Зачарований Дніпро: Зб. творів членів запоріз. літ. об-ня ім. М.Гайдабури. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. — 105 с.

Бабушкин Г.Ф. Управление процессами заводских перевозок безрельсовым колесным транспортом на основе логистики. — Запорожье: ЗНТУ, 2002. — 319 с.

Шмига В. Час дикої черешні: Поезії. — Запоріжжя: Друкарня ЗНТУ, 2003. — 42 с.

Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: Зб. наук. праць ІХ Міжнар. наук.-техн. конф. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. — 164 с.