Д.О. Трошин, І.В. Кочін, О.М. Акулова, О.О. Гайволя, В.М. Ільїна

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Дистанційне навчання (ДН) — це універсальна гуманістична форма освіти, яка базується на використанні широкого спектра традиційних, нових інформаційних і телекомунікаційних технологій та технічних засобів, що і створює додаткові умови для лікарів-слухачів, а саме: вільний вибір навчальних дисциплін, відповідних до міжнародних стандартів, діалоговий обмін інформацією з викладачем тощо. При цьому процес навчання не залежить від розташування лікарів-слухачів у просторі та у часі. Іншими словами, ДН це спосіб освіти на відстані, при якому викладач і лікарі-слухачі розділені просторово. Причому економічна ефективність ДН в умовах України є суттєво вищою, ніж в інших країнах. Це обумовлено не тільки специфікою її географічного розташування та соціально-економічного розвитку, але й високою вартістю пасажирських транспортних послуг (у порівнянні з рівнем доходів лікарів), тобто традиційна післядипломна медична освіта стає сьогодні для багатьох лікарів недоступною, у першу чергу, через великі транспортні витрати.

Технічно розв’язати проблему ДН можливо по-різному. Сучасні ІТ надають практично необмежені можливості в розміщенні, зберіганні, обробці і передаванні інформації на будь-які відстані, будь-якого обсягу та змісту. У цих умовах на перший план при розробці системи ДН виходять дидактичні підходи його організації. Ефективність будь-якого виду навчання на відстані залежить від чотирьох складових: принципів взаємодії викладача і лікарів-слухачів, незважаючи на те, що вони фізично розділені відстанню; використовуваних при цьому педагогічних технологій; адекватності розроблених методичних матеріалів і способів їх доставки; валідності зворотнього зв’язку. Урамках ДН недоцільно прагнути повністю замінити викладача комп’ютером. З іншого боку, при реалізації системи ДН на базі, наприклад, WWW-технології, виникає можливість здійснювати диференційований підхід до навчання, враховувати базовий рівень знань з кожного розділу і ступінь досягнення проміжних цілей навчання. На кафедрі ЦЗ та МК створюється курс ДН.Це не тільки текст занять, а цілісний процес, що включає пошук необхідної інформації в мережах, обмін листами як з кураторам циклу ТУ, так і з лікарями-слухачами, звертання до баз даних, періодичних інформаційних видань, розповсюджуваних за допомогою Інтернет.При створенні курсу ДН враховуються особливості цільової групи лікарів-слухачів, для якої створюється цей курс, і вибір методики ДН з урахуванням особливостей їх технічного забезпечення.Для організації та ефективного функціонування ДН лікарів-слухачів потрібна певна матеріально-технічна та учбово-методична база та оптимальне фінансування.