В.М.Ільїна, І.В.Кочін, О.М.Акулова, О.О.Гайволя, Д.О.Трошин

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедрацивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

Визначаючи навчально-методичні принципи дистанційного навчання (ДН), слід виділити декілька сфер його використання. Навчання:  базова освіта (середня, професійна, вища); друга освіта. Підтримка кваліфікації лікарів-слухачів: обов’язкова (з певним періодом підвищенням кваліфікації — раз на п’ять років); за вимогами медичних закладів; за власним бажанням (вимогами медичної сфери діяльності, наприклад, Державної служби медицини катастроф (ДСМК). Тестування і сертифікація.

Кожний з виділених напрямів застосування ДН має свої особливості організації як за змістом, так і за формою, однак для кожного з них повинна існувати система, склад якої визначається певними складовими: навчальний заклад (академія післядипломної освіти лікарів) як організаційна структура ДН; інформаційні ресурси — бази даних навчально-довідкових матеріалів з предметної області медицини катастроф; технічні і програмні засоби забезпечення технології ДН; професорсько-викладацький склад кафедр ДН або комп’ютерних навчальних програм (т’юторів); лікарі-слухачі тематичного удосконалення (ТУ) ДСМК. Навчальний заклад та технічне забезпечення ДН. Для організації ДН, насамперед, у навчальному закладі післядипломного удосконалення лікарів повинна бути створена та працювати високоорганізована комп’ютерна мережа з віддаленим одним або кількома серверами. Один сервер призначений для обслуговування локальної (внутрішньої) комп’ютерної мережі та передбачає управління процесом передавання інформації по внутрішніх інформаційних каналах, тобто для підтримки Інтернету. Другий сервер може використовуватися для організації Екстранету, коли підтримується спеціально-організований інформаційний зв’язок з іншими освітніми закладами на базі загальнодоступних каналів. Для можливості використання послуг глобальної мережі Інтернет в освітніх цілях (у тому числі для здійснення можливості інтерактивного спілкування) навчальному закладу післядипломного удосконалення лікарів потрібен ще один сервер. Зрозуміло, що для забезпечення можливостей лікарів-слухачів працювати з навчально-методичними матеріалами, розташованими на таких серверах, освітній заклад післядипломного удосконалення повинен мати комп’ютерні класи, об’єднані в локальну мережу, загальнодоступних каналів зв’язку.

Для забезпечення можливостей створювати фрагменти дистанційних навчальних курсів ТУ та організовувати інтерактивне спілкування викладачів і лікарів-слухачів за допомогою відеоконференцій навчальний заклад післядипломного удосконалення повинен обладнати спеціальну аудиторію, в якій є потужний мультимедійний комп’ютер, під’єднаний до Інтернет або до локального сервера. Додатково до нього під’єднуються пристрої виведення інформації на зовнішній екран та звуку в аудиторію.

Організація навчання здійснюється як у межах існуючої системи управління навчанням, так і окремо, але з обов’язковим розташуванням на Web-сервері відповідного навчального матеріалу на базі використання описаного комплексу програмно-технічного забезпечення. Це дає змогу будувати інтерактивні зв’язки між викладачами, лікарями-слухачами, викладачами і лікарями-слухачами.