Завантажити pdf

Правознавство — галузь науки і практичної діяльності, яка перебуває в постійному оновленні, зміні, доповненні законодавчих, нормативних матеріалів та практичних підходів в їх використанні. Тому новинки літератури, які ми пропонуємо в цьому огляді, мають неабияку цінність як для фахівців, які працюють в цій галузі, так і для студентів, які її вивчають.

Закон України "Про національну поліцію"2015 рік був досить плідним для юристів з точки зору появи нових та змінених і доповнених до існуючих законів. Важливе місце серед них зайняв 977954 67.9(4Укр)301 З-19 Закон України "Про національну поліцію" : станом на 14 грудня 2015 р. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 54 с.

Він став наріжним каменем реформ у правоохоронній сфері. Станом на 1 вересня 2015 року видавництво “Центр учбової літератури” видало цілу серію доповнених, перероблених і змінених Кодексів України, це, насамперед, такі як:


Кодекс України про адміністративні правопорушення977715 67.9(4Укр) К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1 вересня 2015 року : відп. офіц. текстові. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 240 с.


Кодекс адміністративного судочинства України977716 67.9(4Укр)301 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1 вересня 2015 року : відп. офіц. текстові. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 134 с.


Цивільний кодекс України977748 67.9(4Укр)304 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2015 року : відп. офіц. текстові. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 326 с.


Сімейний кодекс України977914 67.9(4Укр)304 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1 вересня 2015 року : відп. офіц. текстові. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 72 с.


Земельний кодекс України977908 67.9(4Укр)307 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1 вересня 2015 року : відп. офіц. текстові. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 104 с. та ін.


Ці документи займуть належне місце на робочому столі практикуючих юристів, викладачів та студентів галузевих вузів.

Церковне (канонічне) правоЗвертаємо увагу фахівців та студентів на появу унікального видання Ф84248 86.3 Ц44 Церковне (канонічне) право : підручник : до 180-річчя Київ. ун-ту : до 55-річчя кафедри релігієзнавства / В. І. Лубський [та ін.] ; за ред. М. В. Лубської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. фак., Каф. релігієзнавства. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 640 с.

Актуальність тематики підручника обумовлена складністю процесів, які відбуваються у сучасному світі, кризою духовності й моральності, нестабільністю власного існування, потребою вироблення нового підходу в поясненні сутності людини, її місця та ролі в суспільстві, мотивів поведінки людини в сучасному світі, де одним із значущих чинників є релігійний. Автори підручника розглядають канонічне право як науку церковного законодавства, досліджують широкий спектр питань, пов'язаних з виникненням християнського права, висвітлюють устрій християнських церков та їх правовий статус, а також правове регулювання державно-церковних відносин.

Юридична служба на підприємстві, в установі, організації Своєрідним посібником для підвищення кваліфікації кадрів юридичних служб підприємств являється книга 977855 67.9(4Укр)301 Ю70 Юридична служба на підприємстві, в установі, організації : практ. посібник / [упоряд. Ю. І. Руснак]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 276 с. 

Виконуючи тільки їй притаманні специфічні форми та методи діяльності, юридична служба впливає на правову роботу інших підрозділів, керівників та посадових осіб. Як саме — про це дізнаємося з таких розділів посібника: “Взаємодія юридичної служби з іншими структурними підрозділами підприємства, установи та організації” та “Договірно-правова робота — основа взаємодії юридичної служби з іншими структурами юридичної особи”. Особливо корисним буде розділ “Документи розпорядчого та процесуального характеру, що розробляються та використовуються юридичною службою”, де подаються зразки положень, посадових інструкцій, зразки документів з договірної роботи тощо.

Трудовий договір: теорія і практикаТрудові відносини працівника з роботодавцем регулюються нормами трудового права. І ефективність такого регулювання залежить від того, наскільки якісно і юридично грамотно оформлений трудовий договір (контракт). В посібнику 977628 67.9(4Укр)305 Б77 Бойко М. Д. Трудовий договір: теорія і практика : навч.- практ. посібник / М. Д. Бойко. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 392 с. висвітлені як загальні питання щодо порядку укладення трудового договору, так і всі види трудових договорів, передбачених законодавством України. Розділ “Припинення трудового договору” розглядає проблеми розірвання трудового договору з різних причин. Безперечно, це видання буде корисним студентам, працівникам кадрових служб, керівникам підприємств, підприємцям та особам, які використовують найману працю.

Якщо до вас прийшли з перевіркоюДокументальні перевірки контролюючими органами бувають плановими і позаплановими. Для того, щоб результати такої ревізії не виявилися для вас неприємною несподіванкою, найкраще заздалегідь озброїтись необхідними знаннями. В цьому допоможе видання 977710 67.9(4Укр) Я50 Якщо до вас прийшли з перевіркою : практ. посібник / [упоряд. Д. М. Лівшиц]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 432 с.

Посібник включає основні законодавчі документи, що регламентують діяльність контролюючих служб та порядок проведення окремих перевірок. Скільки в Україні налічується контролюючих органів, чи правильно суб'єкт господарювання обчислив та сплатив податки, як захиститись від узаконеного беззаконня (перевірка органами боротьби з економічними злочинами), кого і як перевіряє Держфінінспекція — це далеко не повний перелік питань, які висвітлюються в даному виданні.

Перехресний допит у судіЗвертаємо увагу на книгу: 977417 67.9(4Укр)311 А46 Александров О. С. Перехресний допит у суді  : навч.-практ. посібник / О. С. Александров, С. П. Гришін, Я. П. Зейкан. — 2-ге вид., допов. і перероб. — К. : Правова єдність : [Алерта], 2015. — 528 с.  Це перше в нашій країні, та й на всьому пострадянському просторі, теоретичне дослідження і водночас — практичне керівництво з проведення перехресного допиту. Перше видання мало значний попит і, в цілому, дістало схвальні відгуки в фахівців. Виправлене й доповнене друге видання має стати керівництвом до дії для практикуючих юристів. Аби полегшити сприйняття матеріалу, текст звільнений від надлишкового баласту цитат і посилань та “наукового мудрування”. В книзі використано рекомендації вітчизняних спеціалістів щодо цього допиту, а також американських і англійських колег.

В 2015 році вийшла ціла низка книг, читацьке призначення яких зазначено — “підготовка до іспитів”. У посібниках висвітлюються окремі розділи курсу “держава та право”. Структура навчальних посібників побудована згідно навчальних програм курсу, в них, як правило, подаються визначення з коротким розкриттям змістовної частини, використанням основних нормативних актів та їх роз'яснення. Видання розраховані на студентів, аспірантів юридичних навчальних закладів, вони стануть у пригоді всім, хто зіткнувся з такими проблемами та хоче грамотно відстоювати свої права. Пропонуємо деякі з них:

Юридичне документознавство977774 67.9(4Укр)301 Ю70 Юридичне документознавство : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 164 с.;


Юридична деонтологія977836 67 Ю70 Юридична деонтологія : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 158 с.;


Земельне право України977801 67.9(4Укр)307 З-51 Земельне право України : навч. посібник для підготовки до іспитів / [упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 238 с.


Екологічне право України977799 67.9(4Укр)307.9 Э40 Екологічне право України : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 230 с.


Кваліфікаційний іспит нотаріуса977872 67.9(4Укр)7 К32 Кваліфікаційний іспит нотаріуса : навч. посібник для підгот. до іспиту / [упоряд. Д. М. Лівшиц]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 516 с..


Куди та як правильно писати скаргу, заяву, претензію, клопотання, щоб відстояти свої праваВідповідно до ст. 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Але як написати заяву, скаргу, щоб вони були грамотно складені і містили всі необхідні реквізити, щоб на них була отримана відповідь? На ці та на багато інших питань відповідає довідник 976793 67.9(4Укр)300 К88 Куди та як правильно писати скаргу, заяву, претензію, клопотання, щоб відстояти свої права : [зміни за 2013 р.] / В. В. Гайворонська [та ін.]. — Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. — 416 с. Автори довідника дають консультації про права особи в кримінальному провадженні, як діяти особам, права яких були порушені з боку державних органів (суб'єктів власних повноважень), та рішення яких оскаржують за нормами Кодексу адміністративного суду України. У посібнику зібрані зразки процесуальних документів з коментарями, пам'ятки “Коли вас викликають на допит” та “Якщо до вас прийшли з обшуком”, а також зразки клопотань, позовних документів та заяв до Міністерств та місцевих органів влади.

Структура довідника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу. Він стане у нагоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань, щоб відстояти свої права, а також в практичній діяльності кожного юриста.

Великий сімейний юридичний довідник на всі випадки життяНа широке коло населення, а також на юристів-початківців розрахований 976893 67.9(4Укр) С95 Сичов О. М. Великий сімейний юридичний довідник на всі випадки життя / О. М. Сичов, Д. С. Довбій, Д. М. Бірюк. — Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. — 752 с.

Структура довідника та виклад матеріалу дають можливість читачеві вільно знаходити потрібний матеріал та застосувати його на практиці. У ньому подано зразки типових документів, а саме: угоди по купівлі-продажі автомобілів, договори дарування, довічного утримання, страхування, найму та оренди тощо.

Крім того, в ньому розглядаються питання житлових правовідносин, сімейного права (права та обов'язки подружжя), земельного права та трудового регулювання (трудовий договір). До зразків та прикладів документів наведені ґрунтовні пояснення. В підготовці матеріалів, що входять до видання, приймали участь кваліфіковані юристи-практики, тому консультації мають достовірний характер і можуть застосовуватися на практиці.

В грудні 2015 року Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека отримала велику кількість нових книг по правознавству, які, звісно, не могли вміститися в цей огляд. Ознайомитися з новими надходженнями можна в Електронному каталозі нашої бібліотеки: /search/ або завітати до нас за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142. 

Підготувала Л. О. Бєляєва

Відділ наукової інформації та бібліографії