.Карагодин А.И. Александр Первый (последнее путешествие). — Запорожье: ЛИПС, 2001. — 243 с.

Крутій К.Л., Маковецька Н.В. Подорож у довкілля: (Метод. рекомендації для батьків і педагогів щодо ознайомлення дітей дошк. віку із довкіллям). — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС.Лтд», 2003. — 136 с

Левин М.И. Беседы о правильной первой помощи до прихода взрослых. — 2-е изд. — Запорожье: ЛИПС, 2001. — 88 с.

Паламарчук Л.Н. Формирование художественно-эстетической компетенции детей дошкольного возраста. — Запорожье: ЛИПС.Лтд, 2002. — 112 с.

Українське народознавство в дошкільному закладі: Програма та довід. матеріал вихователям дошк. закладів / За ред. А.М.Богуш. — Запоріжжя: ЛІПС.Лтд, 2001. — 84 с.;

іл.- Приміт.: Додаток до програми «Дитина в дошкільні роки».

Формирование экологической культуры личности ребенка в системе деятельности школы-комплекса/ М-во образования и науки; Упр. образования Запорож. гор. совета; Науч. — метод. центр; Сост.: И.В.Туманова, Л.Н.Альбрехт. — Запорожье: ЛИПС.Лтд, 2003. — 112с.

Чиженок Ю.А. З історії заселення і освоєння земель Олександрівського повіту Катеринославської губернії (з другої половини ХVІІІ ст. до 1861р.).- Запоріжжя: ЛІПС, 2003. — 176 с.