О.М.Акулова, І.В.Кочін, В.М.Ільїна, О.О.Гайволя,  Д.О.Трошин

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедрацивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

Дистанційне навчання (ДН) — освітній процес, у якому значна частина викладання здійснюється викладачем (групою викладачів), віддаленим у просторі і часі від лікарів-слухачів. У ДН, яке з успіхом розвивається у всьому світі вже протягом кількох десятків років, можна виділити три основні технології, що можуть широко використовуватись у післядипломному удосконаленні лікарів Державної служби медицини катастроф (ДСМК):

         — кейс-технологія, за якої навчально-методичні матеріали чітко структуровані і відповідно комплектуються в спеціальний набір (кейс), потім вони пересилаються лікарям-слухачам для самостійного вивчання з періодичними консультаціями у спеціальних викладачів-консультантів-т’юторів або інструкторів у створених для цих цілей регіональних навчальних центрах або пунктах;

         -ТV-технологія, що базується на використанні телевізійних лекцій з консультаціями у викладачів;

         — мережева технологія, яка базується на використанні Інтернет як для забезпечення лікарів-слухачів навчально-методичним матеріалом, так і для інтерактивної взаємодії між викладачем і лікарем.

Спочатку була створена кейс-технологія, де кожний навчальний курс забезпечувався спеціальним посібником, програмою та методичними вказівками, які допомагають засвоювати навчальний матеріал. Модульний принцип формування навчальних планів дозволив з успіхом об’єднувати потреби та можливості лікарів-слухачів з потребами освітніх стандартів.

У процесі впровадження кейс-технологій були детально відпрацьовані:

—  технологія створення віддаленого від базового освітнього закладу навчального центру,  який територіально розташований  поблизу місця проживання лікарів-слухачів;

—  система роботи з професорсько-викладацьким складом кафедри (розробниками курсів тематичного удосконалення з медицини катастроф) та т’юторами;

—    порядок взаємовідносин базового навчального закладу з територіальними навчальними центрами під час навчального процесу тощо.

Застосування ТV-технологій широко використовується у багатьох країнах. Однак за умов економічної нестабільності в Україні серйозних досліджень в цьому напрямі за останні роки практично не проводилось.

Найбільш універсальною та перспективною технологією ДН, яка забезпечує доступ до системи ДН як лікарів-слухачів, так і професорсько-викладацького складу кафедр на будь-якому рівні інформаційних ресурсів   —   внутрішньовузівському,   національному   та   світовому,   —  є Інтернет-технологія або ДН на основі телематики.

ДН на основі телематики — це комплекс освітніх послуг (навчальний матеріал, технології, консультації, контроль знань тощо), наданих лікарям-слухачам за допомогою спеціалізованого телекомунікаційного інформаційно-навчального середовища. В основі такого комплексу освітніх послуг лежить методологія, спрямована на індивідуальну та самостійну (що не залежить від часу та місця) роботу лікарів-слухачів, із спеціально структурованим навчальним матеріалом та різноманітним за ступенем спілкуванням із віддаленим у просторі професорсько-викладацьким складом кафедр.