Д.О. Трошин, І.В. Кочін, О.М. Акулова, В.М. Ільїна, О.О. Гайволя

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Одним з найважливіших моментів організації викладання цивільного захисту та медицини катастроф (ЦЗ та МК) є методичне забезпечення навчального процесу лікарів-слухачів лікувально-профілактичних та санітарно-профілактичних установ. За результатами дослідження отримано ранжируваний перелік учбово-методичних матеріалів, що використовуються при підвищенні кваліфікації, який грунтується на даних особистої експертної оцінки лікарів-слухачів та викладачів кафедри ЦЗ та МК (ранг, визначений лікарями-слухачами / ранг, визначений викладачами): навчальні та учбово-методичні посібники (1/1), підручники (9/2), збірники ситуаційних завдань (6/3), навчальні відеофільми (8/5), збірники навчальних та контрольних тестів (2/7), аналітичні збірники з досвіду ліквідації медико-санітарних наслідків НС (4/9).

Викладачі, насамперед, схильні до викладання питань ЦЗ та МК шляхом включення спеціального навчального модуля з ЦЗ та МК в усі програми післядипломної підготовки лікарів усіх спеціальностей. На думку викладачів доцільно: проводити спеціальні тематичні цикли з ЦЗ та МК для лікарів кожної окремої спеціальності; питання ЦЗ та МК і організації екстреної медичної допомоги населенню при НС включати у вигляді спеціального модуля в усі програми післядипломної підготовки лікарів; проводити комплексні цикли для всіх лікарів-фахівців з ЦЗ та МК; повністю зосередити навчання з ЦЗ та МК у системі післядипломної освіти; широко практикувати сполучення дистанційного навчання з практичними заняттями з ЦЗ та МК; ширше впроваджувати заочно-очне навчання; давати перевагу та орієнтуватися, насамперед, на індивідуальне навчання.Для підвищення якості викладання навчальної дисципліни ЦЗ та МК необхідно посилення роботи з видання підручників і учбово-методичних посібників з проблем предметної області ЦЗ та МК, централізованого створення навчальних відеофільмів з проблем ЦЗ та МК. На нашу думку, необхідно продовжити роботу з забезпечення та роз’яснення застосування комп’ютерних навчальних програм у викладанні ЦЗ та МК.