О.О.Гайволя,  І.В.Кочін, О.М.Акулова, В.М.Ільїна, Д.О.Трошин

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

Технологічна схема створення курсу тематичного удосконалення (ТУ) дистанційного навчання (ДН) в системі управління Державної служби медицини катастроф  (ДСМК) повинна включати п'ять основних етапів: 1.Підготовчий етап. 2.Розробка проекту. 3.Етап створення курсу. 4.Етап тестування і апробаційного проведення курсу. 5.Етап удосконалення і тиражування курсу.

На першому підготовчому етапі проводиться вибір курсу ТУ, визначення завдань і цільової аудиторії, попередній аналіз вартості створення і супроводу, вибір методів доставки. Необхідно проведення маркетингового аналізу ситуації на регіональному ринку освітніх послуг в наочній області ДСМК, а також структурного аналізу мережевої інфраструктури, існуючих технічних рішень і перспектив застосування технологій ДН для виявлених груп потенційних споживачів курсу. В більшості випадків на цьому етапі від команди розробників потрібні значні зусилля з підготовки проектної пропозиції для участі у всеукраїнському або регіональному конкурсі з метою отримання фінансування на роботи із створення курсу. Другий етап цілком присвячений плануванню і детальній розробці проекту, розподілу функцій між учасниками групи розробників. На цьому етапі проводиться докладна розробка структури курсу, визначення основних розділів і компонент, вибір форматів і технічних засобів реалізації кожного елементу курсу, визначення дизайну курсу, функціональної схеми, принципів навігації і програмно-апаратного інструментарію, необхідного для виробництва курсу. Для організації ефективних інформаційних потоків в електронному вигляді в ході розробки  курсу ТУ потрібне визначення форматів даних, створення мережевої інфраструктури і політики доступу для учасників, розробка додаткових програмних засобів для його оптимізації і зібрання компонентів курсу. Важливою ланкою є підготовка технологічної документації і календарного графіка робіт для всіх учасників процесу створення курсу ТУ. Для перевірки правильності і  випробовування всього комплексу рішень за технологією розробки курсу є корисною реалізація одного невеликого представницького фрагмента курсу ТУ, що містить всі типи елементів (текст, малюнки, анімацію, аудіо і відео фрагменти, тести, інтерактивні приклади тощо). Третій виробничий етап є особливо ресурсоємним і тривалим за часом. На цьому етапі відбувається розробка і адаптація змісту курсу, переклад елементів змісту в електронний формат (текст, графіка, відео тощо), створення мультимедійних матеріалів, програмування інтерактивних прикладів і тестів, запис і обробка аудіо і відео фрагментів, об’єднання частин і випробовування курсу для обраних способів доставки. Готуються керівництва з використання курсу для лікарів-слухачів, викладачів і технічних працівників. По закінченню етапу проводиться випробування курсу. Основними завданнями на етапі апробації є комплексне тестування курсу, виявлення і усунення друкарських помилок, помилок в змісті і технічній реалізації курсу, а також методах доставки і супроводу, аналіз педагогічної і технологічної ефективності курсу для конкретних груп споживачів, визначення попиту і формування маркетингової стратегії з просування розробленого циклу ТУ. Для вирішення цих завдань організовується набір груп лікарів-слухачів. Останній, п'ятий етап технологічного ланцюжка розробки, призначений для удосконалення і тиражування курсу. На цьому етапі проводиться всебічний аналіз результатів апробації курсу, від лагодження і виправлення виявлених помилок. При необхідності, модифікується структура курсу і технологічні рішення для кожного розділу з урахуванням результатів апробації. Можлива зміна змісту курсу і розробка нових елементів (текст, слайди, малюнки, тести, приклади тощо), розробка і програмування додаткових прикладів і тестів, запис додаткових аудіо і відео фрагментів тощо. Нарешті відбувається остаточне тиражування матеріалів курсу ТУ, яке може включати випуск електронних носіїв, публікацію курсу на Webсервері, поліграфічну продукцію.