Д.О.Трошин, І.В.Кочін, В.М.Ільїна, О.М.Акулова, О.О.Гайволя

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

В останні роки в усьому світі набуває поширення дистанційного навчання (ДН). Під ДН розуміється  заочна освіта, що відрізняється від класичної тим, що  ДН  базується на сучасних інформаційних і Internet-технологіях.З погляду педагогіки не зовсім зрозуміло, що мається на увазі під дистанційними технологіями: педагогічні технології (тобто методи навчання) або інформаційні технології (засоби навчання).У будь-якому варіанті ДН розглядається як компонент якоїсь системи навчання, наприклад, заочної.Весь іноземний і вітчизняний педагогічний досвід свідчить про те, що: 1) викладач завжди є основою освітнього процесу; 2) освітній процес самобутній для кожного ВУЗу і контингенту навчаємих; 3) процес навчання не зводиться до передачі від викладача до навчаємих знань; 4) якість освіти не залежить від способів доставки матеріалу до навчаємих і форми подання навчального матеріалу;  5) дидактичні методи повинні враховувати економічні питання освітніх процесів.Разом з тим, комп’ютерні та комунікаційні технології дозволяють організувати повноцінний навчальний процес, принципово відмінний від всіх інших форм навчання.Так, заочну і дистанційну форми одержання освіти поєднує тільки одне: розділення викладача і лікарів-слухачів відстанню.  Все інше (структура змісту освіти, методи, організаційні форми, засоби навчання) у цих двох формах навчання принципово відмінне.У заочній формі навчання не передбачається систематичного навчального процесу.У дистанційній формі здійснюється щоденна взаємодія викладача і лікарів-слухачів та лікарів-слухачів між собою.Це повноцінний навчальний процес, але досить специфічний.Найбільш перспективною формою ДН в медичній освіті є комплексна кейс-технологія в сполученні з елементами Internet-технологій.

Масове застосування ДН на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф необхідно запроваджувати вже сьогодні, тому наполегливо ведуться підготовчі роботи до переходу на нові дидактичні технології.Так, на кафедрі у цей час у стадії проектування перебуває Web-сайт для ДН, який згодом може бути трансформований в Web-сервер дистанційного навчання.Розробляються проекти електронних навчальних посібників  для лікарів-слухачів.Створено і апробуються комп’ютерні тести, розробляються нові тематичні плани, контрольні завдання, що вимагають від лікарів-слухачів самостійності та творчого підходу.Створеноелектронний варіант курсу лекцій з предмету медицини катастроф.Всі елементи нових інформаційних технологій проходять апробацію в навчальному процесі, коректуються з урахуванням накопиченого досвіду та удосконалюються з перспективою використання у дистанційній освіті.