І.В. Кочін, О.М. Акулова, О.О. Гайволя, Д.В. Ількаєв, І.Ф.Шило,

П.І. Сидоренко, Т.М.Гут

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

 

Надзвичайні ситуації (НС) техногенного і природного походження супроводжуються значною кількістю санітарних втрат, що зумовлює необхідність постійної готовності лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) до надання екстреної медичної допомоги постраждалому населенню при НС.

 Мета роботи. Науково обгрунтувати організаційні принципи і першочергові завдання ЛПЗ при роботі на стадії реагування на НС.

Матеріали і методі дослідження.Для досягнення мети проведено аналіз та експертна оцінка нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту населення та медицини катастроф за період 1998-2008 рр.

 Отримані результати.При виникненні НС робота ЛПЗ умовно підрозділяється на чотири стадії,  при цьому найбільш відповідальною, яка оптимізує наступні три, є перша стадія – стадія реагування або активізації. Вона починається з моменту надходження повідомлення щодо виникнення НС і до початку проведення заходів лікувально-евакуаційного забезпечення населення. Першочерговими  завданнями ЛПЗ на стадії реагування (активізації) є:

— приведення в готовність створених на базі ЛПЗ медичних формування Державної служби медицини катастроф (ДСМК);

— перепрофілювання структурних підрозділів ЛПЗ для прийому уражених і надання їм екстреної кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги в оптимальні строки і в належному обсязі. Особлива увага звертається на провідні  ланки в організації лікувально-евакуаційного забезпечення населення, а саме — приймального відділення, відділень хірургічного профілю, операційно-перев'язувальних, відділення реанімації та інтенсивної терапії, санітарного пропускника до проведення часткової і повної санітарної обробки потерпілих. Приймаються заходи щодо збільшення чисельності персоналу цих відділень, їх ліжкової місткості, пропускної спроможності, додаткового оснащення апаратурою  тощо;

— використання додаткового медичного, санітарно-господарського і спеціального майна для матеріально-технічного забезпечення створених формувань і перепрофільованих  структурних підрозділів;

— уточнення списків хворих, які можуть бути виписані на амбулаторно-поліклінічне лікування;

—  заходи щодо збільшення ліжкової місткості стаціонарів лікарень для уражених за рахунок виписки одужуючих, а також використання додаткових площ (ординаторських, службових приміщень, коридорів тощо);

— проведення комплексу заходів щодо підвищення стійкості функціонування ЛПЗ, зокрема розв’язання питань захисту хворих і персоналу від дії вражаючих факторів НС;

— приведення  у готовність засобів індивідуального і колективного захисту персоналу і хворих;

— підвищення захисних властивостей будівель ЛПЗ (віконних отворів, дверей тощо);

— розв’язання питання про можливість роботи ЛПЗ у своїх приміщеннях або евакуації, коли за умовами прогнозованої обстановки не виключається погіршення ситуації. Визначається місце нового розташування ЛПЗ після евакуації, порядок забезпечення транспортом, обсяг евакуації (часткова, тобто тільки хворих і персоналу або повна, тобто не тільки людей, але й матеріальних засобів), тривалість евакуації.

Вказані першочергові завдання ЛПЗ повинні бути в обов'язковому порядку враховані при розробці плану роботи об'єкту при НС.

Медичні формування, створені в ЛПЗ, використовуються відповідно до обстановки, що склалася, і отриманих розпоряджень керівного органу охорони здоров’я. При цьому вирішують які медичні формування і з яким строком готовності будуть задіяні, порядок їх забезпечення медичним та іншим майном, транспортом. З урахуванням профілю ЛПЗ та його можливостей визначається профіль і кількість уражених,  час готовності перепрофільованих відділень до їх  прийому. Для оперативного і якісного виконання вказаних завдань велике значення має своєчасне і повне інформування керівництва ЛПЗ про обстановку, що склалася у межах адміністративної території. Відповідальність за створення і підготовку структури органів управління і формувань в установах охорони здоров'я для роботи в НС несуть керівники ЛПЗ — головні лікарі лікарень і поліклінік, які очолюють медичні формування своїх об'єктів. У лікарнях і поліклініках наказом головного лікаря ЛПЗ створюється орган управління — штаб об'єкту. Склад штабу визначається залежно від структури установи охорони здоров'я, їх можливостей і завдань, що вирішуються, у НС. Основним принципом створення органу управління в установах охорони здоров'я є включення до його складу основних провідних керівників з визначенням їх функціональних обов'язків відповідно до характеру виконуваної роботи в повсякденних умовах життєдіяльності.

Таким чином,  впровадження науково обгрунтованих першочергових завдань та  організаційних  принципів діяльності ЛПЗ на стадії реагування (активізації) при НС дозволить своєчасно, ефективно, якісно і у достатньому обсязі надати ураженим екстрену медичну допомогу і тим самим виконати свою медико-соціальну роль у ліквідації медико-санітарних наслідків НС.