Кожна людина щодня творить своє життя і біографію. Життя – це різноманітність біографій (curriculumvitae): духовної, фізичної, почуттєвої, родинної, професійно-суспільної, науково-педагогічної. «У всякого своя доля і свій шлях широкий…». Такі, здавалося б, прості і мудрі слова Українського пророка і генія, поета і художника Т.Г. Шевченка. Життя – це довга і широка нива, і якщо добром засієш її, добро і пожнеш.

26 серпня 2010 року виповнилося 65 років з дня народження, 41 рік науково-педагогічної та лікарської діяльності завідувача кафедри медицини катастроф Запорізької медичної академії післядипломної освіти, голови науково-методичної ради (фахового товариства) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Запорізької області, дійсного члена (академіка) Української академії оригінальних ідей, доктора медичних наук, професора Ігоря Васильовича Кочіна.

Кочін І.В. народився 26 серпня 1945 року у м. Запоріжжі. У 1952-1963 роках навчався у Запорізькій середній школі № 65. В 1963 р. поступив на лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту, де закінчив два курси і був переведений на навчання до Запорізького медичного інституту на третій курс. Після закінчення навчання був обраний в 1969 р. за конкурсом асистентом кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Запорізького медичного інституту. З 1973 року працював цеховим лікарем Запорізького коксохімічного заводу спочатку у 10 міській лікарні, а з 1974 року – в медико-санітарній частині комбінату “Запоріжсталь” та заводу “Дніпроспецсталь”, і продовжував наукову роботу. Виконав під науковим керівництвом завідувача кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Дніпропетровського медичного інституту, заслуженого працівника вищої школи УРСР, доктора медичних наук, професора Г.Ф.Ємельянової та успішно захистив у 1982 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою “Социально-гигиенические аспекты состояния здоровья рабочих некоторых коксохимических предприятий Украины» у Всесоюзному науково-дослідному інституті медичної та медико-технічної інформації (голова спеціалізованої вченої ради проф. Д.Д. Вєнєдіктов, м. Москва).

З 1983 року працює старшим викладачем, а з 1993 року доцентом кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Запорізького державного інституту удосконалення лікарів (ЗДІУЛ).

В 1996 р. завершив виконання під науковим консультуванням професора В.Ф. Посного (м. Запоріжжя) і професора М.І. Хижняка (м. Київ) та успішно захистив у Національному медичному університеті ім. акад. О.О.Богомольця (голова спеціалізованої вченої ради академік АМН України, проф. Є.Г. Гончарук) дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: “Наукове обґрунтування соціально-гігієнічних аспектів системи збереження і відтворення стану здоров’я працівників промисловості (на прикладі коксової і хімічної промисловості)”.

За період 1969-1998 рр. наукова діяльність І.В.Кочіна була присвячена дослідженню стану здоров’я, способу життя та їх взаємозв’язків, проблемам організації медичної допомоги працівникам промисловості. Було надруковано більше 160 наукових праць з цих проблем. Ним особисто була створена сучасна теорія соціально-гігієнічної сфери способу життя, розроблені концептуальна, логічна та операціональна моделі. На засадах теорії імовірностей розроблено методологію і метод інтегрального оцінювання способу життя особи з використанням Байєсівського підходу. І.В. Кочіним обгрунтована теоретично і практично реалізована на технічній базі персональної електронно-обчислювальної машини математична процедура розпізнавання образів способу життя та математичний апарат багатомірної класифікації з отриманням системи типів образів способу життя (типології). Математично коректно доведено існування відмінних та неповторних особистих образів способу життя у кожного індивіда, які визначають стан і потенціал здоров’я, формують особисту патологію, можливість (імовірність, ризик) виникнення і фактичне виникнення окремих нозологічних форм у конкретної особи. Ці розробки стали фундаментальною основою розв’язання проблеми практичного оцінювання способу життя особи на шкалі “здоровий-нездоровий спосіб життя” та вирішення застарілої проблеми суспільства з розробки та впровадження конкретних державних програм з суттєвого підвищення стану та потенціалу здоров’я населення через покращення функціонування систем, які обумовлюють виховання, формування та підтримку здорового способу життя суспільства.

 У контексті наукових досліджень І.В. Кочіним впроваджено ідеї і методи математичної теорії планування експерименту для моделювання впливу різноманітних комплексів чинників на формування рівнів захворювання населення. Розроблені математико-статистичні методи модельного та екстраполяційного прогнозування показників стану здоров’я суспільства, які виправдали себе у практиці використання.

Збагачення сучасної соціальної медицини працями першорядного наукового значення, створення нового наукового та практичного напрямку, подали потужний імпульс до її якісно нового етапу розвитку в Україні та періодизації наукової та навчальної дисципліни, що стало ґрунтовною основою на висунення та обрання І.В. Кочіна у жовтні 1993 р. дійсним членом (академіком) Української академії оригінальних ідей (УАОІ).

З березня 1998 р. очолює кафедру медицини катастроф (з жовтня 2008 р. кафедра цивільного захисту та медицини катастроф) Запорізького державного інституту удосконалення лікарів (з листопада 2002 р. Запорізька медична академія післядипломної освіти). З цього часу основним науковим напрямком у роботі І.В. Кочіна  визначилася розробка організаційних та управлінських засад, планування, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Державної служби медицини катастроф (ДСМК), надання екстреної медичної допомоги населенню, потерпілому від надзвичайних ситуацій. У наукових роботах І.В. Кочіна міститься  велика кількість принципово нових підходів, ідей та понять, які вимагають подальшої розробки та розвитку.

Любить педагогічну діяльність. Розцінює свій багаторічний досвід, свій високий фаховий рівень не як особисте досягнення, а як громадський набуток, який має передати молодшим колегам. Вважає це своїм службовим обов’язком.

І.В. Кочіним створений авторський колектив з висококваліфікованих фахівців, який підготував та видав 26 підручників та навчальних посібників з медицини катастроф. Кращою книгою 2000 року видавництва “Здоров’я” визнаний перший в Україні підручник “Медицина катастроф” авторського колективу очолюваного І.В. Кочіним. Підручник перевидано у 2002 році. І.В.Кочін є автором понад 300наукових праць. У 2008 р. видано фундаментальний навчальний і довідковий посібник “Медицина катастроф” обсягом 724 сторінки для підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів та фахівців ДСМК.

Протягом десяти років професор І.В. Кочін є головою науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Запорізької області, яка успішно працює і визнана Міністерством з надзвичайних ситуацій кращою в Україні.

Велика робота проводиться І.В. Кочіним з розбудови козацтва України. Покровська Велика Козацька Рада Війська Запорозького своїм рішенням за особливі заслуги у справі розвитку Запорозького Козацтва ввела його та його нащадків на вічні часи на честь і гідність козака до Війська Запорозького. І.В. Кочін є полковником Війська Запорозького.

І.В. Кочін – українець за походженням та організатор охорони здоров’я за покликанням, і ніколи не зраджував ні першому, ні другому. Є стійким і послідовним прихильником реалізації національної ідеї – розбудови самостійної, незалежної політично і економічно України, заможного життя українського народу. Його не зраджує творча наснага, працездатність і працьовитість, він не перестає сам вчитися і навчати колег, передає свій багатий досвід, зберігає свою особистість, свій духовний світ і гарт переконань громадянина нової України.

Привітаємо Ігоря Васильовича Кочіна з ювілеєм, побажаємо доброго здоров’я, творчих успіхів, обдарованих учнів, створення наукової школи.

 

Українська міжнародна академія оригінальних ідей,

Запорізька медична академія післядипломної освіти,

Навчально-методичний центр і

науково-методична рада з питань цивільного

захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

 

07.04.2010 р.