Кочін І.В., Акулова О.М., Шило І.Ф., Гайволя О.О.,

Сидоренко П.І., Гут Т.М.

 

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра медицини катастроф

Кіровоградськийбазовиймедичнийколеджім. Є.Й.Мухіна

 

Використання біологічної зброї являє собою реальну загрозу для людства. Боротьба з біологічною зброєю надзвичайно складна і потребує постійної готовності лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних закладів для протидії та захисту населення від цієї загрозі.

Мета:обгрунтування обсягу та переліку лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів в планах лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних закладів щодо медичного захисту населення в умовах можливих біологічних терористичних актів.

Методи:використано методи аналітично-синтетичного підходу у дослідженні планів діяльності лікувально-профілактичних і санітарно-протиепідемічних закладів до роботи у надзвичайних ситуаціях можливих терористичних актів з використанням біологічної зброї, а також методи планування роботи цих закладів.

Результати:

Первинною ланкою в плануванні медичного забезпечення населення при ліквідації медико-санітарних наслідків біологічного терористичного акту є заклади галузі охорони здоров'я, на базі яких створюються відповідні медичні формування.

Планування профілактичних і протиепідемічних заходів при загрозі скоєння  біологічних терористичних актів є одним з розділів загального плану медичного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях, який розробляється завчасно в режимі повсякденної діяльності.

Передбачення можливої екстремальної ситуації як результат терористичного акту і завчасне планування розстановки сил і засобів для вирішення завдань з лікувально-евакуаційного забезпечення населення в складній обстановці дозволяє лікувально-профілактичним і санітарно-протиепідемічним закладам приймати найбільш обгрунтовані рішення в оптимально стислі строки, а також раціонально використовувати сили і засоби.

При плануванні заходів на об'єктах охорони здоров'я, незалежно від профілю, використовуються загальні для них вихідні дані:

— передбачаєма обстановка на адміністративній території в умовах можливих біологічних терористичних актів;

— характеристика об'єкту і його кадрового складу;

— стан оснащення функціональних підрозділів об'єкту охорони здоров'я медичним майном з урахуванням завдань, покладених на них;

— стан захисту об'єкту від можливої дії вражаючих чинників прогнозованого теракту.

Окрім загальних вихідних даних повинні враховуватися специфічні вихідні дані, які характеризують особливості роботи об'єкту з урахуванням завдань в надзвичайних ситуаціях, тобто:

— розробка заходів з попередження, локалізації та ліквідації епідемічних осередків, зниження рівня інфікування зон біологічного зараження;

— порядок руху санітарно-епідеміологічних бригад, інших сил та засобів до межі зон біологічного зараження, організація їх роботи в осередках інфекційних захворювань;

— проведення специфічної і неспецифічної профілактики інфекційних захворювань;

— прогнозування епідеміологічної ситуації, що виникла як результат біологічного терористичного акту.

Плани в установах охорони здоров'я готуються у трьох примірниках, з яких перший зберігається у головного лікаря, другий (робочий) — у заступника головного лікаря з медичної частини, третій — в органах управління охорони здоров'я району (міста). План підписується заступником головного лікаря з медичної частини — начальником штабу цивільного захисту і узгоджується з органом управління охорони здоров'я.

Відпрацьований план коректується двічі на рік, за станом на січень і липень, про що робиться відповідна відмітка в плані.

Висновки:

1.      Кожний лікувально-профілактичний і санітарно-профілактичний заклад повинен складати адекватні науково обгрунтовані плани лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів щодо захисту населення від можливих біологічних терористичних актів.

2.      Заздалегідь сплановані заходи дозволять лікувально-профілактичним і санітарно-профілактичним закладам приймати найбільш обгрунтовані рішення в оптимально стислі терміни, а також раціонально використовувати свої сили і засоби.