Бадіон О.П., Дігтяр Ю.М. Стежками Північного Приазов’я: Путівник / Асоц. «Екологічна освіта»; Дит. еколог. об-ня «Ехо».- Запоріжжя: Поліграф, 2002. — 254 с.

Базылев Ю. Время, отстань от жизни! «Вкратцы»: от А до Я. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 122 с.

Больничный лист: оформление, учет. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 115 с. (Сер.»Шпаргалка для…»; Вып. 5(67)).

Бродяга-Бродецький О.М. Поміж гір пасуться хмари: Поезії. — Запоріжжя: Поліграф, 2003. — 56 с.

Васильєва Т. Візит до дерева: Книга з еколог. виховання дітей дошк. та мол. шкіл. віку. — Запоріжжя: Поліграф, 2003. — 8 с.

Васильєва Т., Шелегеда В. Допоможи птахам: Книга з еколог. виховання дітей дошк. та мол. шкіл. віку. — Запоріжжя: Поліграф, 2003. — 10 с.

Гончарова В.Г., Мамедова Э.И. Налог на прибыль: (изменения). Ч.1. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 68 с. — (Сер. «В помощь бухгалтеру»;№ 2 (78)).

Гончарова В.Г., Мамедова Э.И. Налог на прибыль: (изменения). Ч. 2. — Запорожье: Полиграф, 2003.- 54 с. — (Сер. «В помощь бухгал-теру; № 3(79)).

Гончаренко З.Т. Пособия по временной нетрудоспособности. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 59 с. — (Сер. «В помощь бухгалтеру»; №5(81)).

99 образцов должностных инструкций. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 139 с. — (Сер. «Шпаргалка для…»; Вып.1(63)).

Дорошкевич В., Купріянов І. Апейрон — сутнісна основа існування людської цивілізації. — Запоріжжя:Поліграф, 2002. — 20 с.

Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2004 рік / Запоріз. обл. універсал. наук. б-ка ім. О.М.Горького; Укладачі: І.Шершньова, Г.Нагорна. — Запоріжжя: Поліграф, 2003. — 44 с.

К вам пришли с проверкой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 183 с. — (Сер. «Шпаргалка для…»; Вып.4(66)).

Карпенко И.Л. Аренда: бух. и налоговый учет. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 73 с. — (Сер. «В помощь бухгалтеру»; № 6 (82)).

Карпенко И.Л. Основные средства. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 69 с. — (Сер. «В помощь бухгалтеру»; № 4(80)).

Кащенко Е. Организация деятельности летних кафе. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 43 с.
Кучмій Ж. Теплі джерела. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. — 76 с.

Трегубенко Олександр Федорович: (Бібліогр. список) / Запоріз. обл. універсал. наук. б-ка ім. О.М.Горького; Укладачі: Нагорна Г., Куп-реєва Н. — Запоріжжя: Поліграф, 2004. — 11 с. — (До 100-річчя від дня народження).

Муравченко Федір Михайлович: Бібліогр. список / Запоріз. обл. наук. б-ка ім. О.М.Горького; Укладачі: Нагорна Г.М., Малахова Л.Г.- Запоріжжя: Поліграф, 2004. — 8 с. — (Із сер. «Герої України — наші земляки»; Вип.3.).

Видавничі новинки запорізького краю за 2001-2002 роки у фондах ЗОУНБ імені о.М.Горького / Запоріз. обл. наук. б-ка ім. О.М.Горького; Укладачі: Нагорна Г., Русова В., Купреєва Н. — Запоріжжя: Поліграф, 2003. — 16 с.

Нарыжный Л.П. П(С)БУ 6: исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 52 с. — (Сер. «В помощь бухгалтеру»; №7(83)).

Нормы убыли, расходов: (Сб. законодат. и норматив. актов). — Заполрожье: Полиграф, 2003. — 120 с. — (Сер. «Шпаргалка для…»; Вып. 2.(64)).

Сацький Віталій Антонович: (Бібліогр. список) / Запоріз. обл. універсал. наук. б-ка ім. О.М.Горького; Укладач О.Дутова. — Запоріжжя: Поліграф, 2003. — 32 с. (Із сер. «Герої України — наші земляки»; Вип.1.)

Степаненко Інна Павлівна: «Я люблю свою роботу, свою професію»: (Бібліогр. список) / Запоріз. обл. наук. б-ка ім. О.М.Горького; Укладач Г.Нагорна. — Запоріжжя: Поліграф, 2003. — 34 с.

Сушко К. Віщий Степ : Загадки. Дослідження. Гіпотези. Відкриття.- Запоріжжя: Поліграф, 2004. — 254 с.

Сушко К.І. Двоє серед тиші: Оповідання. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. — 61 с.: фото.

Сушко К. Тени забытых городов.- Запорожье: Полиграф, 2003. — 174 с.

Что надо знать о РРО и РК. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 99 с.- (Сер. «Шпаргалка для…»; Вып.3(65)).

Швець О. Види художньої діяльності з паперу: Метод. посіб. — Запоріжжя, Поліграф, 2003. — 71 с.