О. М. Акулова, І. В. Кочін, В. М. Ільїна, О. О. Гайволя, Д. О. Трошин, І. Ф. Шило

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

            Медична етика як система моральних принципів і норм є одним з механізмів влади суспільства над людиною, зайнятою медико-викладацькою діяльністю. Медична етика покликана регулювати діяльність, професійну поведінку викладачів відповідно до моральних принципів і норм сучасного суспільства, націлюючи їх на збереження життя та здоров’я як основну цінність людини. Норми медичної етики, яка прийняла в теперішній час форму біоетики, впливають на професійну поведінку викладачів черезособливості сучасної медичної культури як цілісної системи: багатоукладність системи охорони здоров’я з тенденцією до змішаної моделі маркетингового підходу в системі управління охороною здоров’я; впровадження складних біомедичних технологій в медицину та навчально-педагогічний процес; зміни в матеріально-технічній та науковій царинах медицини. У біоетиці, як сфері міждисциплінарних досліджень та етико-філософських проблем сучасної медицини, переглядаються відповідно до сучасних  соціокультурних умов і основоположні моральні принципи і категорії. Однією з таких основоположних моральних категорій є відповідальність. Медична етика стає все більш утилітарною. Її моральні норми все частіше використовуються для отримання економічного прибутку за рахунок підвищення якості медичного обслуговування, ефективності медичних послуг. При утилітарному підході вирішальне значення має кінцевий результат практичної діяльності. Механічне, морально не обґрунтоване особистими переконаннями виконання професійного обов’язку викладачами, неминуче призводить в сфері медичної практики до надання неякісної в морально-психологічному плані екстреної медичної допомоги, а отже, і до неповноцінної медичної допомоги в цілому. Професійний обов’язок завжди вимагав від лікарів виконання всіх можливих засобів для порятунку життя пацієнта, полегшення його страждань. Моральна відповідальність викладачів кафедри цивільного захисту та медицини катастроф полягає у тому, щоб донести до кожного лікаря-слухача, що життя саме по собі є благо і вища цінність, усунути протиріччя між бажанням медичного працівника допомогти хворому і його реальними можливостями (індивідуальним обсягом професійних знань, рівнем наукового медичного знання, конкретними умовами надання екстреної медичної допомоги).