Бібліографічний список складено до 60-річчя відомого запорізького письменника А.З. Рекубрацького. Він вміщує біографічну довідку , статтю голови Запорізького відділення Національної Спілки письменників Г.Лютого "Доки буде жити дух наш запорозький, доти Україна буде в світі жить!", окремі видання творів автора, основні публікації в збірниках і періодичних виданнях, публіцистичні статті, рецензії на деякі твори літератора.

В розділах література розміщена в зворотно — хронологічному порядку.
Видання розраховане на широке коло читачів і має на меті допомогти їм у вивченні творів письменника, а бібліотечним працівникам — у популяризації його творчості.

Бібліографічний список за своєю повнотою не є вичерпним.

Робота з добору літератури до списку закінчена 15 березня 2005 року.