Д.О. Трошин, І.В. Кочін, В.М. Ільїна, О.М. Акулова, І.Ф. Шило, О.О. Гайволя

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Викладання предмету медицини катастроф є необхідною складовою у післядипломній освіті лікарів-слухачів та лікарів-інтернів. Предмет «Медицина катастроф» передбачає засвоєння практичних навичок, спрямованих на порятунок життя та збереження здоров’я населення при надзвичайних ситуаціях; попередження і лікування уражень (захворювань), що виникли при надзвичайних ситуаціях; збереження та відновлення здоров’я учасників ліквідації надзвичайних ситуацій. Лікарі загальної практики – сімейної медицини і терапевти завжди перебувають на провідних позиціях у організації і наданні екстреної медичної допомоги, в тому числі і в умовах техногенних, природних та соціально-політичних надзвичайних ситуацій. За останні роки кількість надзвичайних ситуацій невпинно зростала. Саме тому постало питання удосконалення та стандартизації дій лікарів при масових медико-санітарних втратах та однотипності уражень за умов надзвичайних ситуацій.

Державна служба медицини катастроф є складовою частиною системи реагування на різноманітні надзвичайні ситуації. У післядипломній підготовці лікарів з предмету медицини катастроф висвітлюються наступні теми: організація першої медичної, долікарської і першої лікарської допомоги, кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги потерпілим в умовах надзвичайних ситуацій, організація роботи медичних бригад постійної готовності першої черги та спеціалізованих медичних бригад постійної готовності другої черги, організація лікувально-евакуаційного забезпечення в осередках надзвичайних ситуацій, медичне сортування потерпілих, транспортна іммобілізація та медична евакуація, організація екстреної медичної допомоги при політравмі та отруєннях небезпечними хімічними речовинами тощо.

В лекційному курсі з предмету медицини катастроф представлені сучасні теоретичні підходи з організації, управління, планування, медичного забезпечення та надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях, який супроводжується показом відеофільмів з відповідної тематики з наступним дискусійним обговоренням на семінарських заняттях. Під час практичних та семінарських занять вивчаються питання лікарської тактики при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах та об’єктах з використанням радіоактивних матеріалів, повінях, землетрусах, особливості роботи Державної санітарно-епідеміологічної служби в епідеміологічних осередках та екстремальних умовах, що супроводжують надзвичайні ситуації. При викладанні теоретичних основ предмету медицини катастроф та засвоєнні практичних навичок з організації та надання екстреної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях звертається увага лікарів-слухачів на двоперіодність у організації системи надання екстреної медичної допомоги потерпілим: перший період – дошпитальний – в осередку надзвичайної ситуації і у процесі евакуаційно-транспортного забезпечення; другий період – шпитальний. Таким чином, медицина катастроф – як галузь практичної медицини являє собою систему наукових знань і сферу практичної діяльності, спрямованих на організацію та надання екстреної медичної допомоги населенню та рятувальникам у надзвичайних ситуаціях.