О.М.Акулова, І.В.Кочін, В.М.Ільїна, О.О.Гайволя,  Д.О.Трошин

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедрацивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

Зростання вимог, що продиктовані інформатизацією галузі охорони здоров’я та Державної служби медицини катастроф (ДСМК), до професійної підготовки сучасних фахівців служби, засобами дистанційного навчання (ДН) формує потребу створення моделі, яка б оптимізувала навчальний процес післядипломного удосконалення за цією дидактичною формою та забезпечувала високий рівень сформованості інформаційної культури лікарів ДСМК.

Метою та системотворним фактором розробленої моделі ДН є післядипломне удосконалення лікарів ДСМК до професійної інформаційної діяльності в умовах інформатизації служби. Модель системи формування інформаційної культури лікарів ДСМК у процесі ДН має наступну структуру, яка складається з педагогічних технологій (мета і завдання, зміст, форми та методи, засоби діагностики) та інформаційних технологій для створення, передачі і збереження навчального матеріалу. Складовими інформаційної культури є: компетентність у сфері інформатики, готовність ефективно використовувати в діяльності галузі охорони здоров’я та ДСМК інформаційно-телекомунікаційні технології, загальнокультурні навички роботи з інформацією; морально-інтелектуальні якості поведінки в умовах інформаційного суспільства. Модель формування інформаційної культури лікарів ДСМКу процесі ДН відображає функціональні та структурні зв'язки між її складовими. Запропонована модель може стати основою для розробки дистанційних курсів з післядипломного удосконалення лікарів ДСМК.

Теоретичне обгрунтування, розробка та експериментальна апробація моделі формування інформаційної культури лікарів ДСМКу процесі ДН, є перспективною науковою ідеєю, що характеризується соціокультурною значущістю та педагогічною новизною. За завданням, змістом, формами та методами реалізація моделі формування інформаційної культури лікарів ДСМКзасобами ДН є новаторським процесом у системі післядипломного удосконалення та підвищення кваліфікації лікарських кадрів служби. Важливо підкреслити, що розроблена модель формування інформаційної культури лікарів ДСМК не є прообразом ідеальної освітньої системи післядипломного удосконалення, а є цілісним відображенням реальної новітньої практики підвищення кваліфікації лікарських кадрів. Перспективними напрямами зазначеної проблеми є, з одного боку, детальне створення навчально-дидактичного забезпечення процесу формування інформаційної культури лікарів ДСМК засобами ДН як змістово-інструментальної основи їх професійного післядипломного удосконалення, а з іншого, визначення експериментальної ефективності запропонованої освітньої моделі.