Про Запоріжжя і запорожців

 
 

 

 Запорізький край має славну і багату історичну спадщину. Вона пов’язана з історією запорізького козацтва, Олександрівського повіту, побудовою Дніпрогесу, роками перших п’ятирічок. У фондах Запорізької обласної бібліотеки імені О.М.Горького зібрані історико-краєзнавчі видання, які відображують ці історичні процеси, мають наукове, культурне та історичне значення. До першоджерел відносимо давні документи з історії козаччини:

Архив Юго-Западной России (Украины) / Временная Комиссия для разбора древних актов, высочайше учрежденная при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе.- К.: В университетской типографии И.Завадского. —

265667 Ч.3.Т.1.- Акты о козаках (1500-1618).- 1863.- 433с.

Ф28164Ч.3.Т.2. Акты о козаках (1672-1716).- 1868.-846с.
Ф37517Ч.3.Т.3.- Акты о гайдамаках (1700-1768).-1876.-897с.
 

Це серійне видання Київської археографічної комісії містить акти про козаків і гайдамаків з передмовою В.Антоновича.

 

 

 


 

Величко С. (1670-1728) Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке / Сост. С. Величко, бывший канцелярист канцелярии войска запорожского 1720; Издана Временною Комиссиею для разбора древних актов. — К.: В Лито-типографическом заведении Иосифа Вальнера, 1848. — 454+1-51+IXXX c.

Видання  належить до українських стародруків 1848 р. і є фундаментальним твором з історії України 1648 — 1700 р.р., пам’яткою української історіографії, літератури, суспільно-політичної думки. Його палітурка зроблена зі сторінок давніх документів. Чорнило дуже вицвіло і  текст цих записок прочитати майже неможливо.

 

 

 


 

История о козаках запорожских, как оные из древних лет зачалися и откуда свое происхождение имеют и в каком состоянии ныне находятся. — М.: В Университетской типографии, 1847. —  43 с.

Український стародрук 1847 р. видання з передмовою О. Бодянського, який, маючи вагомі докази, вважає автором цієї праці Олександра Івановича Рігельмана. Деякий час перебуваючи у службових справах серед запорожців, автор мав змогу зблизька ознайомитися з лицарями запорізьких степів та  їх володіннями, вивчити звичаї, побут, судочинство, козацький устрій. Написана на фактичному матеріалі в межах періоду від виникнення козацтва до переходу під владу Російської імперії. Закінчується описом місцевості Дніпра від його витоків, фауни та флори. Особливістю цього примірника є власницький маргінальний запис на титульній сторінці: „Мышецкий Семен Иванович”.

 


Беднов В.А. К истории бывших запорожских старшин и Козаков. — Екатеринослав: Тип. Губернского Земства, 1915. – 47 с.

Праця відомого історика характеризує постаті козацької старшини та простих козаків, які мали відношення до колонізації і благоустрою придніпровського степу. Матеріал подається у вигляді нотатків, присвячених кожній особі. Містить відомості про архімандрита Володимира Сокальського, протопопа Федора Фомича, Лазаря Глобу, полкового осавула Гната Сидоровича Каплуна, братів-козаків Якова та Івана  Шиянів.

 

 

 


 

Архів Запорізької Січі: Опис матеріалів / Центральне архівне управління УСРР; Археографічна комісія. — К.: Б.в., 1931. — 160 с.

Опис архіву Коша Запорізької Січі свого часу віднайденого і збереженого А.О. Скальковським. Опис дає уявлення про архів в цілому і допоможе дослідникам зорієнтуватись у тому, які саме дані він зможе взяти з цього архіву. Хронологічні межі архіву 1734 — 1775 р.р. Розрахований на дослідників, що перебувають поза місцями архівосховищ відповідних фондів. Має іменний та географічний покажчики. В покажчиках зазначаються номери справ, а не сторінки книг. Розрахований на істориків-дослідників та краєзнавців.

 


 

 

 

Каманин И.М. Очерк гетманства Петра Сагайдачного. — К.: Тип. М.М. Фиха, 1901.- 51 с.

В „Очерку…” представлено головні факти діяльності славного козацького вождя П. Сагайдачного в оцінці автора. Видання має додатки у вигляді універсалів, грамот, скарг, заяв та постанов від монарших осіб, козацької старшини та обивателів.

 

 

 

 

 


 

Крип’якевич І. П. (1886-1967) З козацької сфрагістики / Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. 123-124. — фотокопія. — Львів: Б.в., 1918.

Нотатки Крип’якевича про печатки, якими користувалися гетьмани Запорізької Січі та кошові атамани, містять їх описи, перелік документів із відтисками, час ужитку. Нижня палітурка має штемпельний екслібрис: „Из книг Виктора Гавриловича Фоменко.