Д.О. Трошин, І.В. Кочін, О.М. Акулова, О.О. Гайволя, В.М. Ільїна

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

На даному етапі розвитку системи вищої медичної освіти від викладачів потрібна здатність гнучкого реагування на постійно мінливі освітні потреби та запити, уміння приймати самостійні рішення, свідомо обирати способи і методи професійної діяльності із широкого спектра альтернатив. Зростає роль професійної компетентності викладачів, розвитку їх творчого потенціалу та педагогічної майстерності і однією з найважливіших умов є готовність до вдосконалювання та модернізації своєї діяльності: розробка нових методів роботи; створення нових видів наочних посібників і дидактичних матеріалів; використання нестандартних форм навчання тощо. Творчий характер педагогічної діяльності є найважливішою характеристикою педагогічної майстерності. Основними видами занять на кафедрі ЦЗ та МК є: лекції, семінари, практичні заняття з використанням різних форм активного навчання. На семінарських заняттях розглядаються найбільш складні питання планування та управління силами і засобами ЦЗ та ДСМК до роботи у НС, мобілізаційної підготовки закладів охорони здоров’я. Головним завданням семінарських занять є закріплення знань, прищеплювання навичок пошуку, узагальнення та викладання матеріалу. Процес навчання лікарів-слухачів на кафедрі ЦЗ та МК має деякі складності: по-перше, наявність у навчальному матеріалі великої кількості складних і нових для лікарів-слухачів визначень і понять; по-друге, з досліджуваними ситуаціями лікарі-слухачі в реальному житті не зустрічалися і по-третє, великий обсяг нормативно-правової бази. Використання активних методів навчання дозволяє практично опрацювати питання організації керування в цілому, його окремими областями на територіях і в установах, а також розробити та здійснити комплекс заходів щодо підготовки та переведення органів управління охороною здоров’я та медичних установ різних форм власності до роботи при НС. Даними методами опрацьовуються наступні навички: порядок прийняття та доведення рішень керівництва щодо переведення ДСМК для роботи в умовах погрози виникнення НС; зміст прийнятих рішень; порядок дій при переведенні ДСМК на роботу в умовах НС; порядок дій при переведенні ДСМК на режим децентралізованого керування; основні заходи щодо переведення ДСМК на роботу в період мобілізації; порядок здійснення контролю за виконанням заходів щодо переведення ДСМК на роботу в період мобілізації і надання інформації у вищі органи управління охороною здоров’я; орієнтовний перелік інформації у вищі органи управління охороною здоров’я щодо перебігу переведення ДСМК на роботу в умовах НС.

Форми і методи активного навчання дозволяють лікарям-слухачам працювати в групі, обговорювати, вести дискусії, що має важливе освітнє та виховне значення і незаперечно підвищують інтерес до викладаємого предмету ЦЗ та МК та конкретного матеріалу, а також сприяють більш глибокому його засвоєнню  та виробленню практичних навичок роботи. Це свідчить, що даний підхід до процесу навчання забезпечує теоретичний і практичний аспект підготовки спеціалістів ДСМК України.