О. М. Акулова, І. В. Кочін, В. М. Ільїна, О. О. Гайволя, Д. О. Трошин, І. Ф. Шило

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

            Моральні проблеми професійної діяльності професорсько-викладацьких кадрів сучасної системи післядипломної освіти визначаються специфікою і значенням медичної діяльності в суспільстві, особливостями організації охорони здоров’я на конкретному етапі історичного розвитку суспільства, якісною своєрідністю медичної культури людства, що виникла та існує в різних культурно-історичних формах. Медична культура — це область світової культури людства, що включає в себе систему наукових і ненаукових знань, соціальних та біомедичних технологій, націлених на збереження життя і поліпшення здоров’я людини та суспільства. Медична культура також перебуває в основі у всіх різновидах професійної діяльність викладачів і не відокремлена лише діяльністю, пов’язаною з відновленням і збереженням людини в суспільстві, а націлена на збереження життя людства в цілому. Це є причиною значущості моральної складової медичної культури викладачів, основою якої є філософсько-аксіологічні питання про цінність і сенс життя людини, свободу людини в процесі маніпулювання життям іншої людини, влади людини над іншими людьми, здійснюваних за допомогою біомедичних і медико-соціальних практик. Професійна медична культура являє собою форму медичної культури, яка існує в межах професійного співтовариства професорсько-викладацьких кадрів. Професійна медична культура є елементом загальної медичної культури суспільства, вона синтезує в собі медичні знання, теоретичні погляди, медичні технології і практики та має корпоративний характер. Кожен викладач має свою індивідуальну медичну культуру, в якій представлені ​​загальна професійна медична культура, його особистий професійний і життєвий досвід. Таким чином, в індивідуальній професійній медичній культурі, в тому чи іншому ступеню, присутні і загально-професійні етичні уяви про відповідальність, обов’язок, милосердя та інші моральні якості викладача, своє розуміння цих етичних категорій, свій життєвий досвід про їх необхідність та особливості застосування в реальному житті. Розвиток нових медичних технологій відкриває необхідність збільшення ступеня професійної медичної культурив різноманітних ситуаціях медично-педагогічної діяльності викладачів всіх кафедр Запорізької медичної академії післядипломної освіти.