Баранов В. Словарь толкового бердянского языка. — Бердянск , 2002. — 222 с.

Діти, жінки та сім’я в Запорізькій області: Стат. зб. / Держ. ком. стат. України; Запоріз. обл. упр. статистики; Відп. за вип. Солнцева. — Запоріжжя, 2003. — 234 с.

Довідник навчальних закладів Запорізької області. — Запоріжжя, 2004. — 93 с.

Запорізька області в цифрах . 2001 р. — Запоріжжя, 2002. — 152 с.

Запорізький художній музей. — Запоріжжя, 2002. — 13 с.

Зовнішньоекономічна діяльність Запорізької області за 2002 рік: Стат.- інформ. збірник / Держ. ком. статистики України; Запоріз. обл. упр. статистики. — Запоріжжя, 2003. — 82 с.

Каталог рослин: Запоріз. міськ. дит. бот. саду. — Запоріжжя, 2003. — 52 с.

Машиностроение. Металлургия 2002: Каталог-путеводитель Х Международной специализированной выставки, состоявшейся 21-24 мая 2002 года в г.Запорожье.- Запорожье, 2002. — 163 с.

Народжуваність у Запорізькій області. — Запоріжжя, 2001. — 16 с.

Населення Запорізької області: Стат. довід.: За даними Всеукр. перепису населення 2001 р. Ч.1 / Держ. ком. стат. України; Запоріз. обл. упр. статистики. — Запоріжжя, 2003. — 114 с.

ОАО Запорожский завод ферросплавов: 70 лет по пути свершений. — Запорожье, 2003. — 70 с.

Роль ботанічних садів та дендропарків в науково-просвітницькій діяльності та інтродукції рослин: Матеріали сес. ради бот. садів України міжнар. наук. конф., присвяч. 45-річчю Запоріз. міськ. дит. бот. саду 19-12 верес. 2003 р. — Запоріжжя, 2003. — 132 с.

Рыбалко М. Золотой век села Терпенья: Ист. очерки. — Запорожье, 2003. — 26 с.

Справочник-каталог предприятий малого и среднего бизнеса: 2002-2003/ Запорож. торг. пром. палата. — Запорожье, 2003. — 106 с.; ил.

Цыгвинцева Н.В. Любимые строки: (Стихи).- Энергодар, 2002. — 154 с.

Чоботенко С.П. История развития и становления ДНД, общественных организаций и формирований. — Запорожье, 2001. — 70 с.

Чумаченко Н.Л. Золотая души прядь: Лирика, стихи, поэмы.- Запорожье: Б.и., 2002. — 28 с.

Шевченко В. Яйцем по черепу: Сучас. схолії. — Запоріжжя: Б.в., 2002. — 22 с.

Щур Ю. Слово, що стало Зброєю. — Запоріжжя, 2002. — 40 с.


Укладачі: Г.Нагорна,
В. Русова,
Н.Купреєва.

Редактор: В.Жук .