Окса М.М. Історія педагогіки України: Навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України; Мелітоп. держ. пед. ун-т. — Мелітополь, 2001. — 36 с.

Орлов В.Н. А цветы остаются. — Мелитополь: Издат. дом Мелитоп. гор. типографии, 2003. — 76 с.

Суворова С.І., Окса М.М. Ціннісні орієнтири спадщини А.С.Макаренка у контексті англомовних та німецькомовних досліджень його виховної теорії: [Монографія]. — Мелітополь, 2002. — 56 с.