Бердичевский Я.М., Осмоловский С.А. Всемирная история: Учеб. пособие для 9 кл. сред. общеобразоват. шк. — Запорожье: Премьер, 2001. — 431 с.

Бердичевский Я.М. и др. Всемирная история: Учеб. пособие для 11 кл. сред. общеобразоват. шк./ Я.М.Бердичевский, Т.В.Ладыченко, И.Я.Щупак. — Запорожье: Премьер, 2001. — 539 с.

Бойко А.В., Турченко Ф.Г. Історія рідного краю. 9 клас: Підруч. для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. — Запоріжжя: Прем’єр, 2000. — 127 с.

Даниленко В.М. та ін. Історія України: Навч. посіб. для 10 кл. серед. загальноосвіт. шк. / В.М.Даниленко, С.Г.Гузенков, М.М.Колодяжний. — Запоріжжя: Прем’єр, 2002. — 223 с.

Даниленко В.М. и др. История Украины: Учеб. пособие для 10 кл. сред. общеобразов. шк. / В.М.Даниленко, С.Г.Гузенков, Н.Н.Колодяжный. — Запорожье: Премьер, 2002. — 223 с.

Історія рідного краю: Підручник для 7 кл. серед. загальноосвіт. шк. / Г.М.Тощев, О.В.Дровосєков, С.І.Андрух, М.В.Єльніков; Під ред. Ф.Г.Турченка. — Запоріжжя: Прем’єр, 2001. — 123 с.

История средних веков. 7 класс: Учеб. пособие для сред. общеобразоват. шк. / С.И.Батиг, О.Е.Гомотюк, Е.В.Панькив, М.С.Панькив. — Запорожье: Премьер, 2002. — 172 с.

История Украины в вопросах и ответах : Гос. аттестация 2002г. 11 кл. / Я.М.Бердичевский, И.Я.Щупак, С.Г.Гузенков, Н.Н. Колодяжный. — Запорожье: Премьер, 2002. — 108 с.

Історія України: Навч. посіб. для 11 кл. серед. загальноосвіт. шк. / В.П.Шевчук, М.Г.Тараненко, Ф.Л.Левітас, О.В. Гісем. — Запоріжжя: Прем’єр, 2001. — 367 с.

Кайдаш О.И. Правоведение: Сб. тестов, вопросов и заданий по 12-бал. шкале оценивания учеб. достижений учащихся 9 кл. — Запорожье: Премьер, 2001. — 144 с.

Короткий історичний словник / В.М.Даниленко, С.А.Кокін, А.Г.Слюсаренко, О.В.Даниленко. — Запоріжжя: Прем’єр, 2001. — 319 с.

Ладыченко Т.В. и др. История Украины: Учеб. пособие для 7 кл. сред. общеобразоват. шк. / Т.В.Ладыченко, В.В.Свидерская, Ю.Ю.Свидерский. — Запорожье: Премьер, 2002. — 190 с.

Лях С.Р., Лях О.К. Історія рідного краю: Підруч. для 8 кл. серед. загальноосвіт. шк. / Під ред. Ф.Г.Турченка. — Запоріжжя: Прем’єр, 2002. — 187 с.

Мороко В.М., Турченко Ф.Г. Історія рідного краю: Підручник для 11 кл. серед. загальноосвіт. школи / Під ред. Ф.Г.Турченка. — Запоріжжя: Прем’єр, 2001. — 218 с.

Подмазин С.И., Сыроватко Е.Н. Системно-целевой подход к организации деятельности школьного практического психолога. — Запорожье: Премьер, 2001. — 72 с.

Серова А.А. Правила игры. — Запорожье: Премьер, 2002. — 270 с. — (Детектив ХХІ века).

Сучасні інновації в реабілітаційній педагогіці: (З досвіду роботи Хортиц. навч. — реабілітац. багатопроф. центру, м. Запоріжжя) / М-во освіти і науки України; Всеукр. нарада-семінар начальників управлінь освіти і науки облдержадміністрацій. — Запоріжжя: Прем’єр, 2002.
— 184 с.

Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в УРСР (1917-1922 рр.): Становлення і функціонування. — Запоріжжя: Прем’єр, 2003. — 448 с.

Щупак И.Я. и др. История древнего мира: Учеб. пособие для 6 кл. сред. общеобразоват. шк. / И.Я.Щупак, С.А.Голованов, Е.П.Решетникова. — Запорожье: Премьер, 2002. — 303 с.

Щупак І.Я. Історія рідного краю: Підруч. для 5 кл. серед. загальноосвіт. шк. / Під ред. Ф.Г.Турченка. — Запоріжжя: Прем’єр, 2001. — 143 с.

Щупак И.Я. История родного края. 3(4) класс.- Запорожье: Премьер, 2002. — 143 с.

Щупак І.Я. Історія стародавнього світу. 6 клас: Зб. текстів, питань і завдань за 12-бал. шкалою оцінювання навч. досягнень учнів. — Запоріжжя: Прем’єр, 2001.
— 111 с.