О. М. Акулова, І. В. Кочін, І. Ф. Шило, О. О. Гайволя, В. М. Ільїна, Д. О. Трошин

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Кадровий менеджмент кураторами циклів тематичного удосконалення на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф — це цілеспрямована діяльність викладачів, яка передбачає розробку концепції і стратегії кадрової політики та методів управління лікарями-слухачами. Ця діяльність полягає у плануванні та проведенні маркетингу потреби Державної служби медицини катастроф у лікарських кадрах, визначенні кадрового потенціалу лікарів-слухачів циклу тематичного удосконалення, формуванні системи їх управління. Концепція кадрового менеджменту — це система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління лікарями-слухачами, а також організаційно-практичні підходи до формування механізмів їх реалізації в конкретних умовах функціонування кафедри цивільного захисту та медицини катастроф.

Технологія кадрового менеджменту кураторами циклів тематичного удосконалення на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф охоплює широкий спектр функцій викладача починаючи від прийому, формування груп, організації та контролю якісного навчального процесу до завершення циклів. До недавнього часу саме поняття «кадрового менеджменту» у нашій науково-педагогічній практиці було відсутнє. Система управління кадрами кожного вищого навчального закладу має функціональні підсистеми управління кадрами і соціального розвитку колективу, навчально-методичну частину, але вони не вирішують ряду завдань щодо забезпечення нормальних умов роботи його структурних підрозділів. Більшу частину обсягу роботи з управління кадрами виконують підрозділи, тобто кафедри, і куратори циклів. Тому найважливішими із завдань кадрового менеджменту кожної кафедри є: соціально-психологічна діагностика і маркетинг кадрів; аналіз і регулювання групових і особистих взаємовідносин лікарів-слухачів групи, інформаційне забезпечення системи кадрового управління; планування і контроль кваліфікаційних та ділових показників; професійна адаптація лікарів-слухачів до навчально-виробничих вимог кафедри; управління трудовою мотивацією; правові питання трудових відносин; ергономіка і естетика праці. Для сучасного викладача-куратора навчальних груп основними якостями, за допомогою яких можна досягти успіху в менеджменті, є творча позиція, вміння творчої співпраці, мистецтво стратегічного управління, оптимальна фізична і психологічна форма, почуття відповідальності, вміння адаптуватися до змін реального життя і адекватно використовувати їх. В умовах адміністративно-командної системи післядипломної освіти ці завдання кадрового менеджменту розглядалися як другорядні, однак, при переході до ринкових відносин у суспільстві та державі вони висуваються на перший план і в їх оптимальному вирішенні та вдосконаленні повинна бути зацікавлена ​​кожна кафедра Запорізької медичної академії післядипломної освіти.