Науменко І. Якою ти була Українко? // Запоріз. правда. — 1997. — 6 берез. [Із змісту: Кривоший О.П. захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.]

Махинько В. Воинам погибшим в мирное время //Верже. 1997. 11 верес. [Із змісту: Кривоший О.П. став автором проекту та ініціатором встановлення у Запоріжжі першого в країнах СНД пам`ятника військовослужбовцям загиблим при виконанні службових обов`язків у мирний час.]

Вегнер П. В Запоржье еще один памятник [Із змісту: В Запоріжжі відкрито пам’ятник військовослужбовцям загиблим при виконанні службових обов`язків у мирний час. Автором проекту став відомий історик і журналіст О. Кривоший.] // Индустриальное Запорожье.-1997.-11 верес.

Піддубна О. Сльози на гранітному камені. [Із змісту: історик і журналіст О. Кривоший став автором проекту першого в країнах СНД пам’ятника військовослужбовцям загиблим при виконанні службових обов`язків у мирний час.]// Запорозька Січ.-1997-16 верес.

Кривоший О.П…// Ювілейна книга. Історичний факультет ЗДУ — 30 років. (1971-2001). Просвіта. Запоріжжя. 2001. — С.170. [Із змісту: Список кандидатів історичних наук. Серед них Кривоший О.П. (1997).]

Тарасенко В. Тільки б вистачило сил // Слава і честь. — 1999. — 13 жовт. [Автором проекту пам`ятника загиблим при виконанні службових обов`язків воїнам став історик і журналіст О. Кривоший.]

Юрик П. Книга про мудрість козацьку // Запороз. Січ. — 1999. — 24 квіт. — С.7

Смоляр Л.О. Кривоший Олександр Петрович закінчив Запорізький державний університет…// Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За загальн. ред. Л.О.Смоляр. — Одеса: Астропринт,1999. — С.438.

Смоляр Л.О. Калиновська І.Г. // Бібліографічний довідник. Розділ 2. Жіноче питання у литовсько-польську добу. Козацтво і жінка. // Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За загальн. ред. Л.О.Смоляр. — Одеса: Астропринт,1999. — С. 307-308. [Бібліографія праць Кривошия О.П.].

Кісь О. [Рец.] Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні / За ред. Л. Смоляр. // Україна модерна. — 2000 — № 4-5. — С. 503-511. [Із тексту: Такої ж високої оцінки заслуговує й розділ "Роль жінок у суспільному житті України козацької доби" (автор Кривоший О.П.). Послідовність та цільність викладу, увага до деталей, відсутність емоційних нашарувань та упередженості, покликання на поважну джерельну базу та наукові дослідження попередників у поєднанні з чудовим стилем дають читачеві змогу скласти цілісне уявлення про соціально-правовий статус українського жіноцтва у XVIXVII ст.]

Пістунов В.І. Кривоший Олександр Петрович – кандидат історичних наук… // Кривоший О.П. Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу /Х — перша половина ХVІІ ст./. — Запоріжжя: Поліграф, 2001.- С.92-94.

Пістунов В.І. Основні наукові праці О.П. Кривошия з питань суспільного становища жінки в українському суспільстві ХVІ-ХVІІ ст. / В.І. Пістунов // Кривоший О.П. Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу /Х — перша половина ХVІІ ст./. — Запоріжжя: Поліграф, 2001.- С.92-94.

Шевченко Н.В. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні // Укр. іст. журнал. — 2001. №1. — С.28. [Із тексту: бібліографія праць Кривошия О.П.].

Кліковка Г. Вустами жінки промовляє Україна // Запоріз. правда. — 2002. — 7 лют. -С.13.

О жінки!: В історії України // Запороз. Січ. — 2002. — 26 берез. — С.8.

Чуприна А. "Если кто убъет женщину, то судить так же, как и за мужчину…"// МИГ. — 2002. – 21 — 27 берез. — С.17.

Бушин М. [Рец.] Жіноче обличчя історії України в книжці О.П. Кривошия "Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу"// Нова доба (м. Черкаси).- 2002. — С.8.

Лабур О. [Рец.] Жіночий чинник в історії України // Сіверян. літопис. — 2002.- №2.- С. 133-135.

Лабур О. [Рец.] Кривоший О.П. Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу // Жіночий світ. — 2002. — №1.- С.10-11

Тополя Хр. [Рец.] Жіночі студії в Україні. Побачила світ книга про українських мадон і їхню роль у правовій культурі українського народу.// Президентський вісник. — 2002. — 30 берез. — С.1-7.

Кривоший Олександр Петрович… // Наукові праці: Наук.-метод. журнал / Миколаїв держ. гуманітар. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія."- Миколаїв, 2002. Вип. 2(3). Сер. Пед. Науки. — С.54. [Біографія Кривошия О.П.].

Маланчук-Рибак. О. Жінка в історії: Навчальна хрестоматія для студентів історичних та гуманітарних університетів.- Львів, 2002. — С.308. [Із тексту: перелік наукових праць Кривошия О.П.].

Нагорна Г.М. Біографічна довідка О.П. Кривошия // Кривоший Олександр Петрович: дослідник української минувщини. Бібліогр. список. / Уклад.: Г. Нагорна — Запоріжжя, 2003. — С. .3 — 5.

Швидько Г. К. Кривоший О.П. обрав темою свого наукового дослідження…// Кривоший Олександр Петрович: дослідник української минувщини. Бібліографічний список. — Запоріжжя, — 2003. — С. 24.

Руракова В. Праздник феминизма от Александра Кривошея: [В ЗОУНБ прошла презентация библиогр. списка „Кривоший О.П. дослідник української минувшини”] //МИГ. — 2003 — 30 квіт.

Гривцова О. Жінки й до Інтернету довели: [Про презентацію в б-ці. ім. Горького бібліогр. списку „Кривоший Олександр Петрович: дослідник української минувшини” та Інтернет сайту науковця.] //Запоріз. Правда .- 2003. — 17 трав.

Повний вік моїй бібліотеці..Запорізька обласна наукова бібліотека ім.. О.М.Горького історія і сучасність: Бібліогр. список. Уклад.: Г.Нагорна, В. Дутова., І.Шершньова. — Запоріжжя, 2004. — С.50. [Перелік наукових праць Кривошия О.П.].

Смоляр Л.О. Становлення гендерної освіти в Україні. / Смоляр.Л.О. // Основи теорії гендеру: навчальний посібник. – К.: "КІС", 2004. – С.511. [Перелік наукових праць Кривошия О.П.].

Гончаренко І. Українське суспільство ХVІ-ХVІІ століть у гендерному вимірі. // Українознавство. — 2007. №3. — С. 193. [Перелік наукових праць Кривошия О.П.].

Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ-початок ХХст.) — Львів, 2008.-С.95.

Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ-початок ХХст.) — Львів, 2008.- С.254.

Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ- першої третини ХХ ст.. Чернівці. 2006. — С.471. [Перелік наукових праць Кривошия О.П.].

Петренко І. Суспільне становище української православної жінки у Гетьманщині в другій половині XVIIXVIII ст. // http://vuzlib.com/content/view/1859/52/ [Перелік наукових праць Кривошия О.П.].

Буряк Л.І. Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи (друга половина ХІХ – перша третина ХХст.): Монографія. – К.: Національна академія управління, 2010. – С.28, 340. [Список наукових праць Кривошия О.П.].

Кривоший О.П. Традиції та повсякденне життя жінок України XVIXVIIст. – Х.: Вид. група "Основа", 2011. – С.95. [Із тексту: література: перелік наукових праць Кривошия О.П.].

Список наукових праць Кривошия О.П.: http://www.cossackdom.com/participantsu.html#krivoshei

Публікації Кривошия О.П.: http://www.genderstudies-ukraine.org/ukr/frauenforschungukraine.html

Радочин О. В Українському війську буде День солдатської матері. // Запорозька Січ. -2010. — 3 квіт. [Із тексту: ініціатором встановлення Дня солдатської матері в Україні виступив історик і журналіст із Запоріжжя О. Кривоший.]

Радочин О. [Рец.] "Батькові чоботи" Олександра Кривошия. Книга для небайдужих людей про миттєвості людського буття, красу рідного краю та маловідомі стрінки історії Військово-Морських Сил ЗС України.// Флот України. — 2010. — 29 трав.

Олександр Петрович Кривоший – історик, журналіст, громадський діяч…// Кривоший О.П. Батькові чоботи. — Запоріжжя, 2010. — С. 138. [Біографічна довідка Кривошия О.П.].

"Батькові чоботи" — збірник врятованих для історії миттєвостей. // МИГ. – 2010. 17 черв.

Радочин О. "Батькові чоботи" для "Гетьмана Сагайдачного" [Із змісту: На флагманському кораблі "Гетьман Сагайдачний вперше в історії ВМС України відбулась презентація книги про історію народин цього корабля.] // Флот України. -2010 – 16 жовт.

Радочин О. Бібліотека флагмана "Гетьман Сагайдачний" поповнилась книжкою запоріжця. // МИГ. – 2010. — 28 жовт.

Егорова И. "Мы потеряли в армии своих сыновей, а теперь делаем все, чтобы ни одна мать больше не плакала над гробом сына". [Міністр оборони України М. Єжель видав розпорядження проводити в Збройних силах України День солдатської матері. З цією пропозицією виступив на зустрічі з міністром О.П. Кривоший] // Индустриальное Запорожье. – 2011. – 2 квіт.

В українській армії буде День солдатської матері. [На фото Кривоший О.П. серед учасників зустрічі з Міністром оборони України М.Б. Єжелем] // МИГ. – 2011. – 7 квіт.

Радочин О. Відтепер у Збройних Силах України буде День солдатської матері! [О.П. Кривоший виступив з ініціативою встановити в Збройних Силах України День солдатської матері. Цю пропозицію підтримали солдатські матері всієї України.] // Запорозька Січ. — 2011. – 9 квіт.

Егорова И. Солдатские матери придут в артбригаду. [Із тексту: нагадаємо, що з пропозицією ввести в країні День солдатської матері виступив на зустрічі з міністром Міністром Оборони України О.П. Кривоший.] // Индустриальное Запорожье. – 2011. – 7 трав.

Біографія Кривошия О.П. [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.chtyvo.prg.ua/authors/Kryvoshyi-Oleksandr/bio

Пеньковський С. Історик, письменник, громадський діяч // Наше життя. – 2011. – 23 черв.

Гай А. Благословлений мужністю предків і обов`язку // Запороз. Січ. — 2011. – 20 верес.

Зайковська О.А. Погляд на традиції та повсякденне життя українських жінок (рецензія) Кривоший О.П. Традиції та повсякденне життя жінок України XVI — XVII ст. — Харків: Вид. група "Основа", 2011. — 96 с. (Посіб. для серед. загальноосв. навч. Закл.)

Вєнцева Н. Кривоший О.П. Традиції та повсякденне життя жінок України XVIXVII ст. / О.П. Кривоший. — Х.: Вид. група “Основа”, 2011. — 96 с. / Н. Вєнцева // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. — №9 (262), 2013. — С. 144-145.

Писарева А. В школах будут изучать быт запорожских козачек / Анастасия Писарева. — МИГ. 2015, 6 січня №2 (6998). — С. 9.

Гавриленко І. Жінки в історії — не другорядні / Ірина Гавриленко. — Запорозька Січ, 2014. — №4 (5730) — С. 3.

Аблицова А. Школьникам предлагают изучать женщину в истории козацкого Запорожья / Анна Аблицова. — Суббота плюс. — 2015. — № 1 (828) — С. 9.

Ставицкая А. Запорожье, страна и … война [про впровадження курсу за вибором “Історія жінок козацького Запорожжя] / Анна Ставицкая . — День, 2014. — 5-6 грудня. — С. 12.

Грабовська І. Учні запорізьких шкіл будуть знати про роль жіноцтва в історії Запорожжя / Ірина Грабовська. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: http://politikan.com.ua/2/0/0/100000.htm