О.О.Гайволя,  І.В.Кочін, О.М.Акулова, Д.О.Трошин, В.М.Ільїна

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 Вивчення міжнародного досвіду використання дистанційних освітніх технологій свідчить про ефективність їх застосування для підвищення кваліфікації фахівців різних галузей. У основу дистанційного навчання (ДН) на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф (ЦЗМК)  повинна бути покладена інтерактивна робота лікарів Державної служби медицини катастроф (ДСМК) із спеціально розробленими навчальними матеріалами. Ключову роль відіграє також викладач-консультант, який опікується групою лікарів-слухачів. Основними елементами відкритого ДН є: зближення навчання з практичною діяльністю лікарів-слухачів (навчання на основі робочої ситуації, залучення до навчального процесу практичного досвіду лікарів-слухачів); використання найбільш активних методів навчання, які дозволяють ефективно використовувати час лікарів-слухачів — групові дискусії, ділові ігри, тренінги, «мозкові штурми», робота з інтерактивними навчальними матеріалами тощо; андрагогічний підхід — системне використання особливостей навчання дорослих людей, які вже володіють організаційним досвідом, самі обирають тематику навчання і можуть забезпечити самоконтроль; розвиток творчих здібностей лікарів-слухачів, уміння ухвалювати рішення в неординарних умовах надзвичайних ситуацій шляхом використання проблемних методів навчання. Велике значення при цьому має також маркетинговий підхід до навчання лікарів-слухачів на кафедрі ЦЗМК, що припускає: максимальну зручність навчання і його доступність; системний підхід до забезпечення лікарів-слухачів всім необхідним для навчання; оптимізацію фінансових і часових витрат лікарем-слухачем, що підвищує ефективність навчання; модульна побудова програм навчання. (можливість вибору лікарем-слухачем курсів і темпу навчання відповідно до потреб); поєднання індивідуальності навчання з економією за рахунок використання мережевих методів обслуговування.

Враховуючи актуальність розглянутого питання, перспективними завданнями для кафедри ЦЗМК є: формування позитивної думки професійної медичної громадськості про доцільність, необхідність і можливість впровадження дистанційних технологій в систему післядипломної освіти лікарів ДСМК; підготовка педагогічних кадрів для ДН лікарів ДСМК; створення центру дистанційної освіти при кафедрі ЦЗМК; розробка навчально-методичних комплексів ДН для лікарів ДСМК та їх сертифікація; створення локальної телекомунікаційної мережі з виходом в Інтернет і формуванням Web-сайту ДН; формування експериментальних навчальних груп і їх ДН. Результатом запровадження ДН, безумовно, стане підвищення якості і доступності освітніх послуг для лікарів ДСМК, а також створення умов для їх безперервного навчання впродовж всієї професійної діяльності.