О.О. Гайволя, І.В. Кочін, О.М. Акулова, В.М. Ільїна, Д.О. Трошин, І.Ф. Шило

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Збільшення кількості техногенних, природних та соціально-політичних надзвичайних ситуацій, в тому числі терористичних актів, у всьому світі ставить перед Державною службою медицини катастроф територіального рівня України (ДСМКТРУ) нові складні завдання. Високі темпи науково-технічного прогресу, інтенсивний ріст обсягу нової інформації в медицині, зміна вимог до професійного рівня лікарів, введення нових спеціальностей, системи сертифікації і атестації медичних кадрів також висувають на перший план проблематику вдосконалення післядипломної медичної освіти. Питання пошуку і наукового обгрунтування шляхів реорганізації і подальшого розвитку системи післядипломної освіти медичних кадрів, забезпечення її відповідності потребам ДСМКТРУ у фахівцях високої кваліфікації, диктує необхідність перегляду структури системи післядипломної освіти.

Вдосконалення обліку, планування, прогнозування і моніторингу післядипломної підготовки фахівців, є одним з головних завдань системи управління ДСМКТРУ.  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) виявити особливості сучасної системи післядипломної освіти лікарських кадрів в Україні; 2) обгрунтувати необхідність формування системи післядипломної освіти лікарських кадрів для ДСМКТРУ; 3) визначити сучасний стан професійної підготовки лікарських кадрів, тенденції і перспективи їх післядипломної освіти в системі координат українських суспільних цінностей; 4) вивчити вплив післядипломної освіти на процес формування лікарів-фахівців і рівень їх кваліфікації в системі управління ДСМКТРУ; 5) уточнити потребу в лікарях областей України за провідними групами спеціальностей в різних видах післядипломної підготовки; 6) виробити і обгрунтувати перспективи розвитку  системи управління післядипломною освітою лікарських кадрів для ДСМКТРУ. Рішення поставлених завдань дозволить розробити комплекс заходів з вдосконалення організації і управління післядипломною освітою лікарських кадрів для ДСМКТРУ, що дозволить більш повно задовольняти потреби населення в екстреній медичній допомозі при виникненні надзвичайних ситуацій.