Д.О.Трошин, І.В.Кочін, О.М.Акулова, В.М.Ільїна, О.О.Гайволя 

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

Засоби інформаційних технологій, гіпертекстові технології, мультимедіа дозволяють розробляти різноманітні навчальні проблемні ситуації, які стимулюють лікарів-слухачів до аналітичної когнітивної діяльності (дослідження, обмірковування, обговорення) та самостійного знаходження рішення.Безумовно, ключовим поняттям дистанційної форми навчання є інтерактивність, тобто систематична взаємодія викладача і лікарів-слухачів.Так, у процесі реалізації дистанційного навчального курсу на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф (ЦЗМК) практикуються спільні види діяльності лікарів-слухачів у малих групах, практикуються систематичні обговорення групою розглядаємих проблем, виникаючих складностей, цікавих пропозицій у форумі, чаті, інтернет-конференції тощо. Форми і види контролю в дистанційній формі навчанні поєднують автоматизований контроль знань і відкриті види контролю спільного результату діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри ЦЗМК працює над впровадженням дистанційних форм навчання на циклах тематичного удосконалення лікарів різних спеціальностей за наступними напрямками:

— розробка сучасних методів навчання за допомогою більш ефективного використання інформаційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі;

— вивчення систем і засобів дистанційної освіти, що забезпечують підвищення доступності і якості освіти в  адміністративних районах Запорізької області, використовуючи досвід інших кафедр ЗМАПО, ЗДМУ;

— розробка і впровадження програм дистанційної освіти лікарів-слухачів.