Тести

 

на перевірку знань історії Запорозького козацтва

(правильні відповіді – *)

 

Зародження Січі

 

1. Як називалось збройне військо держави Запорозька Січ?

 

1) Запорозьке Військо Низове*;

2) Реєстрове козацтво.

 

2. Як називалась мотузка з петлею на кінці, за допомогою якої кочівники ловили коней і людей?

 

1) томагавк;    2) аркан*;    3) нунчаку;    4) лассо.

 

3. Як називається трагічний період в історії України в третій чверті 17 століття?

 

1) Коліївщина;    2) Руїна*.

 

4. Хто з перших відомих в історії України магнатів-феодалів очолив козацький рух?

 

1) Дмитро Вишневецький*;    2) Ієремія Вишневецький.

 

5. На якому острові зародилась перша Січ?

 

1) о. Томаківка;    2) о. Хортиця*.

 

6. Найбільш небезпечний поріг на Дніпрі називався:

 

1) Ненаситець*;    2) Кодацький.

 

7. Яке прізвисько дали січовики Григорію Потьомкіну?

 

1) Палій;    2) Тетеря;    3) Глоба;    4) Нечеса*.

 

8. Як називались кочівниками полонені люди, яких захоплювали для продажу в рабство?

 

1) яничари;    2) ясир*;    3) бакшиш;    4) мамелюки.

 

9. Козаки називали Січ матір’ю, а Великий Луг:

 

1) братом;    2) другом;    3) батьком*;    4) дідом.

 

10. Хто з російських імператорів назвав Січ “ґнєздом своєволія”?

 

1) Петро І;    2) Катерина ІІ*;    3) Павло І.

 

11. В якому випадку 40-річний козак називав 20-річного “батьком”?

 

  1. якщо 20-річний козак був сином кошового отамана;
  2. якщо 20-річний козак був дворянського походження;

3) якщо 20-річний козак потрапив до Січі раніше, ніж 40-річний*.

 

 

Віра запорожців

 

1. Як називалась січова церква?

 

1) Вознесенська;               3) Покрови Богородиці*;

2) Успіння Богородиці;    4) Христоріздвяна.

 

2. Чиї образи вишивались на прапорах Січі?

 

  1. Спасителя й Богородиці;
  2. Спасителя й архістратига Михаїла*;

3) Богородиці й архістратига Михаїла.

 

3. Якої форми хрест зображувався на січових прапорах?

 

1) андріївський (косий);    2) рівносторонній*.

 

4. Як називали “козацьку республіку”?

 

1) християнською*;   2) конституційною;   3) гетьманською.

 

5. За що воювали козаки?

 

1) за незалежність України*;   

2) за православну віру*;   

3) за зруйнування Кримського ханства;   

4) за збереження козацьких привілеїв*.

 

6. До якого лицарського ордену належали козаки Війська Низового Запорозького?

 

1) тамплієрів;      3) тевтонського;   

2) лівонського;    4) мальтійського*.

 

 

Козацька старшина і клейноди

 

1. Як називався один із найважливіших символів влади кошових отаманів Січі?

 

1) ятаган;    2) келеп;    3) канчук;    4) булава*.

 

2. Як називалось козацтво, яке проживало по хуторах і зимівниках Запорозької Січі?

 

1) кошове;    2) паланкове*;    3) реєстрове;    4) нереєстрове.

 

3. Як називалась відзнака влади (клейнод) гетьмана чи кошового отамана в Україні та Польщі, що мав вигляд палиці  з кулею зверху, прикрашену кінським волоссям?

 

1) алебарда;    2) шестопер;    3) бунчук*;    4) спис.

 

4. Який музичний інструмент вважався на Січі клейнодом?

 

1) литаври*;    2) кобза;    3) ліра;    4) бандура.

 

5. Назву “Кіш” мали:

 

  1. виборний уряд Запорозької Січі*;   
  2. усі козацькі збройні сили України;   

3) усе січове військо*.

 

6. Кого з отаманів Запорозької Січі козаки обирали 22 рази кошовим?

 

1) Івана Сулиму;                 3) Івана Сірка*;   

2) Павла Полуботка;           4) Петра Сагайдачного.

 

7. Хто з видатних героїв визвольної війни 1648-1667 років умів фехтувати двома шаблями одночасно?

 

1) Богдан Хмельницький;    2) Іван Богун*.

 

8. Хто оберігав на Січі неписані норми козацького життя, січові традиції?

 

1) ченці;    2) кобзарі;    3) січові діди*;    4) сердюки.

 

9. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був:

 

1) Юрій Хмельницький; 2) Іван Калнишевський*; 3) Іван Брюховецький.

 

10. Що робили січові діди, коли обирався новий кошовий отаман?

 

1) підносили новообраному хліб-сіль;   

2) сипали новообраному на голову землю, пісок*;   

3) читали над новообраним 3-ю главу Євангелії від Матвія;

4) обмазували новообраному голову багнюкою*.

 

 

Виступ Козака Забави

 

1. Що зробили запорожці після розорення Січі Катериною ІІ?

 

1) розійшлися по рідних оселях;

2) пішли служити до війська цариці;

3) пішли за Дунай і заснували Задунайську Січ*;

4) пішли служити до війська польського короля.

 

2. Як звали останнього кошового Задунайської Січі?

 

1) Петро Калнишевсьий;     2) Йосип Гладкий*.

 

3. Чому задунайські козаки повернулися з Туреччини?

 

  1. турецький султан пообіцяв малу плату за службу;
  2. не хотіли воювати на боці турків проти християн*.

 

4. У якій війни козаки допомогли Франції відвоювати в іспанців місто-фортецю Дюнкерк?

 

1) тридцятилітній*;  2) пурпурової і білої троянди;        3) столітній.

 

5. Які козачі війська утворились у 1828-1829 роках?

 

1) Донське;        3) Азовське*;

2) Кубанське;    4) Чорноморське*.

 

6. Куди перейшли скарбниця й клейноди Азовського козачого війська після його скасування?

 

1) Донському козацькому війську;                        2) Кубанському козацькому війську*.

 

 

Козацький побут

 

1. Як називався стіл, за яким їли козаки в курені?

 

1) лава;    2) ослон;    3) скриня;    4) сирно*.

 

2. Що робив кухар під час прийому їжі козаками в куренí?

 

1) сидів і їв разом з усіма;               3) сидів і чекав поки всі поїдять;

2) стояв і їв разом з усіма*;             4) стояв біля котла, поки всі поїдять.

 

3. Улюблена козаками юшка з риби й борошна називалась:

 

1) таратута;    2) соломаха;    3) тетеря;    4) щерба*.

 

4. Як називались фермерське господарство одруженого козака, який жив на території паланки вольностей Війська Низового Запорозького?

 

1) пасіка;    2) фазенда;    3) садиба;    4) зимівник*.

 

5. Як називались плита, на якій козаки готували їжу в курені?

 

1) кабиця*;    2) вариста піч;    3) горно;    4) домна.

 

 

Військове мистецтво запорожців

 

1. Що таке гопак?

 

1) український національний танець*;   

2) спеціальне сідло для швидкої верхової їзди;

3) давнє бойове мистецтво козаків-запорожців*; 

4) елемент весільного обряду.

 

2. За допомогою чого козаки під час раптового нападу утворювали рухому фортецю, з якої вели прицільний вогонь?

 

1) зв’язували коней один поруч одного, утворюючи коло;

2) зв’язували вози колесом до колеса, утворюючи коло*.

 

3. Що слугувало матеріалом для швидкого будівництва моста, якщо при марші козацького війська зустрічалось грузьке місце?

 

1) вози;    2) ратища*;    3) одяг;    4) щити.

 

4. Яким видом ратних дій добре володіли січовики?

 

1) дії для нападу зненацька*;          4) дії для наступу*;

2) дії піхоти*;                                   5) дії кінноти*;

3) морські бойові походи*.

 

5. Як називались у козаків розвідники?

 

1) пластуни*;    2) машталіри;    3) сердюки;    4) вивідачі.

 

6. Як називалась споруда над могилою-курганом, на якій вартові козаки запалювали вогонь, щоб передати далі сигнал про напад ворога?

 

1) бурдюг;    2) вежа;    3) фігура*;    4) курінь.

 

7. Яку зброю козаки називали “ясною”?

 

1) пістоль;    2) гаківницю;    3) келеп;    4) шаблю*.

 

8. Як називалась турецька зброя, схожа на шаблю?

 

1) палаш;    2) ятаган*;    3) хепіш;    4) акінак.

 

9. Як називалась бортова гармата на козацькій чайці?

 

1) фальконета*;    2) мортира;    3) гаубиця;    4) гаківниця.

 

10. Чому козацька чайка могла швидко змінити напрям свого курсу на протилежний?

 

1) у неї було два стерна на протилежних її кінцях (носах)*;   

2) була особлива система вітрил.

 

11. Що прив’язували до боків чайки, щоб вона краще трималась на воді?

 

1) пусті пляшки;        3) бадилля соняшника чи кукурудзи;

2) запасні весла;        4) очерет*.

 

12. З якою твариною або птахом козаки відправлялись у морські походи?

 

1) собакою;    2) котом;    3) півнем*;    4) голубом.

 

13. За яку провину кошовий міг під час морського бойового походу без розмов викинути козака за борт чайки?

 

1) за те, що він сперечався з кошовим;

2) за те, що він зіпсував парус або стерно;

3) за те, що він взяв із собою спиртне*;

4) за те, що він поламав весло.

 

 

Козацькому роду нема переводу!

 

1. Юний січовик-зброєносець у козацької старшини в Україні в XVI-XVIII століттях називався:

 

1) бунчужний;    2) машталір;    3) джура*;    4) курінний.

 

2. Хто вчив джур у січових школах?

 

1) ієромонах*;    2) драгоман;    3) пономар;    4) курінний.

 

3. Де відкрилась перша січова школа в 1576 році?

 

1) в районі сучасного міста Вільнянська Запорізької області;

2) в районі сучасного міста Новомосковська на Дніпропетровщині*;

3) в районі сучасного міста Гуляйполя Запорізької області;

4) в районі села Капулівка на Дніпропетровщині;

5) в районі сучасного міста Приморська Запорізької області.

 

4. Коли відкрилася перша січова школа?

 

1) в 1476 році;    2) в 1576 році*;    3) в 1676 році;    4) в 1776 році.

 

5. У спеціальних школах на Січ готували:

 

1) співаків і музик*;    3) скарбників;

2) дипломатів*;            4) фахівців військової справи*.

 

6. Яку річ цінували на Січі нарівні з гострою шаблею і добрим конем?

 

1) бандуру*;    2) лати;    3) коштовності.

 

7. На чиї кошти велось навчання в січових школах?

 

1) кошового отамана;                4) Війська Запорозького*;

2) сімей джур;                             5) польського короля;

3) Києво-Печерської лаври;                  6) російського царя.

 

8. Як ще називали писарів?

 

1) товмачами*;        3) бунчужними;

2) драгоманами*;    4) сердюками.