Голубєв В.О. Розслідування комп’ютерних злочинів: Моно-графія. — Запоріжжя: Гуманіт. ун-т «ЗІДМУ», 2003. — 296 с.

Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини. Практикум: Навч. посібник. — Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2002. — 132 с.

Мельник Л.Ю. та ін. Ринок, його елементи та їх взаємодія: Монографія/ Л.Ю.Мельник, І.І.Вініченко, М.Х.Корецький; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т; ГУ «ЗІДМУ». — Запоріжжя, 2002. — 158 с.

Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. Соціологія малих груп: Підруч. — Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2002. — 291 с.