І.Ф. Шило,  І.В. Кочін,  Д.О. Трошин,  О.М. Акулова,  О.О. Гайволя,В.М. Ільїна

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Одним із напрямків подальшого підвищення якості навчального процесу у післядипломній освіті лікарів-слухачів з предметів цивільного захисту та медицини катастроф, підвищення ефективності їх кваліфікації є забезпечення наочності у викладанні з використанням технічних засобів навчання (ТЗН).

Учбовий процес на циклах тематичного удосконалення обмежений певним часом (1 — 1,5 місяця), тому неможливо розширювати зміст учбових програм, щоб максимально охопити та викласти у навчальному процесі всі досягнення з цивільного захисту та медицини катастроф. Для активізації розумової діяльності лікарів-слухачів, розвинення їх пізнавальних та творчих здібностей, вміння самостійно здобувати знання, на кафедрі широко застосовуються нові  методи і технічні засоби навчання.

Технічні  засоби навчання дозволяють реалізувати одну або декілька дидактичних функцій. Різноманітність технічних засобів навчання призвела до розробки різних їх класифікацій, згідно однієї з них,  їх можливо умовно розділити на чотири групи: 1.Технічні засоби передачі інформації (ТЗПІ); 2.Технічні засоби контролю (ТЗК), у тому числі з використанням інформаційних технологій; 3.Тренажерні технічні засоби (ТТЗ), у тому числі навчальні комплекси на технічній базі ЕОМ з використанням інформаційних технологій, які моделюють професійну діяльність медичних працівників при організації та наданні екстреної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях (автоматизоване робоче місце — АРМ); 4.Допоміжні технічні засоби (ДТЗ), які є необхідною складовою частиною оснащення учбового процесу, але при цьому не виконують дидактичного навантаження (дошка, ганчірка, крейда, папір, учбові прилади, штори для вікон тощо).

Технічні засоби навчання допомагають викладачам ефективніше забезпечувати опанування найбільш складних тем, демонструвати процеси, які важко або неможливо спостерігати в реальному житті, особливості процесів перебігу надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру, розкривати сутність віддалених у часі надзвичайних ситуацій та явищ у динаміці, а також предметів та явищ, які доцільно подавати у візуальному зображенні та звуковому супроводженні при проведенні різноманітних навчальних занять на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф.