Воловик В.И. Время выбирает нас: Роман. Кн.1: Да будет день. — Запорожье: Просвіта, 2002. — 224 с.

Воловик В.И. Время выбирает нас: Роман.Кн.2:И прилетят соловьи…- Запорожье: Просвіта, 2002. — 336 с.

Воловик В.И. Искатели земного рая: Роман.- Запорожье: Просвіта, 2002. — 352 с.

Гавриленко Л.,Кокарєва І. Край: Посіб. з народознавства. — Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 240 с.

Загородній В., Романова В. та ін. Економічна та соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. — Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 239 с.

Зотов В. Биоэнергетика воды и здоровье человека.- Запорожье: Просвіта, 2003. — 123 с.

Зотов В.М. Українська і зарубіжна культура: Метод. рек. з курсу. — Запоріжжя: Просвіта, 2002. — 219 с.

Калашник Н.Г. Естетичні смаки: їх витоки і формування: Монографія / М-во внутр. справ України; ЗЮІ. — Запоріжжя: Просвіта, 2001. — 344 с.

Ковтун А. Не предавайте лошадей: Повесть. — Запорожье: Просвіта, 2004. — 116 с.

Кривоший Олександр Петрович: дослідник української минувшини. (Бібліогр. список) / Запоріз. обл. наук. універсал. б-ка ім. О.М.Горького; Укладач Г.Нагорна . — Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 24 с.

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. XVI. — Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 310 с.

Пилипенко В.Д., Коваленко О.А. Впровадження особистісно-орієнтованих освітніх технологій у школі: (З досвіду роботи) / Запоріз. обл. ін-т пед. післядиплом. освіти. — Запоріжжя: Просвіта, 2001. — 120 с.

Ткач А.А., Волков О.Г. та ін. Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації. — Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 135 с.

Федина В. І голос той, і ті слова… — Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 186 с.

Чорнобривець Г. Дорога до обрію. — Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 60 с.

Шмига В. На краю блакиті: Поезії.- Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 41 с.