І.В. Шило, І.В.Кочін, О.М. Акулова, О.О. Гайволя, Д.В. Ількаєв,

П.І. Сидоренко, Т.М. Гут

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

 

Лікар, який оволодів професійно-орієнтованою діяльністю і відповідною до неї системою знань на етапі придбання вищої освіти, повинен самостійно навчатися із оптимальним поєднанням навчальної, професійно-практичної і наукової діяльності в умовах безперервної освіти.Самостійна робота лікарів є настільки важливою ланкою професійного становлення, що потребує значного розширення у процесі підготовки спеціаліста в сучасних умовах безперервного фахового розвитку.У стандартах Всесвітньої Федерації медичної освіти термін «безперервна медична освіта» замінений  на «безперервний  фаховий розвиток». Новий термін віддзеркалює як широкий контекст цієї фази медичної освіти, так і відповідальність кожного конкретного лікаря за проведення  власного безперервного фахового розвитку. Світовий соціально-економічний розвиток вимагає поліпшення системи надання медичних послуг та гарантії їх якості.Безперервний фаховий розвиток є професійним обов’язком  кожного лікаря та передумовою підвищення якості вищої освіти у цілому. На жаль, в Україні немає системи безперервного  фахового  розвитку у тлумаченні цього поняття Всесвітньою Федерацією медичної освіти. На рівні держави потрібно обговорення, підготовка концептуальної моделі і державних стандартів безперервного фахового розвитку лікаря. Безперервний  фаховий розвиток лікаря щільно пов’язаний  з посиленням їх професійної мотивації. Мотивація – загальне широке поняття, під яким розуміють спрямованість активності. Мотивація до навчання, являючи собою особливий вид мотивації, характеризується складною структурою, однією  із форм якої є структура внутрішньої (орієнтованої на процес і результат) і зовнішньої мотивації. Мотивація гривнею — найліпша зовнішня мотивація. Тобтофінансово (як позитивно, так і негативно) треба мотивувати лікаря до професійного виконання   своїх обов'язків, підвищення  професійної освіті, у тому числі і шляхом  безперервного фахового розвитку. Діюча в Україні система оплати праці лікарів не забезпечує включення належної матеріальної мотивації и як слід якісної систематичної самостійної роботи лікарів  в умовах безперервної фахової освіти.