І.В.Кочін, В.М.Ільїна, О.М.Акулова, О.О.Гайволя,  Д.О.Трошин

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедрацивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

Нові вимоги до системи післядипломної медичної освіти, що ставляться процесом інформатизації галузі охорони здоров’я України, роблять актуальною проблему післядипломного удосконалення лікарів ДСМК, здатних приймати ефективні рішення, використовуючи сучасні інформаційні технології в управлінні службою, організації та наданні екстреної медичної допомоги (ЕМД).

Структурні перетворення у професійній діяльностілікарів ДСМК, що відбуваються під впливом потужного впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в діяльність ДСМК, спричиняють зростання попиту на лікарів із високим рівнем професійної та інформаційної культури. Інформаційно-телекомунікаційні технології особливо змінюють умови роботи фахівців ДСМК.Їх професійну діяльність на сучасному етапі вже неможливо уявити без використання сучасних засобів електронного зв'язку, програмного забезпечення з управління, планування, обліку і аналізу діяльності ДСМК, ТЦ ЕМД та МК. Згідно з цим змінюється зміст професійної підготовки керівників та медичних працівників, який все більш спрямований на використання комп'ютерних та мережевих технологій, в тому числі дистанційного навчання (ДН) у процесі післядипломної освіти на циклах тематичного удосконалення (ТУ).

Використання сучасних інформаційних технологій в ДСМК, потреби прийняття нестандартних управлінських рішень при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (НС), зумовлюють швидке старіння знань та вмінь, викликають нагальну потребу у перепідготовці медичних працівників з використанням дидактичних можливостей ДН. У Програмі інформатизації галузі охорони здоров’я зазначається, що основним напрямком інформатизації ВМНЗ є широке впровадження новітніх досягнень з дистанційного навчання. Оскільки воно є ефективним способом забезпечення розвитку фахової компетентності спеціалістів ДСМК, їх професійного удосконалення протягом всього строку медичної діяльності, успішної адаптації до швидкоплинних умов інформатизації галузі охорони здоров’я та ДСМК України.

Потужного розвитку дистанційне навчання в системі медичної післядипломної освіти дістало після прийняття постанови КМУ "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки", наказу Міносвіти і науки України "Про затвердження Положення про дистанційне навчання" та Програми впровадження дистанційного навчання в медичній освіті. Але в цих документах вказано, що сучасний стан розвитку дистанційного навчання в медичнихзакладах післядипломної освіти ще не відповідає вимогам інформатизації галузі охорони здоров’я та ДСМК України.

Аналіз сучасних вимог до інформаційної діяльності в органах управління галузі охорони здоров’я та ДСМК України, використання інформаційних та телекомунікаційних технологій у професійній діяльності медичних закладів, дав змогу виявити існуючу невідповідність між рівнем інформаційної культури лікарів-слухачів циклів ТУ та вимогами сучасного процесу інформатизації галузі охорони здоров’я та ДСМК України. Ця невідповідність породжує низку суперечностей між: стрімким розширенням можливостей сучасних інформаційних, телекомунікаційних технологій та готовністю раціонального, свідомого їх використання в діяльності ДСМК в повсякденних умовах та при НС; зростанням знань, навичок та умінь, які необхідні сучасному керівнику і лікарю ДСМК, сталою дидактичною системою та терміном професійного удосконалення у закладах післядипломної освіти; між необхідністю формування високої інформаційної культури медичних працівників галузі охорони здоров’я та ДСМК України та відсутністю дидактичних моделей і практичних рекомендацій щодо вирішення цієї проблеми в процесі ДН. Аналіз наукової літератури свідчить про наявність теоретико-практичних досліджень щодо проблеми формування інформаційної культури працівників галузі охорони здоров’я та ДСМК України, серед яких слід виокремити: процес інформатизації медичної сфери; науково-методичне забезпечення ДН у післядипломній освіті; проблеми формування інформаційної культури медичних працівників; вдосконалення навчального процесу у вищих медичних закладах післядипломної освіти.

Незважаючи на посилену увагу до цієї проблеми, формування інформаційної культури у процесі ДН лікарів-слухачів у вищих медичних закладах післядипломної освіти є актуальною проблемою. Залишається невирішеною низка важливих для теорії та практики професійної післядипломної підготовки медичних працівників галузі охорони здоров’я та ДСМК України: не виділені складові інформаційної культури та не обґрунтована система формування інформаційної культури у процесі ДН.