Воронкова В.Г. Философия: Учеб. пособ. — Запорожье: Изд-во ЗГИА, 2003. — 357 с.

Інтерактивний модульний курс загальної фізики / За ред. проф. Ю.С. Оселедчика. — Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2002. — 438 с.

Кіндратець О.М. Формування суспільства сталого розвитку: пробл. і перспективи: Монографія. — Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2003. — 382 с.

Сахарцева И.И., Романенко Т.П. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и организациях: Учеб. пособие. — Запорожье: Изд-во ЗГИА, 2003. — 380 с.

Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України: Навч. посіб. — Запоріжжя: ЗДІА, 2003. — 768 с.

Швець Є.Л., Ніконова З.А. Інтерактивний лабораторний практикум з твердотілої електроніки: Навч. посібник. — Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2003. — 142 с.