Бібліографічний список, присвячений нашому землякові Г’.І. Шаповалову, є шостим випуском бібліографічних посібників із серіїї «Дослідники рідного краю».
Його укладено до 60-річчя від дня народження Г.І. Шаповалова -доктора історичних наук, професора ЗНТУ, з 1976 року — директора обласного краєзнавчого музею.
Дане видання доповнене і перероблене. Перше вийшло з друку у 2000 році. Вміщує біографічну довідку, монографії та твори науковця, публікації в збірниках, часописах та інших періодичних виданнях, а також — літературу про життя та діяльність, алфавітний та іменний покажчики.
Воно розраховане на широке коло читачів і має на меті ознайомити їх з творчим доробком та життям відомого дослідника історії нашого краю та України, а бібліотечним працівникам — у популярізації відповідної літератури.
Матеріали розміщено за роками видань. Добір літератури до списку