Видавничі новинки Запорізького краю
у фондах ЗОУНБ ім. О.М. Горького

Від укладачів
Видавництва м.Запоріжжя
”ФАВОРИТ–ПРЕС”
Весела Січ”
„ Дике Поле”
„Дніпровський металург”
ЗЦНТЕІ
„ Ліпс ”
„Мотор Січ”
„Пані ЗОСЯ”
„Поліграф”
„Прем’єр”
„Просвіта”
”ТАНДЕМ –У”
інші видавництва
Видання редакційно–видавничих відділів ВНЗ м.Запоріжжя

ГУ „ЗІДМУ”
ЗДІА
ЗНТУ
ЗНУ
Книги, на яких назви видавництв не вказані
Бібліографічний покажчик інформує про книги місцевих видавництв та поліграфічних підприємств, що надруковані в 2005 – 2006 роках та надійшли до фонду Запорізької обласної універсальної бібліотеки імені О. М. Горкого.
У покажчику подано бібліографічні описи книг, а також анотації до окремих видань, які супроводжуються копіями обкладинок анотованих книг.
У четвертому випуску покажчика, який виходить один раз на рік, матеріал систематизований за розділами:

Література запорізьких видавництв.
Видання редакційно – видавничих відділів вищих службових закладів Запоріжжя.
Книги, на яких назви виробництв не вказані.
У межах розділів документи розміщено за алфавітом діючих на території області видавництв. В підрозділах книги подаються в алфавітному порядку авторів або назв. Для зручності користування складено Іменний покажчик.
Посібник адресований фахівцям книговидавничої справи, представником органів державної влади та управління, керівникам бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організатором книжкових ярмарків, бібліографам, науковцям, студентам, а також всім, хто цікавиться книжковою продукцією краю.

Назад

ЛІТЕРАТУРА ЗАПОРІЗЬКИХ ВИДАВНИЦТВ

Видавництво „Весела Січ”

1. Весела Січ: Сміх опис Між нар. Асоц. Укр. гумористів (За ред. П. Ребра. – Запоріжжя : весела Січ, 2005. – 106 с.

Назад

ТОВ „Видавнича компанія „ Дике Поле”
Директор та головний редактор:
Лазутін Олександр Миколайович

2. Антипенко Е. Ю., Доненко В. И.
Принципы анализа капитальных вложений: Монография. – Запорожье: Фазан; Дикое Поле, 2005. – 420 с.

3. Археологічні дослідження в Україні 2003 – 2004 рр. : Збірка наук. праць / За ред. Н. О. Гаврилюк. – Вип.. 7. – Київ : ІА НАН України; Запоріжжя Дике Поле, 2005 – 466 с.

4. Вторая Навигация: Альманах. – Вып. 5. – Запорожье: Дикое Поле, 2005 – 344 с.

5. Екосистема великого промислового міста України та діти першого року життя О. М. Лук’янова, Ю. Г. Резніченко, Ю. Г. Антипків та ін. – Запоріжжя: Дике Поле, 2005 – 222с.
В монозгафії систематизовані та узагальнені дані сучасної літератури про вплив екосистеми промислового міста на стан вагітних та дітей першого року життя.
Авторами представлені результати власних досліджень щодо перебігу вагітності, пологів і розвитку народжених ними дітей у жінок мешканок великих промислових центрів. Висвітлена роль екологічних, соціально – побутових, медико психологічних та медико – біологічних факторів на перебіг вагітності, пологів та стан здоров’я народжених дітей. Розроблена обґрунтована система медичних прфіпантичних заходів мінімізації негативних наслідків проживання у великому промисловому місті на стан здоров’я дітей першого року життя.
Книга призначена для сімейних лікарів, акушерів – гінекологів, педіатрів, екологів.

6. Качковский А. Г.
Бытовик. Желтые страницы города Z: Сб. стих. – Запорожье: Нова Пресс; Дикое Поле, 2005 – 78с.

7. Келлер О. Н.
Мыслизмы. – Запорожье: Дикое Поле, 2005 – 352с.
В эту книгу вошли афоризмы, опубликованные автором в периодической печати за последнюю четверть века, они отражают различные условия жизни и социальные проблемы в стране и в мире, уместившиеся в одной человеческой жизни.

8. Кобалія Д. Р., Нефьодов В. В.
„Запорізька чайка”: історія однієї знахідки – Запоріжжя: Дике Поле, 2005– 186с. – ( Сер.: „Історія та археологія Хортиці”, Вип.).

У травні 1999 року, у Запоріжжі, з ініціативи Експедиції Підводних Археологічних Робіт (ЕПАР) було розпочато унікальний проект під назвою „Запорозька чайка”. Його метою було вивчення, підйом та реставрація великого козацького човна 1738 року – унікальної пам’ятки, знайденому на дніпровому дні поблизу о. Хортиця.
Запропонована книга є своєрідним підсумком проведених робіт, вона висвітлює не тільки археологічні дослідження під водою, техніку підйому, методику консервації судна, але й маловідомі історичні факти, що стосуються перипетій воєнного суднобудування першої половини XVIII століття.
Книга створювалася як для професійних дослідників, так і для широкого кола читачів, що захоплюються старовиною

9. Олійник О. Л.
Запорізький зимівник часів Нової Січі (1734 – 1775) – Запоріжжя: Дике Поле, 2005 – 256 с.

10.Память огненных лет Заред. В. В. Папу
Запорожье: РА «РА – XXI»: Дикое Поле, 2005 –
Кн. 1: годы и судьбы – 192с.

Назад

Комунальне підприємство
”Запорізька міська друкарня „Дніпровський металург”
Директор: Єреп Олександр Іванович

11.Воловик Віталій іванович:(Бібліографічний покажчик)/ЗОУНБ імені О.М.Горького;уклад. Г.Нагорна. – Запоріжжя, Дніпр. металург, 2006.–38с.

12. Воронов В. Ф.
Открытие Ветхого и Нового Заветов – Запоріжжя: Дніпр металург, 2005 – 40с.

13.Жариков В. Б.
Судьбы людские: По материалом судов и прокураторы Запорож. обл. – Запорожье: Днепр металлург, 2006 – 217с.

14.Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2007 рік:(Календар і короткі бібліографічні списки) / ЗОУНБ імені О.М.Горького / Укладачі: І.Шершньова, Г.Нагорна, Н.Романів, О.Дутова.– Запоріжжя: Дніпров. металург, 2006.–38с.

15.Лупинос А.
Радость сердца: Поэзия – Запоріжжя: Дніпр. металург, 2005 – 124с.
Обласна програма з екологічної реабілітації гірничодобувних районів Запорізької області / В. О. Верещака, М. В. Бейлик, А. П. Плоский та ін. – Запоріжжя: Дніпр. металург, 2005 – 143с.

16. Михайлов Борис Дмитрович: (Бібліографічний покажчик)/ЗОУНБ імені О.М.Горького; Уклад. І.Шершньова.–Запоріжжя, Дніпров. металург, 2006 –38с.

17. Обласна програма з екологічної реабілітації гірничодобудівних районів запорізької області/В.о.верещака, М.В. Бейлик, А.П. Плоский та ін.–Запоріжжя6 Дніпр.металург, 2005.–143с.

18.Пуха Іван Васильович:(Бібліографічний покажчик)/ЗОУНБ імені О.М.Горького; уклад.Г.Нагорна.– –Запоріжжя, Дніпр.металург, 2006.–39с.

19.Палій М. Н., Палій В. Н.
І пам’ять, і серце, і пісня: Спогади – Запоріжжя: Дніпр. металург, 2005 – 122с.
20. Програма поводження з токсичними відходами в Запорізькій області / В. В. Головін, Н. І. Паращук, М. В. Діковський та ін. – Запоріжжя: Дніпр. металург, 2005 – 169с.
21. Рекубрацький А. Боли мені, вкраїнонько, боли…:Твори, вибрані майстрами.–Т–2. Проза. – Запоріжжя: Дніпров. Металург, 2006. –423с.

Назад

Державне підприємство Запорізький центр
науково – технічної і економічної інформації (ЗЦНТЕІ)
Директор: Бережной Олександр Андрійович
Завідуюча видавничим відділом: Осовська Ганна Петрівна

22. Гендерні аспекти в соціальній політиці Запорізького регіону / О. Бондарчук, В. Васильєва, І. Васильєв та ін. – Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2006 – 115с.
23.Киселева Т. К.
Бюджетирование – механизм управления финансами предприятия: Учеб. изд. – Запорожье: ЗЦНТЭИ, 2005 – 198с.

Бюджетирование становится основной планирования, важнейшей функцией управления. Вся система внутрифирменного планирования. В данной книге рассмотрены внутрифирменной бюджетирование, процедуры, регламенты для разработки основных и операционных бюджетов.
Для финансовых директоров, руководителей и специалистов планових служб, а так же для преподавателей и студентов экономических вузов.

24.Киселева Т. К.
Внутренний аудит в системе финансового контроля: метод. пособия. – Запорожье: ЗЦНТЭИ, 2005 – 68с.

25Киселева Т. К.
Методологические и нормативные основы аудиторского контроля: Метод. пособие. – Запорожье: ЗЦНТЭИ, 2005 – 88с.

26Киселева Т. К.
Методическое пособие по расчету показателей финансового плана, формирование бюджета – Запорожье: ЗЦНТЭИ, 2005 – 73с.

27Салига К. С.
Ефективність господарської діяльності підприємств: Монографія – Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2005 – 180с.

Подається критичний аналіз існуючих методів оцінки економічної ефективності господарської діяльності підприємств в Україні та за кордоном. Запропоновані економічно – математичні моделі управління ефективністю на основі використання ресурсного та затратного підходів, взаємозв’язку госткових показників. Викладені методичні пропозиції що до соціально – економічного регулювання заробітної плати на підприємствах, розрахунку грошової маси в обороті підприємства, прогнозування фінансового стану на основі розрахунку потоку коштів.
Книга розрахована на викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну „ Економіка підприємства”, „Фінансовий менеджмент”.

28Салига С. Я.
Економічне обґрунтування інвестиційних проектів: Монографія / С. Я. Салила, К. С.

29Салига С. Я., Яришко О. В.
Управління вищими навчальними закладами: Монографія / Под. ред. проф. С. Я. Салипи – Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2005 – 194с

30Соціальний портрет Запорізького регіону / М. Асауляк, О. Богуславський, В. Васильєва та ін. – Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2006 – 164с.

Назад

ТВО „ Ліпс ” ЛТД
Генеральний директор: Крайній Ігор Ярославович

31. „Город Z”. Невигадані історії: Метод рекомендації щодо використання відео матеріалів у навч. – виховному процесі / За заг. ред. В. Ф. Кальцева; Уклад. А. Д. Хінєва. – Запоріжжя: ТОВ „ Ліпс „ ЛТД, 2005 – 100с.

32. Дивовижний світ (екологічне виховання): На допомогу пед. працівникам навчальних закладів / Укл. Р. О. Романчик – Запоріжжя: ТОВ „ Ліпс „ ЛТД, 2005 – 168с.

33. Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / У поряд. К. Л. Крутій, Н. В. Погрібняк – Запоріжжя: ТОВ „ Ліпс „ ЛТД, 2005 – 336с. – (Сер.: ”Бібліотека керівника дошкільного навчального закладу” ).

34. Каплуновская Е. Н.
Занимательная азбука (обучение старших дошкольников чтению) – Запорожье: ООО « Липс » ЛТД, 2005 – 76с.

35. Каплуновская Е. Н.

Конспекты занятий к тетради «Занимательная азбука (старший дошкольный возраст)» – Запорожье: ООО « Липс » ЛТД, 2006 – 140с. – (Б – ка вихователя дошкільного навч. закладу).
В методических рекомендациях предложены конспекты занятей, освещающие авторский проход к формированию устореных дошкольников первоначальных умений осуществлений звуковой у звуко–буквенный анализ слов, закрепить навыки правильного способа чтения.
Пособие рекомендовано для воспитателей ДУУ, родителей, студентов педагогических университетов.

36. Крутій К. Л.
Діагностика мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. – Запоріжжя: ТОВ „ ЛІПС „ АТД, 2005 – 208с. – (Б – ка вихователя дошкільного навчального закладу).

37. Крутій К. Л.
Планування роботи сучасного дошкільного навчального закладу: поняття, особливості, умови ефективної реалізації. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС„ ЛТД, 2005 – 208с. (Сер. бібліотека методиста дошкільного навчального закладу).

38. Маковецька Н., Нікулочкіна О.
Формування навичок письма в дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: перспективність і наступність – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005 – 200с.

Посібник присвячено актуальній і достатньо дискусійній проблемі підготовки руки до письма та формування технічних і графічних навичок письма у дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.
Видання призначене для фахівців дошкільної і початкової ланок освіти, педагогів, які працюють у НВК, студентів педагогічних ВНЗ і коледжів.

39. Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2005 – 2006 навчальний рік: метод. аспект. – Вилч./ За наук. ред. К. Л. Крутій – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005 – 226с.

40. Програма і методичні рекомендації з правового виховання дітей дошкільного віку „Я – маленька людина”/ Уклад. М. М. Конько, Т. М. Шумей, З. Л. Петрушина – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005 – 80с. – Сер: (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу).

41. Хортиця – перлина землі запорізької (за результатами конкурсу учнівських робіт) /За заг. ред.: Р. О. Романчик; Уклад. А. Д. Хінєва. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005 – 124с.

42. Чиже нок Ю. А.
Село Лукашеве Запорізького району, 20 – ті роки ХХ століття: іст. – краєзнавчий нарис. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005 – 36с.

На основі документальних матеріалів Державного архіву Запорізької області автор висвітлює соціально – економічні, політичні, земельні, господарські проблеми, які мали місце в житті села Лукашеве (сучасного Запорізького району) протягом 20 – х років ХХ ст.. Розглядаються також розвиток освіти на селі у зазначений період та початок колективізації.
Напис розрахований на широке коло читачів.

Назад

Видавничий комплекс
„Мотор Січ”

43. Богуслаев В. А. и др.
Технологическое обеспечение и прогнозирование несущей способности деталей ГТД/ В. А. Богуслаев, В. К. Яценко, В. Ф. Притченко. – Запорожье: Мотор Сич, 2006 – 335с.

44. Отделочно – упрочняющая обработка деталей ГТД / Богуслаив В. А., Яценко В. К., Жеманюк П. Д. и др. – Запорожье: Мотор Сич, 2005 – 559с.

Назад

Поліграфічне підприємство
СПП „Пані ЗОСЯ”

45. Видавничі новинки Запорізького краю за ІІ півріччя 2004 – І півріччя 2005 рр. у фондах ЗУНБ ім. О. М. Горького: (Бібліограф покажчик)/ Укл. О. Дутова – Запоріжжя: ПП „СПП „Пані ЗОСЯ” 2005 – 68с.

46. Николаев В. И. и др.
Реактивная артиллерия ведет огонь: посвящается 60 – лет Победы / В. И. Николаев, В. С. Поздеев, В. С. Иоффе – Запорожье: ПП „СПП „Пани ЗОСЯ”, 2005 – 688с.

47. Николаев В. И.
Судьба Отечества: посвящается 60 – летию Победы – Запорожье: «СПП «ПАНИ ЗОСЯ», 2005 – 688с.

Назад

Приватне виробниче – комерційне підприємство – фірма „Поліграф”
Президент та головний редактор:
Пістунов Валерій Іванович

48. Бухучёт в примерах: Метод. пособие. – Запорожье: Полиграф, 2005 – 68с. – (Сер. «В помощь бухгалтеру»).

49. Воробьев Т.
Инвалиды на предприятии: Метод. пособие – Запорожье: Полиграф, 2006 – 44с. – (Сер.: «В помощь бухгалтеру»).

50. Гончарова В., Тютюник В.
Задолженность: дебиторская, кредиторская: метод. пособие – Запорожье: Полиграф, 2006 – 76с. – (Сер.: «В помощь бухгалтеру»).

51. Гончарова В., Тютюник В.
О наличном расчете – Запорожье: Полиграф, 2005 – 60с. – (Сер.: «В помощь бухгалтеру»).

52. Дондик А.
Анализ финансовой деятельности: Метод. пособие – Запорожье: Полиграф, 2006 – 63с. – (Сер.: «В помощь бухгалтеру»).

53. Дондик А., Дондик Н.
Инвентаризация от А до Я: Метод. пособие – Запорожье: Полиграф, 2005 – 72с. – (Сер.: «В помощь бухгалтеру»).

54. Дондик А., Дондик Н.
Торговая розничная, оптовая: Метод. пособие – Запорожье: Полиграф, 2005 – 72с. – (Сер.: «В помощь бухгалтеру»).

55. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2006 рік: (Календар і короткі бібліорг. Списки) / ЗОУНБ ім.. О. М. Горького; Упоряд. Л. Шержньова. – Запоріжжя: Поліграф, 2005 – 47с.

56. Инвалиды на предприятии: Сб. законодат. и норматив. актов. – Запорожье: Полиграф, 2006 – 120с. – (Сер.: «Шпаргалка для …»).

57. Кащенко Е.
О налоговой накладной. – Запорожье: Полиграф, 2005 – 64с. – (Сер.: «В помощь бухгалтеру»).

58. Налог на добавленную стоимость: Сб. законодат. и норматив актов. – Запорожье: Полиграф, 2006 – 130с. – (Сер.: «Шпаргалка для …»).

59. Портус Р. М.
Словник – довідник з клінічної анатомії: російської – українсько – латинський (близько 15тис. слів) – Запоріжжя: Поліграф, 2005 – 560с.

60. Рідкісні рослини, тварини, гриби і лишайники Запорізької області: Навч. посіб. для заг. – освітніх та позашкільних закл./ В. І. Петроченко, В. І. Шелетеда, О. В. Жаков та ін. – Запоріжжя: Поліграф, 2005 – 224с.

Навчальний посібник є частиною навчально – методичного комплексу до одно – іменного курсу і вимагає відомості про загальне біологічне різноманітне і шляхи його збереження, видовий склад, статус охорони, розповсюдження, біотопічне розміщення, особливості біології, стан популяцій та заходи охорони рідкісних та зникаючих видів та угруповань рослин, грибів і лишайників Запорізької області.

61. Сарнацький О. П.
Царизм та українські політичні партії (1900 – 1917 рр.): Монографія – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006 – 709с.

У монографії здійснено цілісне дослідження, що розкриває діяльність органів виконавчої та судової гілок влади Російської імперії відносно українських політичних партій, які виникли і діяли на Наддніпрянщині на початку ХХ ст., а також частково щодо українських галицьких партій під час тимчасової окупації західноукраїнських земель російською армією в роки Першої світової війни.
Для науковців, викладачів, студентів і всіх небайдужих до історії України.

62. Свет А.
Мы выросли на «шестом»… – Запоріжжя: Поліграф, 2005 – 236с.

63.Сушко К.
Дев’ять молитов у серпні: Новели – Запоріжжя: Поліграф, 2006 – 156с.
Новели, що склали цю книжку, писалися одним циклом, послідовно, позаяк автор прагнув створити мозаїку… Сучасної Української Долі? Цілком може бути, незважаючи нате, що хтось таке твердження назве претензійним…

Назад

ТОВ „Прем’єр”
Директор: Мазніцин Андрій Васильович
Головний редактор: Бердичівський Яків Михайлович

64. Воловик В. И.
Воля – волюшка: Ромат – трилогия – Запорожье: Премьера, 2005 – 608с.

Трилогия «Воля – волюшка» включает романы «Следы», «Пороги», «Вера», повествующие о событиях нашей истории первой половины недавно завершившего свой бег ХХ века. В произведении читатель встретится с Нестером Махно, Левой Задовым, Марийкой и Петром Задорожними, Никитой Прудкосвистом и другими потомками запорожских казаков в сложных, противоречивых, исполненных драматизма обстоятельствах, которые и составляют Жизнь.

65. Культурологічний вісник: Наук. – теорет. щорічник Нижньої Наддніпрянщини / За ред. В. І. Воловик. – Запоріжжя: Прем’єр, 2005 – Вип. 15 – 187с.
ТОВ ”Рекламно–видавниче агентство „Просвіта”
Генеральний директор: Недоля Юлія Іллівна

66. Воловик В.И. Философия политического сознания: Монографія.–Запорожье: Просвіта, 2006.–204с.

67. Зотов В.Н.Энциклопедия акватерапии : Лечение болезней от А доЯ.–Запорожье:Просвіта,2005.–194с.

68. Нізовцов М.Г. Моя вишнева Україна: (Вірші , акропоема).–Запоріжжя: Просвіта,2005.–52с.

69. Скаленко М.Б., Пузанов В.М. Две стороны луны :Сб. стихов.–Запорожье:Просвіта,2005.–52с.

70Степченко С.Є.Мои друзья из нашего двора: Сб. стихав и рассказов о детях школьного возраста.–Запорожье: Просвіта,2005.–80с.

Этот сборник – обращение к Детству, Юности. Он заставляет задуматься, огорчиться, порадоваться, но только не быть равнодушным. Произведение посвящено конкретным событиям и конкретным людям. Стихи компактные по форме, но бесконечно весомы. Прозаические произведения поднимают проблемы нышего города. Сборник проиллюстрирован работами детей – героев этой книги.

71. Турчанко Г.Ф.Південна Україна на землі епох (1914–1922рр.).–Запоріжжя: Просвіта,2005.–324с.

Назад

ТОВ ”Рекламне агентство ”ТАНДЕМ –У”
Директор :Текуч Віктор Миколайович
Головний редактор :

72. Адельберг Л. Мосты Запорожья.– Запорожье: РА ”Тандем У”,2005.–56с

73.Древесно–кустарниковая флора Запорожской области: Определитель.учеб. пособие.–запорожье:РА «Тандем У», 2006.–88с.

74.Запорожье и запорожцы / Авт. и сост. Н.Кузьменко, Н.Михайлов.–Запорожье: РА ”Тандем У”,2005.–334с.

Основанное на архивных материалах и воспоминаниях очевидцев, научно–популярное иллюстрированное издание отмечает основные вехи истории города Запорожья (до 1921 года Александровска), акцентируя внимание читателей на роли местного самоуправления и деятельности городских властей в различные исторические епохи.

75.Новицкий Я.Остров Хортица на Днепре, его природа, история, древности.–Запорожье: РА ”Тандем У”, 2005.–120 с.

76.С любовью к родному городу : Фотоочерк о праздновании 235 – летия города Запорожья.– Запорожье: РА ”Тандем У”, 2006.–112с.

Назад

ТОВ ”ФАВОРИТ–ПРЕС”

77. Кушнер Самуил Гецелевич : К80–летию со дня рождения.–Запорожье:”Фаворит –Прес”, 2004.–88с.

78. Хода М. Я хочу і буду здоровим ! : Практ. посібник.– Запорожье:”Фаворит –Прес”, 2005.–271с.

79. Швец Виктор Борисович : К 75–летию со дня рождения: Запорожье , „Фаворит –Прес”, 2004.–72с.

Назад

ІНШІ ВИДАВНИЦТВА

80. Лютий А., Варяник О. Очерки истории Северной Таврии.–Запорожье:Издатель Глазунов С.А.,2005.–512с.

Книга посвящена истории Васильевского района Запорожской области . Первая ее часть рассказывает об истории дворянського рода Поповых и их усадьбе в Васильевке, о том огромном вкладе ,который внесла семья Попових в историю России, в развитие и благоустройство Таврической губернии . Рассказывается в книге также о помещиках Канкринах, Скавронских, грузинском княжеском роде Эр΀?стави, о роде Багратион–Мухранских, дворян Перовских, святом чудотворце И.Кронштадском, которые были непосредственно связаны с историей нашого края.

81.Шевніна Л.С. Англо–українсько–російський словник термінів туристичного й готельного обслуговування: Довідковий посібник для турагентів, робітників готелів та туристів.–Запоріжжя:Видавець Глазунов С.О.,2005.–140с.
82. Запоріжжя у цифрах:2004рік(Економ.і соц. становище в м.Запоріжжя)/Держ. ком. статистики Укр..;Голов.упр. статистики у Запоріз. обл.–Запоріжжя:Упр. Статистики м.Запоріжжя,2005.–111с.

83. Зовнішньоекономічна діяльність Запорізької області за 2005 рік: Стат.–інформ. зб.: Голов.упр. статистики у Запоріз. обл.–Запоріжжя:Упр. Статистики м.Запоріжжя,2006.–132с.

Назад

ВИДАННЯ РЕДАКЦІЙНО ВИДАВНИЧИХ ВІДДІЛІВ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ В м. ЗАПОРІЖЖЯ

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ”ЗАПОРІЗЬКОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ”
(ГУ „ЗІДМУ”)
Начальник редакційно–видавничого відділу: Северинюк Валентин Матвійович.

84. Гура О.І.Вступ до спеціальності „Педагогіка вищої школи”:Навч. посібник.–Запоріжжя:ГУ”ЗІДМУ,”2005.–196с.

У навчальному посібнику з урахуванням сучасних досліджень педагогіки і психології викладені основні питання професіоналізації викладача вищого навчального закладу – педагога вищої школи.
До кожної теми додаються список рекомендованої літератури, питання для самоперевірки і завдання для самостійної роботи. Розрахований посібник на студентів педагогічних спеціальностей.

85. Дацій Н.В. Страхування: Навч. посібник.– Запоріжжя: ГУ”ЗІДМУ, ”2005.–148с.

У посібнику визначено ефективність страхової діяльності в Україні. Досліджено сутність та види страхування. Розроблено напрями вдосконалення державної політики в галузі страхування.

86. Дні науки : Зб. тез доповідей.В 3–х т.
/ГУ”ЗІДМУ”,27–28жовт.2005/Гол. ред. В.М.Огаренко.– Запоріжжя:ГУ”ЗІДМУ,”2005.–
Т.1.–312с.
Т.2.–320с.
Т.3.–332с.

87. Наука і вища освіта: Тези доп. учасників 13 міжвузів. студ. наук. конф., м. Запоріжжя, 19 трав. 2005р. У 2ч
Ч.1.–246с.. /ГУ”ЗІДМУ”/Гол. ред. В.М.Огаренко.– Запоріжжя:ГУ”ЗІДМУ,”2005.–
Ч2.–256с.

88. Нацюк М.Н. Технологія виробництва продуктів тваринництва: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050201–Менеджмент організацій (Спеціалізація –Аграрний менеджмент).–Запоріжжя :ГУ”ЗІДМУ,”2005.–200с.

89. Прокофьева С.А. Товароведение продовольственных товаров: Курс лекций.– Запоржжя:ГУ”ЗІДМУ,”2005.–498с.

90.Ринкова трансформація соціально–економічних відносин в АПК : Тези доп. учасників Другої міжнар. наук.– практ. конф., 13–15 черв.2005р. м.Мелітополь/Таврійська держ.агротехн.академія.– Запоржжя:ГУ”ЗІДМУ,”2005.–260с.

91. Семенов А.Г. Стратегічні методи підвищення ефективності виробництва на підприємствах : Монографіяя. – Запоріжжя: ГУ”ЗІДМУ,”2005.–260с.

92. Соціологія освіти : Навч. посібник /За ред. О.Л.Скідіна, І.М.Гавриленка.–К.:– Запоріжжя: ГУ”ЗІДМУ,”2005.–296с.

В стислій та доступній формі в посібнику викладено основи соціології освіти. Автори висвітлюють суперечливий процес соціологічного усвідомлення проблем навчання та виховання як у закладах освіти державної форми власності, так і не державної. Посібник рекомендовано для студентів і широкого загалу читачів.

93.Халтобин В.О. Методология и методы социологического исследования: Лекции и практические задания .–Запоріжжя: ГУ”ЗІДМУ, ”2005.–260с.

Назад

ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ
(ЗДІА)
Ректор: Пожуєв Володимир Іванович
Начальник редакційно видавничого відділу:
Качан Вікторія Вікторівна

94. Иванов А.И. и др.
Технология производства глинозема: Монография/ А.И.Иванов, Ю.П.Насекан, Л.П.Иванова. – Запорожье: ЗГИА, 2005. – 262 с.

95. Металургія: (Зб. наук. праць) / За ред. В.І.Пожуєва. – Запоріжжя: ЗДІА, 2005. – Вип. 12. – 160 с.

96. Николаев В.А.
Деформация металла при прокате в калибрах: Монография. – Запорожье: ЗГИА, 2006. – 196 с.

97. Основні тенденції розвитку гендерної політики у ХХІ столітті: Матеріали міжнар. наук.– практ. конф., 22–23 верес. 2005 р./ За ред. В.Г.Воронкової. – Запоріжжя: ЗДІА, 2005. – 190 с.

98.Терновой Ю.Ф. и др.
Инженерные расчеты технологических процессов распыления расплавленных металлов: Монография/ Ю.Ф. Терновой, С.С.Кудиевский, Н.Н.Пашетнева. – Запорожье: ЗГИА, 2005. – 149 с.

99.Швець Є.Я., Коломоєц Г.Г.
Медичні сенсори: Навч. посібник. – Запоріжжя: ЗДІА, 2005. – 192 с.

В навчальному посібнику розглядаються фізичні основи, принцип дії, будова, основні характеристики датчиків та сенсорів різних типів, їх застосування в медицині.
Видання призначене для студентів спеціальності „Фізична та біомедична електроніка” Може бути корисне для усіх, хто цікавиться станом та перспективами розвитку медичних датчиків та сенсорів.

Назад

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ЗНТУ)
Ректор: Беліков Сергій Борисович
Начальник редакційно–видавничого відділу: Рибіна Юлія Анатоліївна

100. Бондаренко О.В.
Сутність, історія та сучасність української та західноєвропейської економічної ментальності. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 253 с.

101. Державна ентонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Збірник наук. праць VI Всеукр. наук.–практ. конф., 6–8 жовт. 2005 р. / Під заг. ред. М.В.Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – 283 с.

102. Душа завжди молода / За ред. М.В. Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 128 с.

Цю книгу написали колишні активісти комсомольської та профспілкової роботи Запорізького машинобудівного інституту ім. В.Я.Чубаря 60–х – 90–х років. Комсомольська організація ЗМІ була протягом багатьох років однією з кращих у місті Запоріжжі та в області за всіма показниками: навчанням, науково–дослідницькою роботою, участю у загальноміських та обласних громадських акціях. Про це свідчать не лише спогади ватажків молоді інституту, а й матеріали, опубліковані в обласних газетах, а також чисельні відзнаки комітету комсомолу, одержані від керівних органів різного рангу.

103. Нові конституційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності виборів: Зб. матеріалів Х Міжнар. наук.–техн. конф., 20–22 вер. 2005 р. / За ред. А.Д.Коваль. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 165 с.

104. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Міжнар. наук.–практ. конф. м.Запоріжжя, 13–15 квіт. 2006 р. / Під заг. ред. Д.М.Пізи. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 235 с.

105. Тиждень науки: Тези доп. наук.–тех. конф., м. Запоріжжя, 25–28 квіт. 2005 р. / За ред. Ю.М.Внукова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 275 с.

106. Фізичне виховання та спорт у вищій школі. За здоровий спосіб життя: Тези доп. Всеукр. наук.–практ. конф., Запоріжжя, 19–20 жовт. 2005 р. / За ред. Н.П.Голєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 96 с.

До збірника увійшли тези доповідей Всеукраїнської науково–практичної конференції „Фізичне виховання та спорт у вищій школі. За здоровий спосіб життя”. Розглянуто загальні наукові підходи до проблеми фізичної підготовки студентської молоді, педагогічних кадрів у сфері фізичного виховання.

Назад

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ЗНУ)
Редактор: Тімченко Сергій Михайлович
Начальник редакційно–видавничого відділу:
Костенко Роман В’ячеславович

107. Гулєвська Г.Ю.
Адміністративна юстиція: Метод. вказівки для студ. IV курсу юр. ф–ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 60 с.

108. Гулєвська Г.Ю.
Адміністративна юстиція: Тести для студ. юр. ф–ту денного та заочного від–нь. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 24 с.

109. Духовні скарби нашого краю: фольклор Бердянського району Запорізької області: Зб. фольклорних творів / Уклад. І.Я.Павленко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 71 с.

110. Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнар. наук. – практ. конф., м. Запоріжжя, 18–19 трав. 2006 р. / За заг. ред. С.М.Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 476 с.

У збірнику матеріалів конференції розглядаються питання реалізації правової реформи в Україні та в світі, вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізації національного законодавства з міжнародним правом.

111. Крет Я.В., Байка Н.Г.
Діагностика і корекція психомоторного розвитку осіб із порушенням зору: Навч. посібник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 396 с.

112. Погребная В.Л.
Мир русского женского романа (1860–1880 гг.). – Запорожье: ЗНУ, 2006. – 202 с.

113. Савин В.В., Костенко Е.Ю.
Кристаллохимия промежуточных фаз и аморфных сплавов на основе переходных металлов: Монография. – Запорожье: ЗНУ, 2005. – 348 с.

114. Цапенко В.А., Зайцева В.Н.
Гандбол: Учеб. пособие для студентов фак. физ. воспитания высш. учеб. заведений. – Запорожье: ЗНУ, 2005. – 184 с.

115. Шаповалов Георгій Іванович: (Бібліогр. список) / Уклад. Г.Нагорна. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 51 с. – (Сер. „Дослідники рідного краю”. – Вип. 6).

Назад

КНИГИ, НА ЯКИХ НАЗВИ ВИДАВНИЦТВ НЕ ВКАЗАНІ

116. Перший Міжнародний юнацький конкурс піаністів Володимира Віардо: 5–10 березня. – Запоріжжя: Упр. культури Запорізької облдержадміністрації, Запорізьке держ. муз. училище ім. П.Майбороди, 2006. – 27 с.

117. Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики: (Междунар. межвуз. сб. науч. работ). – Вып. 28 / Гл. ред. О.Л.Скидин. – Киев–Москва–Одесса–Запорожье, 2005. – 378 с.

118. Чабоненко В.
Моя Франкіана. – Запоріжжя, 2005. – 49 с.