985073 67.5 Е24 Європейське право (Право Європейського Союзу) : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. — Київ : Центр учб. літ., 2016. — 158 с.

Право Європейського Союзу є унікальною правовою системою, що склалася на стику міжнародного права і внутрішньодержавного права держав — членів Європейського Союзу. Його характерними особливостями є незалежність та однозначність застосування в усіх країнах-членах ЄС, право першості над національним правом, принцип рівності та солідарності. Розрахований на студентів, аспірантів юридичних навчальних закладів, посібник складається з таких основних розділів курсу: Положення про інститути Європейського Союзу, його консультативні органи (Європарламент, Європейська Рада, Суд Євросоюзу), громадянство Союзу, захист прав людини та Європейський Суд з прав людини. 

Очищення влади (люстрація) — це встановлена законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Які законодавчі та нормативні акти регулюють цей процес? До яких осіб застосовується ця заборона? На ці та багато інших питань дає відповідь збірник Ф85000 67.9(4Укр)301 О-95 Очищення влади (люстрація). Запобігання і протидія корупції : практ. посіб. / [упоряд. А. В. Григоренко]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. — 144 с. Видання розраховане на посадових та службових осіб органів прокуратури, професійних суддів, керівний склад галузевих відомств, членів ЦВК та ін.

Російсько-український конфлікт на Донбасі з самого його початку отримав назву «антитерористична операція». Що вона означає? Що таке тероризм взагалі і які суб'єкти безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції?

Ці та інші питання розкриваються в науково-практичних коментарях до законодавчих актів, вміщених в збірнику Ф85015 66.3(4Укр) А72 Антитерористична операція. Мобілізація. Соціальні гарантії учасникам АТО : практ. посіб. / [упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. — 168 с. Посібник розрахований, насамперед, на учасників АТО та осіб, які брали участь в забезпеченні її проведення. У виданні висвітлюються такі питання як соціальні гарантії учасникам АТО, соціальні виплати на допомогу особам, переміщеним з району проведення АТО, правові основи мобілізації в Україні та ін.


Мета посібника Ф85013 67.9(4Укр)310 Б77 Бойко М. Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз'яснення / М. Д. Бойко, М. А. Хазін. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 528 с. допомогти, в першу чергу, широкому колу читачів, у разі необхідності, отримати консультацію з цивільно-правових питань, які часто виникають у повсякденному житті. В книзі, відповідно до діючого законодавства України, подано більше двохсот зразків юридичних документів. Всі зразки заяв, договорів, довіреностей, зобов'язань, актів, свідоцтв для зручностей згруповані в окремі розділи: право власності, спадкове право, шлюбно-сімейні відносини, процесуальні документи у сфері житлових відносин, трудових, земельних відносин. 


В окремий збірник зібрані Ф84998 67.9(4Укр)311 З-89 Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні : практичний коментар — роз'яснення / [упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. — 238 с. Цей посібник привертає увагу юристів-практиків тим, що в зв'язку з колишнім КПК УРСР (1960 р.), новий КПК України (2012 р.) містить норми і положення, які були відсутні в старому КПК, а також нововведення, які по іншому регулюють окремі питання кримінально-процесуального законодавства, ніж попередній кодекс. Зазначенні нововведення не тільки змінили значну частину процесуальних документів, але й створили нові, які відповідають положенням нового КПК. Ці зміни торкнулися всіх процесуальних дій, у тому числі в діяльності органів прокуратури, слідчих органів, оперативних органів внутрішніх справ та ін. 


Які зміни відбулися в діяльності захисника на різних стадіях кримінального процесу за новим законодавством? Посібник Ф85037 67.9(4Укр)311 З-38 Захист у кримінальному процесі : за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : практ. посіб. / [упоряд. Ю. І. Руснак]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 344 с. дає відповідь на це питання в повному обсязі. В збірнику подано коментар до положення КПК про належність до сторони захисту підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, разом з тим зазначено, що захисником може бути тільки адвокат, а не просто фахівець в галузі права. Призначений для адвокатів, в першу чергу, збірник окремим розділом подає роз'яснення і для тих, кого цікавлять питання : як захистити свої права в Європейському Суді, зразок звернення до Європейського Суду з питань захисту прав людини у кримінальному провадженні. 


Один із авторів посібника 985070 67.9(4Укр)304 Д50 Діяльність прокурора щодо захисту майнових та житлових прав дітей : наук.-практ. посіб. / В. С. Вишинський [та ін.] ; за заг. ред. В. Д. Войцишена. – Київ : Центр учб. літ., 2016. — 713 с. В. Вишинський у зверненні до читачів написав: «Захист майнових та житлових прав дітей є одним із пріоритетних напрямів прокурорського нагляду. Жоден, хто посягнув на права найбільш незахищеної верстви населення, не повинен уникнути пильного прокурорського ока, і, відповідно, передбаченої законом відповідальності». Видання, крім працівників органів прокуратури, розраховане також на викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів.


Законодавство, судова практика, методичні рекомендації, роз’яснення — таке визначення дали укладачі цілої низки посібників з різних галузей правових відносин. Познайомимося з деякими з них: Ф85040 67.9(4Укр)303 Ж74 Житлові відносини : законодавство, судова практика, метод. рек., роз'яснення : практ. посіб. / [упоряд. Л. С. Григоренко]. — Київ : Центр учб. літ., 2016. — 272 с. Крім юристів-практиків збірник послугує настільною книгою спеціалістів з питань квартирного обліку та надання житлових приміщень виконкомів місцевих Рад, працівників житлово-комунального господарства, а також для студентів вузів, які готують фахівців в галузі права. Ф84994 67.9(4Укр)304 Ш69 Шлюбні відносини.


Укладення та припинення шлюбу : законодавство, міжнарод. конвенції, судова практика, методич. рек., роз'яснення : практ. посіб. / [упоряд. А. В. Григоренко]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. — 264 с.


Видання у правовому полі розглядає всі проблеми шлюбних відносин від реєстрації шлюбу, причин припинення та розірвання шлюбу до правових відносин батьків і дітей. Ф84996 67.9(4Укр)304 С71 Спадщина : законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, метод. рек., роз'яснення : практ. посіб. / [упоряд. А. С. Григоренко]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. — 280 с. Спадщина — один із головних розділів цивільного права, в якому виникає безліч спорів, непорозумінь і закручених ситуацій. Збірник подає аналіз існуючих документів з прав спадкодавців та прав спадкоємців. Видання розраховане на суддів, адвокатів, нотаріусів для застосування в практичній роботі, а також для студентів, які вивчають дану тему. 


Основоположним актом у сфері регулювання трудових відносин є Конституція України, як Основний Закон України, що має найвищу юридичну силу. Але, крім нього, існує ціла система законодавчих матеріалів: Кодекс законів про працю, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів, а також нормативні матеріали галузевого Міністерства, міжнародні конвенції, які регулюють правові відносини в межах своїх повноважень. Збірник Ф84995 67.9(4Укр)305 Т78 Трудові відносини : законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, метод. рекомендації, роз'яснення : практ. посіб. / [упоряд. Л. С. Григоренко]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. — 344 с. включає коментарі до основних законодавчих матеріалів, висвітлює найактуальніші приклади судової практики, подає методичні рекомендації та роз’яснення, підготовлені відповідними юридичними органами. Він стане у пригоді спеціалістам-юристам, викладачам та студентам фахових вузів.


В 2016 році у видавництві «Центр учбової літератури» вийшли посібники, які мають чітке цільове призначення і ставлять за мету здійснювати швидку допомогу в усіх складних випадках. Упорядники цієї серії назвали їх «настільна книга». Серед них, привертає увагу Ф85019 67.9(4Укр)310 Н32 Настільна книга адвоката в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві : повноваження захисника, законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, інформац. листи : практ. посіб. / [упоряд. Л. С. Григоренко]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. — 416 с. На протязі близько 20 років законодавство про адвокатуру не оновлювалося, що зумовило його не відповідність європейським стандартам та сучасним реаліям. Тому поява такого видання отримала схвальний відгук серед фахівців.


Ф85001 67.9(4Укр)301 Н32 Настільна книга судді при розгляді справ адміністративного судочинства : практ. посіб. / [упоряд. Ю. І. Руснак]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. — 464 с. У посібнику зібрані зразки процесуальних документів, що найчастіше зустрічаються у практиці адміністративного провадження. Процесуальні документи, що можуть бути прийняті судом при розгляді господарських справ. зібрані в збірник


Ф85002 67.9(4Укр)7 Н32 Настільна книга судді при розгляді господарських справ : складання процесуальних документів за Господарським процесуальним кодексом України : практ. посіб. / [упоряд. Ю. І. Руснак]. — Київ : Центр учб. літ., 2016. — 440 с. Предметом господарського процесу як форми діяльності суду є господарські спори між підприємствами, державними та іншими органами. При розгляді конкретних господарських справ судді створюють велику кількість процесуальних документів. Саме цей збірник і допоможе у підготовці документів, які передбачені чинним законодавством.


Таку ж ціль переслідує і Ф85003 67.9(4Укр)311 Н32 Настільна книга судді при здійсненні кримінального провадження : практ. посіб. / [упоряд. Ю. І. Руснак]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. — 520 с. В посібнику розглянуті процесуальні документи, які є найбільш важливі при кримінальному провадженні та частіше зустрічаються на практиці.


985175 67.62 Н32 Настільна книга слідчого : практ. посіб. / за заг. ред. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учб. літ., 2016. — 446 с. Запропоноване видання є керівництвом до дії для слідчих, які здійснюють практичну діяльність при кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. У посібнику враховані всі зміни у процесуальному законодавстві України, у процесуальному статусі слідчого та нововведеної посади — слідчого судді. 


Трагічні події в Україні — від Майдану до анексії Росією Криму та розв’язаної нею ж війни на Донбасі — виявили всі прогалини та недоліки у військовому будівництві та військовому праві України. Необхідно було в стислі строки налагоджувати законодавчий процес, що стосувався б діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, насамперед, в запобіганні військовим злочинам. Посібник Ф85034 67.9(4Укр)308 В42 Відповідальність за військові злочини : практ. посіб. / [упоряд. Ю. І. Руснак]. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 264 с. є практичним виданням, яке допомагає в конкретних ситуаціях, вибрати певні законодавчі та нормативні документи, направленні на запобігання і боротьбу з військовими злочинами. Видання розраховане для науковців, практикуючих юристів та громадян призовного віку.

Звертаємо Вашу увагу на те, що в огляді розглянута частина юридичних видань, що надійшли до бібліотеки. Ознайомитися з новими надходженнями можна в Електронному каталозі нашої бібліотеки: /search/ або завітати до нас за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 142.

Підготувала Л. О. Бєляєва
Відділ наукової інформації та бібліографії