Герои и судьбы: Интеллект. потенциал Запорожья на рубеже веков: 60 монологов. Кн.2. — Запорожье: Дикое Поле, 2002. — 528 с.

Гуляйпільському району 80 років: Щоденник / Авт. кол.: І.О.Бірюков, С.В.Гайдар та ін.; Гол. ред. О.М.Лазутін. — Запоріжжя: Дике Поле, 2002. — 400 с.: іл. Дніпрогес.-Запоріжжя; Дике Поле, 2002. — 27 с.

Довбыш В.Е. Клеймо. -Запоріжжя : Дике Поле, 2002. — 184 с.

Запорізька область:
Ілюстрована енциклопедія.
Т.1: Природа. Історія. — Запоріжжя: Дике Поле, 2004.- 238с.: іл.

Запорізька область:
Ілюстрована енциклопедія.
Т.2: Архітектура і містобудування. Культура. Економіка. Райони. — Запоріжжя: Дике Поле, 2004. — 293 с.: іл.

Земне тяжіння: Літ. зб. — Запоріжжя: Дике Поле, 2003. — 200 с.

Книга пам’яті України: Запорізька область. Т.14. — Запоріжжя: Дике Поле, 2003. — 512 с.

< Кушніренко І., Жилінський В. На благословенній землі Добропільській. — Запоріжжя: Дике Поле, 2003. — 192 с.

Кушніренко І., Жилінський В. Темирівські обрії: Сторінки історії села Темирівки і ПСП «Мир» Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл. — Запоріжжя: Дике Поле, 2004. — 159 с.

Память жива: Правда о Вел. Отеч. войне глазами участников обороны и освобождения Запорожья. — Запорожье: Дикое Поле, 2003. — 480 с.

Сердюк А.А. Глубинная медицина: Экология тела человека. — Запорожье: Дикое Поле, 2003. — 216 с.

Стус В.В. Модель развития технологической цивилизации. — Запорожье: Дикое Поле, 2002. — 36 с.

Шагинянц М.В. и др. Интегративная медицина и здравоохранение: Пособие для врачей/ М.В.Шагинянц, Г.И.Резниченко, Г.А.Шифрин. — Запорожье: Дикое поле, 2002. — 200 с.