Адміністративно – територіальний поділ

631. Коротка історична довідка про зміни адміністративно – терироріального поділу на Запоріжжі (1770-1994 рр.) // Державний архів Запорізької області: Корот. довід. — Запоріжжя, 1999.- С. 222.
632. Исмаилов В. Административно- територриальное устройство края: [XVII-XIX в.] // Исмаилов В. От короны до трезубца.- Мелитополь, 2006.- С. 140-145.
633. Запорожская область Админ.- тер. деление на 1.01.1981г.- Запорожье: Коммунар, 1981.- 140 с.
634. Запорізька область: Адмін.- тер. поділ на 1 лип. 1975 р.- Дніпропетровськ: Промінь, 1975.- 117 с.
635. Адміністративно – територіальний поділ Запорізької області на 1 липня 1965 року.- Запоріжжя: Комунар, 1965.- 102 с.
636. Довідник адміністративно-територіального поділу Запорізької області на 1 жовтня 1961 року.- Запоріжжя: Комунар,1961.- 135 с.
637. Гомон М. Коротка історична довідка про зміни адміністративно- територіального поділу на Запоріжжі (1770-1965 рр.) // Гомон М. Край Токмацький .- Токмак, 2002.- С.166-175.
638. Запорожская область // СССР: Админ.- тер. деление союзн. республик на 1 января 1974 года.- М., 1974.- С. 283-285
639. Адміністративно-територіальні одиниці: [Запоріз. обл.] // Радянська Україна: Довід. — К., 1940.- С.66.
640. Івченко А. Містечка України: Довід.- К.:НВП «Картографія», 2000.- 184 с.- Із змісту: [Адміністратив. підпорядкування містечок по обл.].-С. 60.
641. Крило в М. Пам`ять втрачених сіл: (Зниклі ойконіми Запоріжжя: 1945-2000): Довід.- Мелітополь: «ТОВ»Видавництво «Мелітополь», 2002.- 78 с.
642. Ковальський А. Навіть Генічеськ колись був у Запорізькій області: [Про зміни адмін.- тер. устрою в обл.] // Запороз. Січ.- 2008.- 4 жовт.
643. Про зміни адміністративно-територіального поділу на Запоріжжі (1770-1923 рр.): Іст довідка // Трудова слава.- 2008.- 11 черв.

м. Запоріжжя – обласний центр

644. Карташов Є . Инновационная модель развития города Запорожья // Інноваційна модель соціально- економічного розвитку Запорізького регіону.-Запоріжжя, 2003.- С.19-28.
645. Карташов Е. Запорожье – город в расцвете сил // Выбор.- 2008.- 9 окт.
646. Кальцев В.Стратегия социально-экономического развития города Запорожя: (В схемах и таблицах).- Б.в.д. — 34 с.
647. Запорожье и запорожцы / Н.Кузьменко, Н. Михайлов.-Запорожье: Тандем У, 2005.- 336 с.: 475 ил.
648. Новое Запорожье: хроника развития большого города. 1921 – 2006: 85 лет названию города./ Н.Кузьменко., Н.Михайлов.- Днепропетровск: Арт- Пресс, 2006.- 216 с.
649. Рождение города: Попул. очерки истории Александровска (1770-1820). Т.1.- Запорожье : Дикое Поле,1997.-152 с.
650. Волова Л., Чуприна А. Александровск-Запорожье: Очерки истории города.- Запорожье: Запорозька Січ, 1997.-188 с.
651. Запоріжжю 200: Іст.- публіц. нарис.- Дніпропетровськ: Промінь, 1970.- 211 с
652. Виниченко В., Страшков Ю. Путешествие из Александровска в Запорожье.1770-2001.- Запорожье, 2002. — [19 с.].
653. Очерки истории Запорожья (Александровска до 1921 года): Фрагменты из работ ученых, архив. док., предания и легенды.- Запорожье: РИП «Выдавець», 1992.- 127 с.
654. Новицкий Я. История города Александровска в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии 1770 – 1806 гг. // Новицький Я. Твори. В 5 т.- Запоріжжя, 2007.-Т.1.- С.48-183.
655. Бездольный Б. Запорожье мое, Запорожье. — 2-е изд., доп. — Днепропетровск : Промінь,1972.-192 с.
656. Ребро П. Запоріжжя. – К.: Т-во «Україна», 1986. – 62 с.
657. От Александровска к социалистическому Запорожью.- Запорожье: Кн.-газ. изд-во, 1962.-51 с.
658. Василевский С., Кандиусов В. Город строится, город хорошеет.- Запорожье: Кн.- газ. изд-во, 1962.- 56 с.
659. Воробьев Н. Город, рожденный Днепрогэсом имени Ленина.- Запорожье: Кн.-газ. изд-во, 1960.- 80 с.
670. Василевский С., Смирнова О. Запорожье.- М.: Госиздат, 1958.- 28 с.
671. Шипович Е. Экономико-географическая характеристика города Запорожья: Автореф. дис. — К., 1964.- 19 с.
672. Клименко Н. Запорожье: Путеводитель.- Днепропетровск: Промінь, 1987.- 174 с.
673. Запоріжжя запрошує: Краєзнав. нариси / Упоряд. О.Гіммельфарб.- Дніпропетровськ : Промінь, 1985.- 86 с.
674. Запоріжжя // Степанів В., Смирнов В. Мандруйте по Дніпру та його притоках. — К., 1982.-С.87-94.
675. Город, рожденный Днепрогэсом // Запорожский индустриальный комплекс.- Днепропетровск, 1975.- С.225-233.
676. Город Z: Невигадані історії. – Запоріжжя: ЛІПС, 2005. – 96 с.
677. Водениктов И. Город солнечных перспектив // Куликовская Г. Орлиный полет.- Днепропетровск, 1976.- С.3-10.
678. Странички истории: Ленинскому району Запорожья – 70 лет: [Ист. обзор]. – Запорожье: Керамист, 2006. – 140 с.
679. Тюрикова К. Жовтневый район: Оазис архитектуры и новостроек // Остров свободы.- 2007.- 30 авг.
680. Горбатова О. Заводскому району – 39 лет // Ул. Заречная.- 2008.- 29 мая
681. Шиханов Р. Комунарський район міста Запоріжжя (1977 – 2007): становлення та розвиток місцевих органів влади. – Запоріжжя: Тандем – У, 2007. – 120 с.
682. Ленінському району виповнюється 70 років // Запороз. Січ. – 2006. – 9 верес. — С.3.
683. Коваленко П. Найближчі плани розбудови Орджонікідзевського району // Запороз. Січ.-2008.- 29 берез.
684. Скороход С. Наш район привабливий для інвесторів: [Хортицький] // Запороз. Січ.- 2008.- 1 берез.
685. Ломоносова Н. Гордість Шевченківського району: [Р-ну – 45] // Запоріз. правда.- 2007.- 18 груд.
686. Дроздовський Є. Про Бородінський та його жителів // Запоріз. правда.- 2008.- 4 січ.
687. Запоріжжя у цифрах: Екон. і соціал. становище м.Запоріжжя за 2006 рік: Стат. бюлетень. – Запоріжжя, 2007. – 176 с.
688. Запоріжжя: Фотоальбом / Автор – уклад. В.Кармазь.- Запоріжжя: ВПК «Запоріжжя», 1999 .-236 с.: іл.- (Текст укр., англ. та рос. мовами).
689. Запоріжжя: Фотоальбом.- К.: Мистецтво,1988.- 82 с.
690. Багнюк А. Запоріжжя постаршає на сім віків?: [Робоча група з уточнення дати заснування Запоріжжя називає попередньо вік міста — 905 років] // Уряд. кур`єр. – 2008. – 23 квіт. (№76).
691. Трубін В. Новий генплан розвитку: Що він дасть Запоріжжю // Запороз. Січ.- 2004.- 14, 16 верес.
692. Ткаченко В. Будівництво «Великого Запоріжжя» в 20-30-ті роки ХХ століття // Наук. праці іст. фак. Запоріз. держ. ун — ту.- Запоріжжя, 2003.- Вип.16.- С.221-225.
693. Від Олександрівська до Запоріжжя: До 85-ої річниці перейменування міста // Запороз. Січ. — 2006.- 21 берез.

***

694. Запорожье: Мультимедийная презентация / Е.Замковая, А.Цымбал, Е.Мамочкина и др.-Запорожье: Фабрика стиля, 2006.-1 компакт диск: Оптичний диск.- Систем. требования : Windows 98 SE.
695. Сергина В. Город Z: 1921-1991: Ист. – познават. ТВ проект для любой зрит. аудитории: 1984-1986.- К., 2005.- 1 компакт – диск: Оптич. диск.- (Невыдуманные истории).- Систем. требования: DVD- video; PAL

Райони області

696. Новітня історія України. Імена. Звершення. Творчість.- К., 2006.- Вип.1: Запоріжжя. – 112 с. – Із змісту: Бердянський район. — С.14;. Василівський район. – С.15; Великобілозерський район. – С.16, 83; Веселівський район.- С. 17; Вільнянський район. – С. 18; Гуляйпільський район. – С.19; Запорізький район.- С. 20; Кам’янсько-Дніпровський район. — С. 21; Куйбишевський район.- С. 22; Мелітопольський район. – С.?; Михайлівський район.- С. 24, 90; Новомиколаївський район.- С. 16, 90; Оріхівський район.- С. 25, 91-92; Пологівський район.- С. 26, 92; Приморський район. – С. 28, 94; Розівський район.- С. 29, 94; Токмацький район. — С. 30, 95-96; Чернігіівський район . – С.31, 96-98; Чернігіівський район.- С. 31, 96-98.

697. Народна війна 1941-1944: Антифашист. рух опору на території Запоріз. обл.: Зб. док. і м-лів / Держ. архів Запоріз. обл.- Запоріжжя, 2005.- 555 с. – Із змісту: Бердянський район. – С.109 – 118; Василівський район. – С.119 – 173; Великобілозерський район. – С.174 – 178; Веселівський район. – С.179 – 183; Вільнянський район. – С.184 – 203; Гуляйпільський район. – С.204 – 217; Запорізький район. – С.218 – 256; Кам`янсько – Дніпровський район. – С.255 – 294; Куйбишевський район. – С.295 – 302; Мелітопольський район. – С.303 – 338; Михайлівський район. – С.339 – 357; Новомиколаївський район. – С.358 – 367; Оріхівський район. – С.368 – 386; Пологівський район. – С.387 – 396; Приазовський район. – С.397 – 410; Приморський район. – С.411 – 427; Розівський район. – С.428 – 444; Токмацький район. – С.445 – 494; Якимівський район. – С.495 – 510.

698. У пам’яті нащадків: Іл. зб. присвячений увічненню пам’яті жертв Другої світової та локальних війн ХХ століття: Запорізька область. – Запоріжжя: Дике Поле, 2005. – 248 с.- Із змісту: Бердянський район. – С.78; Василівський район. — С. 86-93; Великобілозерський район. – С.94 – 99; Веселівський район. – С.100 – 107; Вільнянський район. – С.108 – 121; Гуляйпільський район. – С.122 – 129; Запорізький район. – С.130 – 137; Кам`янсько – Дніпровський район. – С.138 – 145; Куйбишевський район. – С.146 – 155; Мелітопольський район. – С.156 – 163; Михайлівський район. – С.164 – 171; Новомиколаївський район. – С.172 – 177; Оріхівський район. – С.178 – 191; Пологівський район. – С.192 – 201; Приазовський район. – С.202 – 207; Приморський район. – С.208 – 215; Розівський район. – С.216 – 221; Токмацький район. – С.222 – 227; Чернігівський район. – С.228 – 233; Якимівський район. – С.234 – 241.

699. Запорізька область: Іл. енц.- Запоріжжя: Дике Поле, 2004.- Т.2. – 304 с.:іл. – Із змісту:Бердянський район .- С.250-251; Василівський район. – С.252 – 253; Великобілозерський район. – С.254 – 255; Веселівський район. – С.256 – 257; Вільнянський район. – С.258 – 259; Гуляйпільський район. – С.260 – 261; Запорізький район. – С.262 – 263; Кам`янсько – Дніпровський район. – С.264 – 265; Куйбишевський район. – С.266 – 267; Мелітопольський район. – С.268 – 269; Михайлівський район. – С.270 – 271; Новомиколаївський район. – С.272 – 273; Оріхівський район. – С.274 – 275; Пологівський район. – С.276 – 277; Приазовський район. – С.278 – 279; Приморський район. – С.280 – 281; Розівський район. – С.282 – 283; Токмацький район. – С.284 – 285; Чернігівський район. – С.286 – 287; Якимівський район. – С.288 – 289. 700. Запорожье – 2003: Обл. ежегод. информ.-телефон. справочник.- Запорожье.2003.- С.3-4 (Цветная вклейка). 701. Супруненко В. Запорожский край : Попул. энц.- Запорожье: Мотор Сич, 2003.- 219 с. – Із змісту : [ м. В.Білозірка].- С. 208. 702. Ковтун В., Степаненко А. Города Украины: Эк.- геогр. справ.- К.: Выща шк., 1990.- 280 с. – Из содерж.: Запорожская область. – С.98 – 106.

703. Міста та райони Запорізької області за 2007 рік: Стат. щоріч. / За ред. В. Головешка.- Запоріжжя: Б. в., 2008.- 276 с.

704. Бочковская Е. Чудеса демографии: В запорож. селах и рожают чаще, и умирают больше // МИГ.- 2008.- 13 марта


Бердянський район

Мой город мечты,
Любви моей пристань
И гавань моих кораблей,
Рыбацкою дружбой морской бескорыстной
Ты сердцем открыт для друзей

В.Дружинин

705. Михайличенко В. и др. Бердянск: Взгляд через столетия / В.Михайличенко, Е. Денисов, Н. Тишаков.- Бердянск: Півден. зоря, 2007.- 432 с.
706. Бердянськ – скарбниця духовності і культури: Бердянську – 180 (1827 – 2007) / Упоряд.: С.Вацко, Л.Бучна. – Бердянськ: Б. в., 2007. – 36 с.
707. Бердянску – 180: К 180 – летию основания города Бердянска. – Бердянск: Бригантина. – Запорожье: Дикое Поле, 2007. – 362 с.: ил. 708. Лидеры Бердянска.- Запорожье: Тандем-У, 2003.- 72 с.
709. Структура виконавчих органів Бердянської міської ради // Півден. зоря.- 2008.-12 серп.
710. Полковенко Т. Голод и море: [Бердянский р-н 1932-1933 гг.] // Персонал.- 2005.- № 9.- С. 50-53.

Села

711. Страшко І. Андріївка // Енциклопедія сучасної України.- К.,2001.- Т.1.- С.493.
712. Кириленко В. Искусство села Берестовое // Запороз. Січ.- 2003.- 21серп.- С. 3.
713. М`якота Л. Обрії Деревецького // Півден. зоря.- 1989.- 9 верес.
714. Лола І. Дмитрівка і її люди // Запоріз. правда.-1982.- 7 листоп.
715. Приймак В. Мы здесь живем: История села Карла Маркса [ранее Троицкое] // Патриот Приазовья.- 2006.-13 окт.
716. Нотовский В. От Ивановки до Луначарского: первое 50-летие // Азов. вестн.- 2006.-15, 22 дек.
717. Новопетровке — 230 лет // Мрія.- 2000.- 7 сент.
718. Денисов Е. Новоспасовка // Азов. вестн.-1999.- 23 марта
719. Шумаков А. Моя малая родина: [с.Новотроицкое] // Азов. вестн.- 2001.-1 июня.
720. Алексеев А. Обиточненские монеты // Мелитоп. ведомости.-1996.-10 февр.
721. Калюжний В. Осипенко святкує двохсотріччя // Півден. зоря.- 2005.- 23 серп.
722. Жигула Т. На дарованной земле: [История пос. Роза] // Азов. вестн.- 2003.-31 июля; 7 авг.
723. Лола І. Молодість старої Софіївки // Запоріз. правда.-1987.-3 січ.

Василівський район

724. Мешков В., Корсунский Д. Из истории Васильевского района // Нариси історії Південної України. – Запоріжжя, 1997.- С. 26-33.
725. Мєшков В., Варяник О. Невідомі сторінки історії краю: [Василів. р-н] // Нова Таврія. – 2002.- 27 лип.; 3 серп.; 7 серп.;
726. Васильевский район // Хортиц. бизнес- клуб. – 2001.- № 6-7.- С. 50.
727. Мєшков В., Столяр Л. Василівщина: до війни і у війну // Нова Таврія.- 1995.- 25 жовт.
728. Бондаревич Є. То були буремні роки: [З історії Василів. р-ну] // Нова Таврія. — 1984. — 5 квіт.
729. Бельский В. «Ми маємо чим пишатися» // Губернатор. – 2002.- № 6.- С. 99.

м. Василівка

730. Лютый А., Варяник О. Очерки истории Северной Таврии.- Запорожье: Издатель Глазунов С.А., 2005.- 512 с.: ил.
731. Кучеренко А., Козырев В. Очерки истории Васильевки.- Запорожье: Тандем — У, 1998.- 170 с.
732. Васильевка // Ковтун В., Степаненко А. Города Украины: Эк.- геогр. справ.- К., 1990.- С. 101.
733. Ломонос М. Василівка живе і квітне // Запоріз. правда.- 2007.-17 лип.
734. Гнедашев В. Архитектурная сказка Васильевки // Акимов. вестн.- 2008.- 10 янв. – С. 5.

Інші міста і села

735. Станиславский А. Планирование и застройка городов Украины.- К.: Будівельник, 1971.- 266 с.- Из содерж.: [О Днепрорудном]. — С.156, 173, 177, 247.
736. Сырова Е. Город отметил 45-летний юбилей: [Днепрорудный] // Рабоч. слово.- 2006.- № 27.- 22 июня.- С.1.
737. Киричек Л. Об экологии Днепрорудного и не только // Здесь живем.- 2005.- 24 нояб.
738. Платонова Л. Степногірськ – не забутий // Запоріз. правда. – 2007. – 13 листоп. (№ 171).- С. 2.
739. Круть В. Степногорск: борьба за выживание // Верже.- 2007.- 18 янв.

***

740. Платонова Л. Калинівка — земля обітована // Запоріз. правда. – 2008. – 15 квіт.
741. Плохий В. Рідне село-наша гордість: [с.Кам`янське] // Нова Таврія.-1985.- 29 жовт.
742. Рыбка М. Большое село Малая Белозерка // Надежда.- 2005.- 3 февр.
743. Руденко Т., Леонов І. Живи, село, на рідній Україні: [с. Мала Білозерка] // Нова Таврія.-2003.- 23 серп.
744. Беляева Л. Поселок Малокатериновка // Суббота.-1999.-11нояб.
745. Макаренко М. Орлянському — два віки ! // Нова Таврія.- 2000.- 23 серп.
746. Тютюнник М. Село і сільчани: [с. Орлянське] // Нова Таврія.-1983.- 22, 29 верес.
747. Кримук Г. Коли земля рухається до моря: [Про с. Приморське] // Надзвичайна ситуація.-2004.- № 11.- С.5-7.
748. Макаренко М. Скеляни- витривалі й працьовиті: [Про с.Скельки] // Нова Таврія.-1999.- 22 верес.
749. Папуча А. Село моє рідне: [ с.Шевченко] // Нова Таврія.-1987.- 10 берез.
750. Малюта І. Широкому — 200 років // Нова Таврія.-1986.- 22 листоп.

Див. також: № 1800


Великобілозерський район

751. Дем`янов В. Про утворення Великобілозерського району // Запоріз. правда.-1992.- 24 січ.
752. Чулановский В. Вновь обретенная самостоятельность // Индустр. Запорожье.-1993.-17 июля.
753. Надії на відродження Великобілозерського району небезпідставні // Запоріз. правда.- 2002.-21 трав.
754. Край, в якому живемо // Время и мы .- 2008.- 31 янв. – С.9.
755. Великобелозерскому району — 15 лет // Время и мы .- 2008.- 7 февр. – С.8.
756. Рыбка М. Мал золотник, да дорог // Надежда. – 2005.- 3 февр. – С.7.
757. Без вирішення соціальних проблем неможливий розвиток району // Запоріз. правда.- 2005.-22 листоп.

***

758. Український голокост.1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.2 / За ред. Ю.Мицика.- К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005.- 443 с.- Із змісту: [Про с. Мала Білозерка]. — С.261-265.
759. Михайлов Н. Великая Белозерка // МИГ.- 2003.- 20 марта.
760. Климчук М. Чудова земля Білозерська: [Історія с.Великая Белозерка] // Время и мы.-2002.-17 окт.

Веселівський район

761. Цифри і факти: [Веселів. р – ну — 85] // Запоріз. правда. – 2008. – 24 квіт. (№61-62). – С.11.
762. Божко Е. Історія Веселівського краю: Адмін.- тер. оформлення краю // Колос.- 1997.- 29 січ.; 1,2,5,8,12,15,19,22 лют.
763. Цифри і факти: [Веселівському району – 85] // Запоріз. правда.- 2008.- 24 квіт.
764. Яременко О. Одне із сіл — Запоріжжя: [До 85-річчя р-ну] // Колос.- 2008.-12 берез.

***

765. Кіяшко П. Ювілей Веселого: [50 років тому село змінило статус на селище міського типу] // Колос.- 2007.- 30 трав. ( № 44 ).- С.1.
766. Федоров О. Єдиний господар Веселого: [П.Кияшко] // Запоріз. правда.- 2006.-17 січ.

***

767. Куковинець В. Село відроджується: [Авангард] // Колос.-1990.- 25 серп.
768. Литвяк М. Шляхом перетворень: [с. Білоріцьке] // Колос.-1985.- 26 берез.
769. Воробйова В. Молодіє село [Запоріжжя] // Колос.-1982.- 9 жовт.
770. Рашевченко О. Вони були першими: [Про с. Калинівка] // Колос.- 1968.- 2 берез.
771. Матвіївці — 150 // Запоріз. правда.-1992.- 26 груд.
772. Рубель І. Моє село [Менчикури] // Колос.-1987.- 7 листоп.
773. Цюра І. Село Широке- широкі горизонти // Колос.-1983. — 7 листоп.

Вільнянський район

774. Вільнянськ // Універсальний словник – енциклопедія.- 2-ге вид., доп. – К., 2001.- С.262.
775. Чиженок Ю. Вільнянський район у другій половині 20-х років [XX ст.] // Етнографічні дослідження Південної України: Зб. наук. праць.- Запоріжжя, 1992.- С. 38-39.
776. Вільнянський район: 80 років: [Буклет].- 14 с.
777. Короткевич О. Поступ є. Не без участі керівництва // Запороз. Січ.- 2005. — 26 листоп.
778. Воловенко В. Звільнення Вільнянського краю: Погляд з відстані в 63 роки // Дніпров. вогні.- 2006.- 23 верес. – С.2.
779. Район отримав свою атрибутику: [Герб та прапор] // Дніпров. вогні.- 2004.- 21 квіт.

***
780. Вольнянску – 160 // Досье.- 2000.- № 41.- С.2.
781. Софіївка – Вільнянськ: роки і події: [Іст. нарис до 160 –річчя Вільнянська] // Дніпров. вогні.- 2000.- 9, 13, 16, 20 верес.
782. Візерунки Вільнянська // Запоріз. правда.-1992 — 14 жовт.

***

783. Шевченко Т. Козацькі села: [засновані козаками] // Земля і власність.- 2002.-16 верес.
784. Миронюк Л. Село крокує в майбутнє : [с.Антонівка] // Запоріз. правда.-1976.-19 груд.
785. Село Гнаровське // Запороз. Січ.-1994.-5 лют.
786. Бордунова А. Свято у Дружелюбівці // Дніпров. вогні.- 1991.-19 листоп.
787. Рязанова М. Село Жовтневе: люди і справи // Дніпров. вогні.- 1987.-18 лип.
788. Каменное безразличие: [О с.Каменное] // Суббота плюс.- 2006.-12 окт.
789. Ломонос М. Село Кірова відсвяткувало 100-річчя // Запоріз. правда.- 2007.- 6 листоп.
790. Стеблицын В.»Сміється і жартує Лукашеве» // Наше время.плюс.- 2004.-21жовт.
791. Стіна Н. Vіvat, Лукашеве! // Червоний промінь.- 2005.-19 жовт.
792. Миронюк Л. Село отмечает юбилей: [с.Максимовка] // Суббота плюс.- 2001.- 24 июня
793. Цьонь В. Свято рідного села [Матвіївки] // Дніпров. вогні.- 1987.-14 листоп
794. Масштаби зростання [с. Михайлівка] // Комсомолець Запоріжжя.-1986.-17 квіт.
795. Щербак О. Мандрівка по Новогупалівці // Дніпров. вогні.-1994.- 22 січ.
796. Зеленський М. Шляхом великих перетворень: [с.Павлівка] // Дніпров. вогні.-1963.-19 верес.
797. Андрущенко Ю. Чим працювали і як жили наші предки: [З історії с. Петромихайлівка] // Дніпров. вогні.-1996.- 13 трав.
798. Безбородов А. Петро — Свистуновому — 200 років // Дніпров. вогні.-1979.- 6 верес.
799. Солонина Є. В глубинке — с надеждой: [с.Поды] // Суббота плюс.- 2007.- 27 сент
800. Огородник Г. Строится, молодеет село: [Соленое] // Индустр. Запорожье.-1982.-9 июня.
801. Степаненко А. На родине комбата: [с. Терсянка] // Индустр. Запорожье.-1985.- 4 июня.
802. Добрянський В. Звідки назва твоя, Улянівко? // Дніпров. вогні.- 2002.- 24 квіт.
803. Короткевич О. Уральське дивиться у завтра // Дніпров. вогні.- 1988.- 7 жовт.

Гуляйпільський район

Там, за Гуляйполем,

вітри віють.

Хвалять люди бога, Добро сіють…

О. Кушніренко

804. Кушніренко І., Явон Л. Гуляйпільщина 1965-1991.- Запоріжжя: Дике Поле, 2007.-193 с.
805. Кушніренко І., Жилінський В. Гуляйпільщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років : Героїчні сторінки історії.- Запоріжжя: Дніпров. металург, 2006.- 252 с.
806. Український голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.2 / За ред. отця Ю.Мицика.- К.: Вид. дім «Києво –Могилянська академія», 2005.- 443 с. – Із змісту: [Гуляйпіл. р-н]. — С. 361, 398.
807. Кушніренко І., Жилінський В. Люди Гуляйпільщини.- Запоріжжя: Дніпров. металург, 2004.- 222 с.
808. Району — 85 трудових героїчних літ // Голос Гуляйпілля.- 2008.- 26 берез.
809. Чуприна А. Дух вольности продолжает жить в Гуляйполе // МИГ.- 2008.- 20 марта.
810. Гуляйпільському району – 80 років: [Буклет].- Запоріжжя, 2003.- [8 с.].
811. Гуляйпільському району — 80 років // Запоріз. правда.- 2003.- 27 берез.
812. Гуляйпільський район: [Добірка матеріалів] // Запорж. санитар. вестн.- 2007.- № 9 (сент.).- С.4-6.
813. Корзун С. Збережемо природну спадщину Гуляйпільщини // Vita — жизнь.- 2007. — № 11- С. 44-47.

***

814. Кушніренко І., Жилінський В. Гуляй- Поле: Сторінки історії міста Запоріз. обл. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2007.- 408 с
815. Гуляйполе // Україна: Повн. енц. – Х., 2007.- С. 137.
816. Серьогін С.Гуляй-Поле // Голос Гуляйпілля.- 2000.-15, 22 листоп., 9 груд.
817. Скорик В. Гуляйполю — 200лет // Индустр. Запорожье.-1985.- 7 окт.
818. Кабыш И. Гуляйполе: Поэма // Дружба народов.- 2002.- №2.- С.113-118.
819. Кушніренко І., Жилінський В. На благословенній землі Добропільській .- Запоріжжя: Дике Поле, 2003. –192 с.
820. Козловський Ф. Етапи великого шляху: [с.В.Терса] // Запоріз. правда.-1957.- 4 груд.
821. Кушніренко І. Село, а в ньому люди: [с.Воздвижівка] // Зоря комунізму.- 1987.- 30 лип..
822. Кравець І. Долина: Звичайне наше село // Зоря комунізму.-1990.-17 листоп.
823. Гербутов О. Добрі зміни [у с.Комсомольське] // Запоріз. правда.-1980.- 26 груд.
823a. Успенська Г., Тараканова І. Залишити коріння: [Про с.Левадне] // Комсомолець Запоріжжя.-1988.- 20 серп.
824. Міщенко М. Молодіє село [Любимівка] // Зоря комунізму.-1989.- 25 берез.
825. Кушніренко І., Жилінський В. Малинівські світанки: (Сторінки історії с. Малинівка) .- Запоріжжя: Дике Поле, 2004. –192 с.
826. Крупій Н. Полтавці — 200 років // Голос Гуляйпілля.- 2006.- 30 верес.
827. Лапін А. Друга молодість Рівнопілля // Голос Гуляйпілля.-1998.- 28 листоп.
828. Кушніренко І., Жилінський В. Темирівські обрії: (Сторінки історії с.Темирівка) — Запоріжжя: Дике Поле, 2004. –160 с.
829. Манько М. Складна наука виживання: [Про с. Терса] // Запоріз. правда.-1992.-12 листоп.
830. Кушніренко І., Жилінський В. Успенівський слід.- Запоріжжя: Дике Поле, 2005. –202 с.
831. Целіковська О. Червоному -75 років // Голос Гуляйпілля.- 2005.- 14 трав.

Запорізький район

Лежать уздовж Дніпрових берегів
В степу широкім села мальовничі.
Живуть у них нащадки козаків
І бережуть свій хліборобський звичай,
Селянську мудрість: матінці-землі
Вклонятись, не лінуючися, низько,
Щоб був і хліб, й до хліба на столі,
І це усе район наш Запорізький.

В. Коваль

832. До зірок шляхи починались із хліба: Запорізький р-н. Літопис 60-х років // Комсомолець Запоріжжя.-1977.- 17 трав.
833. Ковальова О. Культурний простір району: реалії, плани та сокровенні мрії // Червоний промінь.- 2007.- 24 берез. – С. 9.
834. Гемська І. Свято творчої майстерності : [Огляд творч. діяльності колективів та солістів р-ну] // Червоний промінь.- 2008.-19 лип.

***

835. Коваленко Д. Августинівці — 220 // Червоний промінь.- 2000.- 14 жовт.
836. Ковальова О. Прекрасне гніздо дикого птаха: [с. Ручаївка] // Червоний промінь.-2007.- 7 листоп.
837. Бицюта Л. Біленьке // Червоний промінь.-1999.-1 груд.
838. Солонина Є. Нижня Хортиця // Суббота плюс.- 2004.-1 июля.- С.35.
839. Бабій А. Роки і долі [с. Веселого] // Запоріз. правда.-1993.- 29 січ.
840. Біленко Г. Село моє Веселянка // Комсомолець Запоріжжя.-1967.-12 берез.
841. Петраков Г. Молодеет Владимировка // Индустр. Запорожье.-1987.- 4 февр.
842. Бурлака В. Кінсьководівка: [Григорівка] // Червоний промінь.-1999.-17 квіт.
843. Степановська М. Славне село Запорожець // Червоний промінь.-1990.-1 трав
844. Мурзина М. Рукотворное чудо: [История с.Каменское] // Индустр. Запорожье.-1966.- 5 жовт.
845. Лісовський С. Є таке селище — Кушугум // Запоріз. правда.- 1975. — 11 трав.
846. Чиженок Ю. Село Лукашеве Запорізького району 20-ті роки ХХ століття: Іст. – краєзнав. нарис. – Запоріжжя: ЛІПС, 2005. – 36 с.
847. Чиженок Ю. Село Лукашеве Запорізького району першої половини 40-х років ХХ століття: Іст. – краєзнав. нарис. – Запоріжжя: ЛІПС, 2006. — 78 с.
848. Чиженок Ю. Село Лукашеве Запорізького району 70-ті роки ХХ-го століття: Іст. – краєзнав. нарис. – Запоріжжя: ЛІПС, 2007. – 80 с.
849. Село моє, для мене ти єдине: [Мар`ївка] // Червоний промінь.-1991.-18 квіт.
850. Можаровська В. Миколай-Поле // Червоний промінь.- 2001.-16 трав.
851. Шишлов М. Нойостервік – Кронсталь – Павлівка — Долинське // Червоний промінь. – 2000. – 19 січ.
852. Якименко Л. Село Радянське // Червоний промінь.- 2005.- 27 черв
853. Старчик Н. Розумівка. // Червоний промінь.-1999.- 7 лип.
854. Стрижак З. Село Степне // Червоний промінь.- 2003.-19 лип.
855. Степановська М. Дорогі мої старики…: [Про с. Черепівське] // Червоний промінь.-1991.-17 серп.
856. Бабій А. У Юльївці легше дишеться // Запоріз. правда.-1993.-10 листоп.

Кам’янсько – Дніпровський район

857. Дорошенко О. Святкуємо 15-річчя Незалежності: [Кам’ян. –Дніпров. р — н за роки незалежності] // Новини дня. – 2006.- № 64.- 23 серп. — С.2.
858. Каменская Е. Каменско — Днепровский район отпраздновал 80-летие , а райцентр – день города // Здесь живем.- 2003.- 25 сент. – С.8.
859. Грязнов И. Откуда есть пошла Каменка Днепровская? // Новини дня.- 2000.- 30 груд.
860. Щербань Ф. Край мой- гордость моя // Знамя труда.-1987.-5 нояб.
861. Каменке – Днепровской — 215 лет // Новини дня.- 2001.-19 верес.
862. Поспелов А. Громада Энергодара утвердила Стратегию развития города на период до 2015 года // Энергия.- 2008.-18 июля.
863. Енергодар: 30 років місту енергетиків. — Запоріжжя, 2000.- 39 с.
864. Фалько И. Энергодар на Днепре.- К.: Будівельник, 1975.- 118 с.
865. Енергодар. — Дніпропетровськ: Промінь,1974.-134 с.
866. Энергодару-35! // Энергия.- 2005.- 24 июня.
867. Романова И. Энергодар: приоритетные направления развития // Энергия.- 2006.-7 июля ( № 27).- С. 10.
867a. Лосєва Л. Біла Зерка –Білозірка // Энергия.- 2000.- 21, 28июля; 11авг.
868. Луцик А. Благовещенка: Село и люди // Знамя труда.-1990.-18 дек.
869. Владимірова І. Велика Знам`янка святкує День народження: (225 р.) // Новини дня.- 2005.- 12 листоп.
870. Село Водяне святкує 225 — річчя // Новини дня.- 2005.- 5 листоп.
871. Денисенко О. Гюнівка відсвяткувала 140-річчя // Время имы.- 2001.- 21 сент.
872. Луцик А. Днепровке — 220 лет // Новини дня.- 2007.- 11жовт.
873. Сургай В.Село козацького роду : [Іванівна] // Новини дня.- 2001.- 8 серп.
874. Нововодяное: село и люди // Знамя труда.-1990.- 24 нояб.

Куйбишевський район

875. Шевчук С. Заселення Куйбишевського району Запорізької області в першій половині ХІХ століття // Етнографічні дослідження Південної України. – Запоріжжя, 1992. – C.39-40.
876. Куйбишевський район в роки Великої Вітчизняної війни. – Куйбишеве, 1995.- 64 с.
877. Шевчук С. Край кам`яних могил: Наш край з найдавніш. часів до початку ХХ століття : Посіб. для учителів історії Куйбишев. р-ну Запоріз. обл. – К.: АТ «Август» 1999.- 107 с.
878. Хвостик Г Куйбишевський район на початку 1930-х років // Рідний край.- 1994. -5 жовт.
879. Віхи пятнадцятирічного шляху: [Куйбишевський р-н до 15- річчя Незалежності України ] // Рід. край .- 2006.- № 61 – 63, № 64.
880. Куйбишевський район // Запорож. санитар. вестн.- 2008 .- № 1 ( янв.). – С. 4-5.

***

881. Шевчук С. Скільки років Куйбишевому ? // Рід. край.-1995.- 8 лют
882. Мінаков М. Росте й молодіє селище [Куйбишеве] // Прапор комунізму.-1991.-14 верес.
883. Причиненко К. Білоцерківці — 200 років // Запоріз. правда.- 2003.- 4 листоп.
884. Самко В. Розквітає Благовіщенка // Запоріз. правда.-1979.-7 жовт.
885. Гусарка: Ст.и док.по истории села / Авт. – сост. А.Новиков. – Запорожье: Дикое Поле, 2007. – 462 с.: ил.
886. Причиненко К. «Зразкова» назва: [Про с. Зразкове] // Запоріз. правда.-1990.- 4 верес.
887. Причиненко К. Комиш-Зорі — 100 років // Рідний край.- 2001.- 9 черв.
888. Ємченко М. Молодість Маринополя // Прапор комунізму.-1980.-11 верес.
889. Луценко М. Рядки, вписані в історію: [с. Мар`янівка] // Прапор комунізму.- 1987.- 3 листоп.
890. Марюха В. Есть такое село на Запорожье: [Новомлыновка] // Роз-информ.- 2005.-3 дек.
891. Причиненко К. Салют у Новоукраїнці з нагоди 200 – річчя // Запоріз. правда.- 2008.- 7 жовт.
892. Причиненко К. На жіночих плечах трималося повоєнне село: [До 200- річчя с. Ново-українки] // Рідний край.-2006.-18 жовт.; 3 листоп.
893. Шевчук С. Так започаткувалася Олексіївка // Рідний край.-1995.- 4 берез.
894. Курчаков Е. Щоб пам`ятали нащадки: [Про с. Сміле] // Прапор комунізму.-1989.-13 трав.-
895. Рыбка М. И назвали село Поповкой: [История с.Смирново] // Надежда.- 2007.- 4 мая

Мелітопольський район

896. Рыбалко М. Лабиринт императора: Ист. очерки о Мелитопольщине. – Мелитополь, 2004. – 76 с.
897. Воловник С. Мелитопольский район: прошлое и настоящее: 70 лет.- Мелитополь, 2000. — 40 с.
898. Безух Ю. Квітка степова: Нариси історії та побуту Північної Таврії .- Херсон: Персей, 2001.- 396 с. – Із змісту: [З історії Мелітополя та Мелітоп. р-ну]. – С. 75, 124-125, 258, 266, 268, 271, 272, 285, 300, 301, 303, 304, 305, 311, 312, 317, 321, 324, 334, 384- 385.
899. Клочко Р. У истоков местного самоуправления: [Мелитоп. уезд] // Мелитоп. ведомости.- 2007. – 22 авг. ( № 34 ) . – С. 14.
900. Кто есть кто на Мелитопольщине: Информ. — биогр. сб. — Х.: Факт, 2004.- 519 с.
901. Сербин Р. Голод 1921 – 1923 і Українська преса в Канаді .- Торонто – Київ, 1992.- 704 с. – Із змісту: [Мелітоп . повіт] . – С. 170, 181, 186, 193, 231, 265, 310, 319, 345, 347, 576.
902. Исмаилов В. История города Мелитополя и уезда: Альманах телеверсии «От короны до трезубца».- Мелитополь, 2006.- 220 с. – Из содерж.: Административно — территориальное устройство края. – С. 140- 145.
903. Мелитопольская наступательная операция 1943 года: Док. очерк. — Токмак: Трибуна, 2005.- 157 с.
904. Неоголошена війна: (Спогади свідків, архів. документи та роздуми сучасника про голодомор 1932 – 1933 рр.) / Авт. – упоряд. В.Тимофеєв. – Тернопіль: Збруч, 1993. – 135 с.
905. Мелитопольский район: Перелистывем страницы истории // Новий день. – 2000. – 5 жовт.
906. До 75 – річчя Мелітопольського району // Новий день. – 2005. – 15 верес. — С.8.
907. Административно- территориальное деление Мелитопольского района Запорожской области на 1 января 2006 года: Справ. / Сост. Н.Мохов.- Мелитополь: ООО «Издат. дом Мелитоп. гор. типография», 2007.- 92 с.

м. Мелітополь

908. Мелітополь ХХ століття: Фотоальбом. – К.: КВІЦ, 2006. – 224 с.
909. Кузнецова А. Первопроходцы перестройки в Мелитополе // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 2 июля (№27). – С.11.
910. Караимы Мелитополя.- Мелитополь: Доля, 2004.- 198 с.
911. Михайлов Б. Мелитополь: Природа. Археология. История, — 3-е изд., испр. – Запорожье: Дикое Поле, 2006.- 280 с.
912. Тимофєєв П. Міська влада презентувала стратегію економічного розвитку міста Мелітополя // Новий день .- 2007.- 8 нояб. ( № 174 – 177). – С. 1, 4.
913. Дзякович П. Очерк города Мелитополя и его уезда в географическом отношении. – Мелитополь, 1990.- 45 с.
914. Культурологічний вісник: Наук. – теорет. щоріч. Нижньої Наддніпрянщини / ЗДУ.- Запоріжжя, 1998.- Вип. 4. – 189 с. – Із змісту : Карагодин А. Так когда же возник Мелитополь? – С. 32-36.
915. Крылов Н., Бортникова Л. К вопросу о возникновении города Мелитополя // История Запорожского края в дооктябрьский период: Тезисы обл. ист. – краев. Конф. 16 апр. 1991 г. – Запорожье , 1991 .- С. 33-34.
916. Уткин Г. Мелитопольская наступательная операция Южного фронта // Уткин Г. Штурм Восточного вала. — М., 1967. — С.311-349.
917. Сколько лет Мелитополю?: [Дискуссия] // Мелитоп. ведомости . – 2007. — 31 янв.( № 5).- С. 14.
918. Васильев И. Мелитополь – это не только черешня… // Позиция .- 2006.- 2 нояб. ( № 44 ).- С. 11.
919. Памятник от слова «память» или «беспамятство»?: [О памятниках в г. Мелитополе] // Мелитоп. ведомости .- 2005. – 6 июля. – С. 12-13.
920. Мелитополь // Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины: Эк. – геогр. справ. – К.: Выща школа, 1990.- С. 103 – 104.
921. Мелітополь: [Походження назви] // Кругляк Ю. Ім’я вашого міста. — К., 1978. – С. 85.
Див. також: №902.

Села

921а. Песчанское – новое село Мелитопольского района // МИГ. – 2008. – 10 июля (№28). – С.2.
922. Мерзликин П. Астраханка – история в серце // Наш город Мелитополь.- 2006.- 21 сент.
923. Каминская И. Верховина, боль моя // Новый день.- 2006.-14 груд.
924. Дроздовський Є. Вознесенка вражає охайністю, працьовитістю й оптимізмом // Новий день.- 2000.- 15 серп.
925. Дорожкина М. Самое большое село в Европе – газифицировано: [с.Константиновка] // Шанс.- 2007.-1 марта.
926. Селезньов В. Малий Утлюк живе великим // Запоріз. правда.- 1991.- 28 серп.
927. Меренков В. Мирний // Новий день.- 2000.-15 серп.
928. Меренков В. Это — Мордвиновка // Новий день.- 2000.- 22 серп.
929. Гривцова О. Квітни, Новгородківко, живи»Чехограде»! // Запоріз. правда. — 2004.-12жовт.
930. В об`єктиві — село Новобогданівка // Новий день.- 2005.-31 берез.
931. Клочко Р., Лаврик И. От Ейгенфельда до Поляновки // Мелитоп. ведомости.- 2007.- 20 июня.
932. Меренков В. Семеновка — село трудовое // Новий день.- 2000.- 22 лип
933. Чепурная С. Боль моя, надежда моя — Спасское // Индустр. Запорожье.-1991.-18 окт.
934. Чухраенко Г. Терпенье: страницы истории: История, топонимика, экология. – Мелитополь, 2007. – 108 с.: ил.
935. Десняк М. Оазис у степу : [Про с. Фруктове] // Запоріз. правда.- 1984.-5 верес.
936. Меренков В. Ясен путь жителів Ясного // Новий день.- 2000.- 17 серп.


Михайлівський район

937. Голод Л. Як утворювався наш район: [До 80-річчя р-ну] // Михайлів. вісті.- 2003.- 18, 22, 25 січ.
938. Могилевська Н. Поріднилися доля зі степом: Худож. – істор. нариси.- Харків : Харків. друкарня № 16, 2002.- 141 с.
939. Пилипенко В. Михайлівському району – 80 років! // Михайлів. новини.- 2003.- 8 берез.
940. Серьодкіна П. Михайлівський край: (Історія та сьогодення) // Голос України.-2003.-13 черв.
941. Здобутки і втрати за 2006 рік: [Осн. показники соц.- екон. розвитку р-ну] // Михайлів. новини. – 2007.- 7 лют. ( № 9 ).- С. 3.
942. Тарасенко О. Михайлівський район: пам’ятки історії та культури // Михайлів. новини .- 2006.- № 10. – 4 лют. – С. 5.
943. Немикін П. На визволеній землі: [Спогади про післяокупац. відбудову нар. госп-ва у р-ні] // Запоріз. правда.- 2005.- 16 , 19, 23, 30 квіт.

***

944. Калугіна О. Прадавня історія краю: [До 200-річчя Михайлівки] // Михайлів. новини .- 2007.- 13 черв., 11 лип.
945. Кліковка Г. А першим був козак Чудновський // Запоріз. правда.- 2007.- 14 квіт.
946. Платонова Л. Як живеш, Михайлівко?: [Влада і територія у р-ні] // Запоріз. правда.- 2008. – 14 лют. (23-24). – С. 4.
948. У Михайлівці свій герб і прапор // Михайлів. новини.- 2003.- 22 лют.

Села

949. Протопопова А., Станкевич П. Село і церква святкують ювілеї: [с.Братське — 80 років] // Михайлів. новини.- 2004.-10 листоп.
950. Кліковка Г. Бурчак – чисте джерело // Запоріз. правда.- 2006. – 3 серп.
951. Яворський А. Оновлене село [Високе] // Запоріз. правда.- 1987. –19 трав.
952. Добришин І . Моє Жовтневе // Ленін. зірка.-1985.-7 листоп.
953. Василенко І. Край трудящий і співучий: [с.Любимівці – 80] // Михайлів. новини .- 2001.-16 трав.
954. Хай славиться село, де народився й виріс: [с.Мар`янівці -180 років] // Михайлів. новини .- 2005.-16 берез.
955. Пришибе мій! Ти мій дім і мій рай // Михайлів. новини .- 2005. — 28 верес.
956. Голод Л. Селищу Пришиб — 130! // Михайлів. новини .- 2004.-30 жовт.
957. Світлична Т. На межі трьох районів, як на семи вітрах: [с.Старобогданівка] // Михайлів. новини .- 2003.- 26 листоп.
958. Села такого іншого не знаю: [с.Тимошівка] // Михайлів. новини.- 2004.- 16жовт.
959. Чумак А. …И назвали село Трудолюбимовкой // Индустр. Запорожье.-1976.- 4мая.


Новомиколаївський район

960. Кондратенко В. Сто проблем вісімнадцятого району: [Про новий р-н обл.] // Запоріз. правда.-1967.- 25 берез.
961. Лукаш И. Аскания – Нова… в запорожской степи: [ К 30- летию возрождения Новониколаев. р-на] // Индустр. Запорожье.- 1996.- 10 дек.
962. Подвійний ювілей святкує Новомиколаївка: [Району — 80 років] // Запоріз. правда.- 2003.-20 верес.
963. Новониколаевке — 200 лет // Индустр. Запорожье.- 1990.- 29 окт
964. Козуб Є. Якщо любите селище: [Про відзначення 200- річчя Новомиколаївки] // Ленін. шляхом.-1990.-16 жовт.
965. Головатюк В.В день 200-летия Новониколаевки // Индустр. Запорожье.- 1990.- 5 окт.

Села

966. Ліфантій Р. Чи оживуть забуті села? // Запороз. Січ.-1998.-17 квіт.
967. Горошко М. Село моє Веселий Гай // Запоріз. правда.-1967.-18 лют.
968. Головатюк В. Чи достовірна історія?: [Про с. Заливне] // Наше життя.-1994.- 8 верес.
969. Коли були дерева молодими: [З історії с. Зелене] // Ленін. шляхом.-1983.-17 груд.
970. Яворський А. У степу, де пахне трава…: [Про с. Листівка] // Запоріз. правда.-1990.- 25 квіт.
971. Попков М. Не те тепер Любицьке // Запоріз. правда.-1991.-11 лип.
972. Литвин І. Квітне наша Маломихайлівка // Ленін. шляхом.- 1982.- 2 груд.
973. Попков М. Село у нашій Україні: [До 200 –річчя с. Різдв`янка] // Наше життя.-1996.- 27 листоп.
974. Купіч В.Це святиня: [З історії с.Самійлівка] // Ленін. шляхом.-1990.-7 листоп.
975. Науменко І. Родом із Світлої Долини // Запоріз. правда.-1992.-11 берез.
976. Софіївці – 150 // Наше життя.-1993.-18 верес.
977. Бабанін О. Медопивоварний завод Едуарда Гейна: [З історії с. Тернуватого] // Наше життя.- 2004.- 12 трав

Оріхівський район

Оріхівський краю, перлино природи,
Де Конка тече осяйної краси,
Ти вийшов корінням з козацького роду,
Тож славу минулу в майбутнє неси.

П. Сумароков

978. Регіон: Оріхівський район // Запорож. санитар. вестн.- 2007.-11 нояб.
979. Так створювалася індустрія району: [До 80- річчя утворення р-ну] // Трудова слава .- 2003 .- 1, 5, 12, 19 берез. – С. 2
980. Курочкина Т. Юбилеи приходят неизбежно: [80-лет со дня основания р-на] // Улица Заречная.- 2003.- 27 февр.
981. Український голокост. 1932-1933 : Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.2. / За ред. отця Ю. Мицика.- К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2005.- 443 с.- Із змісту: На горіхи оріхівцям: [«Оріхівська справа»]. – С. 369- 375.

***

982. Курочкіна Т. Серед Таврійських степів зеленіє Оріхів.- Запоріжжя: ВПО» Запоріжжя».- 2006. – 112 с.
983. Чиженок Ю.А. Из истории города Орехова // Нариси історії Південної України.- Запоріжжя, 1997. – Сер. 1 – С. 7-9.
984. Карагодин А. История запорожского края: (1770- 1917). – Запорожье: ЗГУ, 1998.- 285 с.: карт. – Из содерж.: Город Орехов.- С. 45-46.
985. Пелешко М. Славні сторінки історії: [До 200-річчя Оріхова] // Трудова слава .-1983.-17 верес.
986. Бережко М. Славне місто моє // Запорож. санитар. вестн.- 2005.- №10.- С.5.
987. Опис прапора і герба району // Труд. слава.- 2003.- 15 лют.

Села

988. Мірошниченко І.Пройдіться селом: [Білогір`я] // Трудова слава .- 1970 .- 1 січ.
989. Григорівка // Запороз.Січ.- 1994.-12 берез.
990. Шевченко С. Молодеет село: [Димитрово] // Индустр. Запорожье.- 1982.- 5 мая
991. Свято у селі Кірове // Трудова слава .-1990.- 23 жовт.
992. Никоноров В. Многострадальная Камышеваха // Компас.- 2005.- 14 июля.
993. Проскуров А. Тут наше коріння: [Про с. Магдалинівка] // Сіл. вісті.-1989.-1 трав.
994. Кліковка Г. Добридень, рідне село: [с. Мала Токмачка – 220 р.] // Запоріз. правда.- 2003.-9 жовт.
995. Яворський А.Казковий сюжет на буденну тему: [Про с. Мирне] // Запоріз. правда.-1991.-6 берез.
996. Нестерянка — село сучасне // Запоріз. правда.-1985.-1 січ.
997. Гончаренко А., Захарченко Н. Преображенка // Трудова слава.- 1964.- 6 лют.
998. Слово має Чапаєвка // Рад. село.-1967.- 28 лют.
999. Пучин П. Червоне село: [Юрківка] // Запоріз. правда.-1987.-25 груд.

Пологівський район

Пологівщина ! Рідний край!
До тебе серцем я горнусь,
Тобі я душу відкриваю,
Тобі в любові зізнаюсь.

А. Кулик

1000. Пологівському району – 80 років.- Запоріжжя: ВПК «Запоріжжя», 2003.- 49 с.
1001. В труді шануйся, розквітай в ім`я Вітчизни, рідний край!: ( Р-ну – 80) // Запоріз. правда.-2003.- 18 верес.
1002. Лиходід М. Від волості до району // Пологів. вісті.- 1998.-16, 23 трав.; 6 черв.;4,11 лип.; 8 серп.; 5 верес.
1003. Солодкий М. Хто пригадає після нас?: [З історії р-ну] // Пологів. вісті.- 1991.-11 квіт.
1004. Войлошникова Н., Глущенко Ю. Пологівський район // Геогр. енц. України.- К., 1993.- Т. 3.- С. 60.
1005. Журавльов П. Місцеве самоврядування – форма зв`язку влади і громади // Пологів. вісті.- 2005.- 7 груд.
1006. Горовий О. «Стабільна робота – ось головне»: [Про здобутки трудівників р-ну] // Губернатор.- 2002.- №6.- С.98.
1007. Найцінніший скарб нашого району – це люди // Пологів. вісті.- 2003.- 20 верес.
1008. Наш герб // Нова газ.- 2003.- 3 лип.

***

1009. Моє місто Пологи: Іст. — док. розповідь. Ч. 1.- Запоріжжя: Облполіграфвидав, 1997. – 109 с. – ( До 110- річчя заснування). 1010. Ч. 2.- 1997.- 192 с.
1011. Ч. 3.- 1997.- 207 с.
1012. Садова І. Сторінки історії Пологівщини: [ м. Пологи – 120 р.] // Пологів. вісті .- 2007.- 15 верес. ( № 72). – С. 2.
1013. Нашому місту – 115 років: [м. Пологи] // Пологів. вісті .- 2002.- 4 верес. – С. 1.

Села

1014. Слово має Басань // Рад. село.-1967.- 6 лип.
1015. Слабишева Л. Пологи. 27-й кілометр: [Про с. Вербове] // Пологів. вісті.-1992.-13 черв.
1016. Галічій І. Григорівка // Пологів. вісті.-1992. -12 берез.
1017. Слово має Інженерне // Рад. село.-1967.- 30 берез.
1018. Бідний М. Кінські Роздори // Запоріз. правда. – 2006.- 2 берез.
1019. В одній упряжці: [Про соціал. розвиток с.Новоселівка] // Запоріз. правда. – 1989.- 11 лип.
1020. Жаров В. Она останется…: [О с.Решетиловка] // Выбор.- 1991.- №45.- С.1-2.
1021. Белый В. Семеновка молодеет в 200 лет // Индустр. Запорожье.-1999.- 20 окт.
1022. Евус Л.Люблю своє рідне село [Тарасівку] // Рад. село.-1989.-12 серп.
1023. 230-річна Чапаєвка // Пологів. вісті.- 2005.- 14 верес.
1024. Гузенко Т. Чубарівці — 215 років // Запоріз. правда. – 1995.- 25 січ.

Приазовський район

Колосся пшениці, Азовської хвилі
І квітів чудовий розмай…
Куди не поглянеш, все рідне і миле,
Це мій Приазовський край.

І. Скоробогатько

1025. Приазовский район. 85 лет. – Приазовье, 2008.- 19 с.
1026. Боєва Ж. І сім чудес Приазов’я: [ Підготовка до ювілею р-ну ( 85 р.)] // Запоріз. правда. – 2008.- 26 січ. ( № 13) .- С. 2.
1027. Долгий Е. Звіт голови Приазовської районної адміністрації про діяльність у 2007 році // Приазов. новь .- 2008.- 9 февр. ( № 11 ). – С. 2-3.
1028. Кузьменко Н. «Скарби душі та рук даруєм Приазов`ю»// Запоріз. правда.- 2008.- 27 трав.
1029. Платонова Л. Степовиків підтримують металурги: [ Р-ну – 85] // Запоріз. правда.- 2008.- 29 трав.
1030. Каниболоцкий Г. Некоторые штрихи из биографии Приазовского района // Приазов. новь. — 2003.- 14 мая.
1031. Гнедашев В. Дорога слез: [О переселении греков и армян в Приазовье (1778)] // Мелитоп. ведомости.-1999.- 7 дек.
1032. Приазовье – наша Родина, наша гордость // Приазов. новь.- 2003.- 28 мая
1033. Опис прапора і герба Приазовського району // Приазов. новь.- 2003.- 3 мая.

***

1034. Политун И. От Покровки до Приазовского: [Поселку Приазовское — 140 лет] // Приазов. новь .- 2000.-14 окт.
1035. Николаев Ю. Между прошлым и будущим: [В 1957 г. с. Приазовское стало пгт.] // Приазов. новь .- 1997.-11окт.
1036. Джебаров Р. Поселок празднует: [Приазовскому — 130 лет] // Приазов. новь.-1990.- 16 окт.
1037. Душин А. Будується райцентр // Запоріз. правда.-1985.-15 лют.
1038. Фоменко В. К истории возникновения поселения Приазовское // Ленин. знамя.-1960.-19 мая.

Села

1039. Мохов В. Хорошеют наши села: [с. Богдановка] // Приазов. новь.-1977.- 6 янв.
1040. Ботієве: Буклет.- Приазовське: Б. в. д., 2003. — 12 с.
1041. Бовкун Н. Хорошеют наши села: [с. Воскресенское] // Приазов. новь.-1975.-23 дек.
1042. Карамелов М. Гаммов и гаммовцы: [История с. Гаммовка] // Приазов. новь.-1991.-25 июля.
1043. Селезньов В. Гирсівка будується // Запоріз. правда.-1983.-23 верес.
1044. Чайка Л. Село Девнинское и его обитатели // Мелитоп. ведомости.-2007.-14 марта.
1045. Верес В. День рождения села [Маковка] // Индустр. Запорожье.-1991.- 6 нояб.
1046. Боева Ж. Нововасильевка: Фундамент традиций по — прежнему крепок // Приазов. новь.- 2008.- 24 марта
1047. Чайка Л. Нововасильевцы трудностей не боятся: [Селу-185 лет] // Мелитоп. ведомости.-2008.-19 марта.

Приморський район

Там, де море з небом злилось,
Посадили ми сонячний сад,
Називається – місто Приморськ,
А насправді, це – наш Дружбоград.

Ребро П.

1048. Солдатова Л. Ногайские степи – наследие тысячелетий: Науч.- попул. изд.- Запорожье: Мотор — Сич, 2004.- 71 с.
1049. Історія краю: [ До 65- річчя заснування р-ну] // Примор. степь. – 2004.- 13 апр. – С. 1.
1050. Куперман Ю.У Приморского района — заманчивые перспективы // Надежда.- 2007.- 27 дек.
1051. Приморск: годы и судьбы. Кн. 1: Память огненных лет.- Запорожье: РА – ХХІ век: Дикое поле, 2005.- 192 с. + 16 с. цв. ил.
1052. Дмитренко А. Отряд не заметил потери бойца…: [О демогр. ситуации в р-не] // МИГ.-2008.-13 марта
1053. Приморск: годы и судьбы. Кн.2: Автограф поколений. – Запорожье: РА – ХХI, 2007. – 430 с.
1054. Шаталинский М., Гогунский В. Приморск: Краев. очерк .- Днепропетровск: Промінь, 1985. – 40 с.
1055. Ми — українські: Всеукр. фестиваль мистецтв нац. культур [ у м. Приморську: Буклет]. – Запоріжжя: ВПК «Запоріжжя», 2001.- 14 с.
1056. Універсальний словник – енциклопедія. – 2-ге вид., доп. – К.: ПВП «Всеувито».- Львів: ЛДКФ «Атлас», 2001.- 1575 с.: іл. – Із змісту: м.Приморськ.- С. 1109.
1057. От Ногайска до Приморска: [Страницы истории] // Примор. степь.- 2006.- 6 янв.
1058. «Заштатный город»: [История г.Приморска] // Юг – информ.- 2000.- 21 апр.
1059. Шак В. Приморск – город портовый?: [Идея строительства порта принадлежит крупн. амер. корпорации] // МИГ.- 2004.- 18 нояб. ( № 49).- С. 26.

Села

1060. Карауланов О. Усе, чим живемо: [Про с. Банівка] // Запоріз. правда.-1992.- 27 берез.
1061. Гюнівка // Запороз. Січ.-1994.-12 берез.
1062. Дмитренко А. Поступь Елизаветовки // Примор. степь.-1979.-7 нояб.
1063. Елисеевка // Юг информ.- 2006.- 26янв.
1064. Герасименко В. Зеленівка: день сьогоднішній і завтрашній // Запоріз. правда.-1976.-6 лип.
1065. Инзовка вчера и сегодня // Примор. степь.- 2006.- 3 февр.
1066. Лопатанов В. Из истории села Коларовка // Болгарське населення Півдня України.-Запоріжжя, 1993.- Вип.1.- С.103-106.
1067. Село Камышеватка // Примор. степь.- 2006.- 17 нояб.
1068. Драганова О. Мариновка: село и люди // Примор. степь.-1999.- 25 окт.
1069. Савон В. Сегодня и завтра Нельговки // Примор. степь.-1980.-12 февр.
1070. Обиточное // Примор. степь.- 2006.- 21 окт.
1071. Миць В. «Село мое родное»: [Орловка] // Примор. степь.-1981.-10 окт.
1072. Есть такое село Партизаны // Примор. степь.- 2005.- 7 дек..
1073. Золотой Преслав: [История села] // Примор. степь.- 2005.-16 дек.
1074. Дмитренко О. Оновлення: [с. Юр`ївка] // Запоріз. правда.-1986.- 29 черв.

Розівський район

1075. Девятнадцатый район: [О создании Розов. р-на] // Индустр. Запорожье.-1992.- 11 июля.
1076. Козирева М. Проблема землеустрою в Розівській єврейській селищній раді Люксембурзького німецького району в першій половині 20-х років ХХ століття // Восьмые Запорожские еврейские чтения.- Запорожье, 2004.- С.150-154.
1077. Куйбишевський та Розівський райони в роки Великої Вітчизняної війни: Зб. док. – Куйбишеве, 1996.- 110 с.
1078. Радуль К. Ще раз про Розівський район: [Про відновлення р-ну] // Запоріз. правда.-1992.-24 берез.
1079. Бабенко В. Віхи становлення Розівського району: [ Р-ну — 15] // Роз-информ.- 2007.- 22 верс. ( № 38). – С. 2-3.
1080. Ревута В. Дорогу осилить той, хто іде: [Бесіда з головою Розів. райдержадміністрації; Записав Л. Подрез] // Роз-информ.- 2006.- № 11.- 18 марта.- С. 1.

***

1081. Розівка // Геогр. енц. України.- К., 1993.- Т.3.- С. 141.
1082. Причиненко К. Когда возникла Розовка? // Индустр. Запорожье.-1992.-11 июня.
1083. Рыбка М. Розовка постепенно приобретает новое лицо // Надежда.- 2007.-13 июля.
1084. Сорока В. Придивіться до нашої Розівки // Выбор.-1991.- №41.

***

1085. Науменко І. Будні одного села: [Азов] // Запоріз. правда.-1992.- 6 серп.
1086. Хассай В. Грецька історія одного українського села: [Новомлинівка] // Запоріз. правда.-2004.-14 груд.

Токмацький район

1087. Гомон М. Край токмацький: Докум. іст.- краєзнав. розповідь про міста Токмак, Молочанськ і села Токмацького району Запорізької області.- Токмак, 2002.- 182 с.
1088. Вісімдесят років тому було утворено Великотокмацький (нині Токмацький) район // Таврія.- 2003.- 7 берез.
1089. Глянь В. Посеред Дикого Поля…: [ З літопису токмац. поселень: і заснованих, і зниклих] // Таврія.- 2006.- № 46-52, 55-56, 62, 64, 66, 70, 72, 87-88.
1090. Иванченков Н. Заметки из истории Токмакского района // Вісн. Токмаччини.- 2003.- 27 лют.; 13, 20, 27 берез.; 3,10,17, 24,30 квіт; 8, 15, 21, 29 трав.
1091. Устименко В. Невідомі сторінки Токмацького підпілля // Токмац. вісн.-1999.- 9 , 13, 16, 23, лют.; 2 ,13, 20, 27 берез.;6 ,13 квіт.
1092. Барабанова О. Токмакский район в составе Запорожской области // Таврія.- 2004.- 6 лют.
1093. Барабанова О. Сільське господарство району: [1940, 1953, 2003 роки] // Таврія. – 2006.- 29 серп. ( № 70).- С. 3.
1094. Глянь В. Відзначення 80-річчя нашого району // Таврія.- 2003.- 14 берез.
1095. Голод В. «Токмацький край»- гімн району (Сл. В.Пальохи, муз. В.Будняка і В.Фесенка) // Запоріз. правда.- 2008.-18 верес.
1096. Голод В. Токмаччина – з гербом і прапором // Запоріз. правда.- 2002.- 30 листоп.

***

1097. Медведський В. Токмак: Географія. Природа.- Токмак, 2004.- 49 с.- Із змісту: Токмак: (Іст. довідка).- С.4-5.
1098. Турченко Г. Південна Україна на зламі епох (1914 – 1922 рр.).- Запоріжжя: Просвіта, 2005.- 324 с. – Із змісту: [м. Великий Токмак]. – С. 259.
1099. Гомон М. Звідки пішла ця назва…: [Токмак] // Світанок. – 1991.- № 1 – С. 8-11.
1100. Щукін В. З історії містечка Великий Токмак // Наук праці іст. фак – ту Запоріз. держ. ун – ту. – Запоріжжя, 2007. – Вип.ХХІ. – С.52 – 54.
1101. Сосна Н. Кто и когда основал наш город Токмак? // Вестн. Токмаччины.- 2007.- 8 нояб. ( № 45). – С. 2.
1102. Клименко Н. Токмаку — 200: Фотоочерк.- Днепропетровск: Промінь, 1984.- 16 с.
1103. Город – юбиляр принимал поздравления [ в связи с 220 –летием] // Ул. Заречная.- 2004.- 23 сент.
1104. Стратегічний план розвитку міста Токмака до 2010 року // Таврія.- 2004.- 16 берез.- (Вкладка).
1105. Глянь В. І знову дзвонять во славу божу дзвони: [Іст. — публ. нарис про Токмац. церкви: Погляд у минуле і сьогодення] // Таврія .- 2006.- 15, 22, 29 груд.; 2007. – 5, 12, 19 січ., 2 лют., 2, 23, 30 берез., 13 квіт.

***

1106. Чипигина Н. Молочанск вчера, сегодня, завтра // Надежда.- 2005.- 10 апр.
1107. Романова М. Гальбштадт і інші німецькі колонії: [До 200-річчя м. Молочанська] //Вісн. Токмаччини.- 2004.- 3 черв.
1108. Крылова А. Что построили меннониты? [в Молочанске] // Межрайон. вестн.- 2000.- 27 июля.

Села

1109. Белща О. Молоде село Балки // Запоріз. правда. — 1991. – 3 серп.
1110. Федчук Є. Гаврилівка… Звідки ця назва? // Таврія.- 2006.- 25 серп.
1111. Дмітрієва Л. З історії села Жовтневе // Таврія.- 2003- 4 берез.
1112. Воронин В. В селе Запорожье // Индустр. Запорожье.-1987.- 31 мая.
1113. Село на нашій Україні, неначе писанка село: [с. Кірова] // Ком. шляхом.- 1978.- 26 груд.
1114. Землянушкин А. Биография родного села: [Кохане] // Индустр. Запорожье.-1975.- 20 сент.
1115. Голод В. Який господар – така й хата: [Про с. Нове] // Запоріз. правда.- 2000.- 11 січ.
1116. Галасюк А. Радісні зміни [у с. Новопрокопівка] // Ком. шляхом.-1969.- 25 січ.
1117. Арман Л. Селу Рибалівка – 200 років // Таврія.- 2004.- 8 жовт.
1118. Дмитрієва Л. Свято села Снігурівка // Таврія.-1996.- 26 жовт.


Чернігівський район

Земля ця, наших прадідів, дідів,
Славетних Запорізьких козаків,
І на святій Чернігівській землі
Живуть й працюють чесні трударі.

Г. Решетняк

1119. Єременко М. Край шляху Муравського: Нариси з історії Чернігів.р-ну.- Запоріжжя: Лана-друк, 2006.- 436 с.
1120. Бадіон О., Дігтяр Ю. Сторінки історії [Чернігів. р-ну] // Бадіон О., Дігтяр Ю. Стежками Північного Приазов’я: Путівник.- Запоріжжя, 2002.- С. 6-14.
11121. Синєпольська Л. Землі моєї самоцвіти: [Культурні заклади р-ну] // Запорож. санитар. вестн.- 2008.- №4.- С.5.
11122. Сапальов В. Ключ до майбутнього: [З історії р-ну] // Нива.-1998.-18 верес.
11123. Бадион А. В Черниговке было больше населения, чем в Ногайске и Александровке: [Страницы истории Чернигов. р-на] // Нива.- 2005.- 11 черв. – С. 5.
11124. Шевченко Т. Чернігівка: Сторінки історії: [До 80-річчя Чернігів. р-ну] // Земля і власність.- 2003.- 8 верес.- С. 12.
11125. Куц Л. Життя і сльози і любов…: [До 215 – річчя Чернігівки] // Нива.-1998.-10, 13, 17, 20 черв.
11126. Савченко В.Чернігівка на перехрестях історії // Нива.-1995.-19 лип.
11127. Чернігівка // Нива.-1995.- 5 серп.

***

11128. Лубінець Н. Край шляху Муравського: [с. Богданівці – 170 років] // Нива.- 2005.- 22 жовт.
11129. Село Верхній Токмак // Нива.-1995.-5 серп.
11130. Остапко В. Верхньому Токмаку – 200 // Колгосп. нива.-1990.- 28 лип.
11131. Ломоносова Н. Весняні обрії Владівки // Запоріз. правда.- 2008.- 10 квіт.
11132. Євенко І. СвятоДовгинського роду: [с. Довге (Шпаррау) – 175] // Нива.- 2003.-19 листоп.
11133. Село Новоказанкувате // Нива.- 1995.- 5 серп.
11134. Остапко В. Над балкою Бандуркою: [До 145-річчя Новомихайлівки] // Нива.- 1998.- 9 верес.
11135. Харченко В. Зростання кроки саженні: [Про с. Новополтавку] // Колгосп. нива. -1984.- 9 трав.
11136. Село Обіточне // Нива.- 1995.- 5 серп.
11137. Бережний М. До історії села Обіточне // Колгосп. нива.-1969.-13 берез.
11138. Село Панфілівка // Нива.-1995.- 5 серп.
11139. Село Просторе // Нива.-1995.-5 серп.
11140. Село Широкий Яр // Нива.-1995.-5 серп.

Якимівський район

Полів роздолля і морські простори,
У зелень лісу, і садів розмай.
Якимівська земля моя чудова,
Таврійський, неповторний рідний край!

А. Букреєва

1141. Гнєдашев В. Якимівський район на тлі Запорізької області: Іст.- геогр. огляд з метод. порадами.- Мелітополь: Мелітоп. міська друкарня, 1998.- 52 с.
1142. Крылов Н. К истории административно – территориального деления Акимовского района // Акимов. вестник.- 2006.- 2 нояб.
1143. Передвоєнне десятиріччя //Акимов. вестн.- 2007.- 19 апр.
1144. Гнедашев В. Акимовский район в Великой Отечественной войне.- Акимовка: Б. и., 2005.- 103 с.
1145. Це історії нашої кроки: [До 80-річчя утворення р-ну] // Слово трудівника.- 2003.- 24 жовт.
1146. Гнедашев В.В перепетиях реформ: [К 85- летию образования р-на] // Акимов. вестн.-2008. – 13 марта.
1147. Букрєєва А. Знаймо своє коріння: [З історії р-ну] // Слово трудівника.- 1991.-12 верес.

***

1148. Якимівка (Акимовка) // Мій край – Якимівщина: (Природ. топоніми та ойконіми Якимів. р-ну).- Якимівка- Мелітополь, 2006.- С. 77-79.
1149. Подзолкова Р. Селище моє – гордість моя: [До 165- річчя заснування Якимівки] // Слово трудівника.-1998.-5, 20, черв.; 28, 29лип.; 29 серп.; 5 верес.
1150. Курдінов М. Якимівка. Якою вона була? // Слово трудівника.-1998.- 20 трав.
1151. Якимівка // Богомаз М. Станція називається…- Дніпропетровськ, 1993.- С. 366.
1152. Кобинець А. Великі турботи далекої Якимівки // Запоріз. правда.- 2006.- № 107.- 22 лип.- С. 2.
1153. Куперман Ю. Акимовка: плюсы и минусы районного бюджета:[2006, 2007гг.] // Мелитоп. ведомости.- 2007.- 7 марта ( № 10).- С. 7.
1154. Гнедашев В. Акимовка в контексте культурного наследия // Акимов. вестн.- 2008.- 7 февр. (№ 6 ).- С. 5.

***

1155. Каніболоцька В.П. Курорт Кирилівка.- К.: Здоров`я, 1973.- 112 с.

1156. Рыбка М. Кирилловка – жемчужина у моря // Надежда. — 2007.-1 июня.

1157. Селище розвивається і росте // Слово трудівника.- 2007.-14 квіт.

1158. Акінжели Т.» Живи і слався на довгі віки, Кирилівко,- гордість моя!» // Слово трудівника.- 2005.- 28 трав.

Села

1159. З історії заснування сіл Якимівського району // Слово трудівника.-2003.-11жовт.
1160. Гнєдашев В. Нова буря змін: Іст. погляд на села р-ну // Слово трудівника.-2000- 23 лют.
1161. Куперман Ю. Вторая жизнь Атманая // Мелитоп. ведомости.- 2007.-18 июля
1162. Велика Тернівка // Слово трудівника.-1998.- 21жовт.
1163. Борох Р. Володимировці і Олександрівці – 140 // Слово трудівника.- 2001.-7 листоп.
1164. Рекубрацький А. Зацвіла у Ганнівці вишня // Запоріз. правда.- 1990.- 7 листоп.
1165. Село Горіле // Запороз. Січ.-1994.-5 лют.
1166. Черниш О. 150 років — 150 трудових кроків: [с. Давидівка] // Слово трудівника.- 2002.- 24 серп..
1167. Гнєдашев В. Єфремовка: страницы истории // Акимов. вестн.- 2007.- 24 мая
1168. Новоданилівці від заснування до сьогодення — 140 років // Слово трудівника. – 2000. – 15 листоп.
1168а. Боброва О. Прагнення плюс стимул: [Благоустрій с.Петрівка] // Слово трудівника. – 1991. – 9 квіт.

Археологія

1169. Тощев Г. и др. Древности Запорожского края: (М-лы к Своду памятников истории и культуры) / Г.Тощев, М.Ельников, О.Дровосекова. – Запорожье: ЗНУ, 2003. – 124 с.
1170. Шевчук С. З історії вивчення старожитностей на Запоріжжі: (ХІІ-ІІ пол. ХІХ ст.). – Запоріжжя, 1991. – 15 с.
1171. Шевченко Т. Археологічна карта Запоріжжжя // Запоріз. старовина: (Спец. вип.). – К. – Запоріжжя, 2003. – С. 347-358.
1172. Самар В., Антонов А. К истории изучения Северного Приазовья-Лукоморья: (10 лет Восточ. археол. экспедиции) // Музейн. вісн. – 2002. — №2. – С. 77-82.
1173. Список археологічних пам’яток Дніпровського Надпоріжжя: (Дніпропетров. і Запоріз. обл.). – К.: Укрполіграф, 1990. – 46 с.
1174. Сушко К. Тени забытых городов. – Запорожье: Полиграф, 2003. – 174 с. – Из содерж.: [Из истории археол. раскопок на территории обл.]. – С. 4-23.
1175. Кобалія Д., Нефьодов В. «Запорізька чайка»: Історія однієї знахідки. – Запоріжжя: Дике Поле, 2005. – 168 с.: іл. – (Серія «Історія та археологія Хортиці». Вип. 1).
1176. Сушко К. Віщий степ: Загадки, дослідження, гіпотези, відкриття. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 254 с.
1177. Шаповалов Г. Корабли веры: Судоходство в духов. жизни древней Украины. – Запорожье: Дикое Поле, 1997. – 156 с. – Из содерж.: [Материалы по обл.]. – С. 8, 11, 13, 17, 31, 36, 81, 85, 86, 88, 94, 98, 100, 102, 111, 122, 126, 132, 135, 140.
1178. Археологічні пам’ятки Хортиці та їх музефікація. Вип. 1. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – 136 с.
1179. Калайда Г. Святилища – обсерваторії на о. Хортиця – елемент арійського сакрального простору // Запорізька старовина: Спец. вип. – К.: Запоріжжя, 2003. – С. 359-373.
1180. Грязнов И. Каменское городище. – Днепропетровск: Промінь, 1978. – 48 с.
1181. Михайлов Б. Петроліфи Кам’яної Могили: Семантика. Хронологія. Інтерпретація: [Монографія]. – К.: МАУП, 2005. – 296 с.: іл. – Бібліогр.: С. 175-193.
1182. Шевчук С. Край кам`яних могил: Наш край з найдавніших часів до початку ХХ століття. – К.: Август, 1999. – 108 с. – Із змісту: [Пам’ятки археології на тер. Куйбишев. р-ну]. – С. 8-30.
1183. Тереножкин А. И., Мозолевский Б. Н. Мелитопольский курган. – К.: Наук. думка, 1988. – 259 с.
1184. Манцевич А. П. Курган Солоха. – Л.: Искусство, 1987. – 143 с.

* * *

1185. Запорожье археологическое: (Библиогр. справ.)/ Сост. С.Андрух, Т.Тощев, Г.Шаповалов. – Запорожье: Б. и., 1999. – 74 с.
1186. Археологічна спадщина О. В. Боданського: (До 90-річчя від дня народження). – Запоріжжя: Б. В., 2006. – 189 с.
1187. Шаповалов Георгій Іванович: (Біобібліогр. список). — 2-е вид., доп. і перероб./ ЗОУНБ ім. О. М. Горького; Уклад. Г. Нагорна. – Запоріжжя: Б. В., 2005. – 51 с. – (Із серії «Дослідники рідного краю». Вип. 6).
1188. Світлана Миколаївна Ляшко: Біобібліогр. список: (До 60-річчя від дня народження) / ЗОУНБ ім. О. М. Горького, Запоріз. обл. краєзнав. музей / Упоряд. О.Яценко; Вступ. ст. Т. Ків-шарь. – Запоріжжя: Дике Поле, 2007. – 60 с.
1189. Сушко К. Від Молочної до Дніпра: Знайомтесь, Грязнов І. П. (1892-1976 рр.) // Сушко К. Віщий степ. – Запоріжжя, 2004. – С. 203-212.
1190. Тихомолова И. К 50-летию З. Х. Попандопуло: [Археолог, науч. сотр. обл. краевед. музея] // Старожитності Північного Причорномор’я і Криму: Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 1999. – Вип. 7. – С. 209-210.
1191. Плешивенко А. О себе: [Археолог, науч. сотрудник обл. краевед. музея]// Старожитності Північного Причорномор’я і Криму: Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 1999. – Вип. 7. – С. 211.

Див. також.: №131 (С.34-43).

Етнографія

1192. Бабенко В. Этнографический очерк Екатеринославской губернии // Хроника-2000: Укр. культурол. альманах. – К., 2007. – Вип. 73. – С. 341-420.
1193. Зотов В. Історія української традиційної культури на Запоріжжі: Усна народна творчість, звичаї та обряди // Зотов В. Лекції з історії вітчизняної і зарубіжної культури. – Запоріжжя, 2004. – С. 131-133.
1194. Етнонаціональні процеси в Україні: Історія та сучасність / За ред. В. Наулка. – К., 2001. – 424 с. – Із змісту: [Матеріали по обл.]. – С. 24, 26, 49, 51, 96, 98, 115, 116, 117, 118, 131, 161, 163, 206, 207, 211, 212, 253, 263, 277, 296, 297, 298, 299, 301, 306, 310, 316.
1195. Новицький Я. Народная память о Запорожье: Предания и рассказы, собранные в Екатеринославщине в 1775-1905 г.: Репринт. воспроизведение издания 1911 г. – Рига: Спридитис, 1990. – 119 с.
1196. Діброва С. Етнографія Запоріжжя в творчості Я. П. Новицького: принцип збирання та публікації матеріалів // Київ. старовина. – 2007. — №5. – С. 38-56.
1197. Супруненко В. Народини: Витоки нації, символи, вірування, звичаї та побут українців. – Запоріжжя, 1993. – 136 с.
1198. История Запорожского края в дооктябрьский период: Тезисы обл. ист.-краев. конф. 16 апр. 1991 г. – Запорожье, 1991. – 72 с. — Из содерж.: Чайка О. Особенности жилища украинцев на территории края. — С. 56-57; Брацило Л. До проблеми збирання та вивчення предметів народного побуту Запоріжжя. — С. 61-62.
1199. Державна етнонаціональна політика: правов. та культурол. аспекти в умовах Півдня України: Зб наук. праць У Всеукр. наук. практ. конф. 2-3 жовт. 2003 р., м.Запоріжжя ./ ЗНТУ. – Запоріжжя, 2003. – 244 с.
1199а. Державна етнонаціональна політика: правов. та культурол. аспекти в умовах Півдня України: Зб наук. праць Всеукр. наук. практ. конф. 4-5 жовт. 2001 р., м.Запоріжжя / ЗНТУ. – Запоріжжя, 2001. – 164 с.
1200. Тимченко С. Этническое развитие населения Запорожского края // Вестник краеведа: Тезисы науч. докл. и сообщений (апр. 1990 г.). – Запорожье, 1990. – С. 36-36.
1201. Народи Північного Приазов’я: (Етніч. склад та особливості побут. культури). – Запоріж-жя: Просвіта, 1997. – 175 с.
1202. Заболотский П. Историко-этнографический очерк Александровского уезда Екатеринославской губернии // Заболотский П. Старейший запорожский уезд. – Нежин, 1903. – С. 1-25.
1203. Мащенко Е. В Запорожье прошел Всеукраинский этнофестиваль // Запороз. Січ. – 2007.- 11 жовт. – С. 20. – (№197-199).
1204. Причиненко К. Етнографи зібрали унікальні експонати: [Протягом двох тижнів у селах Куйбиш. р-ну працювала етногр. експедиція] // Запоріз. правда. – 2007. – 24 лип. (№108). – С. 4.
1205. «Днепровские пороги»: [Про наук.-спорт. експедицію В. Супруненка – запоріз. етнографа, мандрівника] // Позиция. – 2005. – 23 июня. – С. 2.
1206. Крылова А. По одежке встречают: [Как выглядят люди, переселившиеся в наши края в нач. ХIX в.] // Мелитоп. ведомости. – 2005. – 6 апр. – С. 12.
1207. Афанасьєва Л., Крилов М. Запорізьке Приазов’я: Етногр. пошук // Інтелект. – 2003. — №3. – С. 6.
1208. Прядун Р. Запорізькі шукачі народної історії: [Про етногр.- археогр. експедиції запоріз. науковців] // Запороз. Січ. – 2002. – 1 жовт. – С. 8.
1209. Етнокультурні процеси на Півдні України в ХІХ – ХХ ст.: Зб наук. праць ІІІ регіонал. наук. конф. 14-15 верес. 2000 р. / ЗДТУ. – Запоріжжя, 2000. – 202 с.
1209а. Етнокультурні процеси на Півдні України в ХІХ – ХХ ст.: Зб наук. праць ІІ регіонал. наук. конф. 4-5 черв. 1998 р. / ЗДТУ. – Запоріжжя, 1998. – 82 с.
1210. Беседіна Л. До 140-річчя В. Г. Кравченка – етнографа, письменника: [уродженця Бердянська] // Делов. жизнь. – 2002. – 28 июня. – С. 7.
1211. Денисов Е. Из глубины веков: [О краеведе А. Я. Огульчанском]// Азов. вестн. – 2003. – 2 окт. – С. 2.

Краєзнавство

1212. Бортникова Л. Историко-краеведческая деятельность на Екатеринославщине XIX – начало ХХ вв. // Вестник краеведа: Тезисы науч. докл. и сообщений (апр. 1990). – Запорожье, 1990. – С. 33-35.
1213. Логанов Є. В Запоріжжі створений потужний центр досліджень історії Півдня України: [Запоріз. наук. т -ву ім. Я. Новицького – 10 років] // Запоріз. правда. – 2007. – 6 лют. – С. 1.
1214. У Запоріжжі з`явилася Асоціація громадських організацій [«Інститут краєзнавства та екології «Запорозький край»] // Запороз. Січ. – 2007. – 30 жовт. (№211). – С. 8.
1215. Любомирский К., Шулаев В. У истоков образования ЗОЦТКУМ: [Запорож. обл. центр туризма и краеведения учащейся молодежи] // Мій рідний край – Запоріжжя. – Запоріжжя, 2006. – С. 31-36.
1216. Збірник краєзнавчих праць гуртків Шевченківської середньої школи: [Куйбишев. р-ну]. – Б.в. д. – 29 с.

***

1217. Вілінов Ю. Добра память про людину: [Л. І. Адельберга] // Запорізька старовина. – Запоріжжя, 1995. – Вип. 1. – С. 19.
1218. Сушко К. Маршруты Алексеева // Сушко К. Тени забытых городов. – Запорожье, 2003. – С. 144-153.
1219. Бойко Анатолій Васильович // Запорізький Національний університет: історія і сучасність (1930-2005). – Запоріжжя, 2006. – С. 198-199.
1220. Бокій Нінель Михайлівна: [Краєзнавець, уродженка смт. Новомиколаївка] // Пам’ятки України. – 1993. — №2-3. — С. 91.
1221. Чуприна А. Четверть века сотрудничества с краеведом Юрием Вилиновым: [25 лет назад, 6 марта 1982 г., газ. «Комсомолець Запоріжжя» опубликовала ист. изыскание Ю. Вилинова «Земля, яку сходив, Тарас…»] // МИГ. – 2007. – 8 марта (№10). – С. 14.
1222. Вольвач П., Дубровский З. Среди песков за шляхом Муравским: История, факты, воспо-минания, размышления, биографии, письма.- Мелитополь: Издат. дом МГТ, 2007.- 256 с.-Із змісту: [Про П.В.Вольвача].- С.192-193.
1223. Про автора: [Гнєдашева Віктора Миколайовича] // Гнєдашев В. М. Якимівський район на тлі Запорізької області. – Мелітополь, 1998. – С. 1.
1224. Сушко К. Хорошо, когда умеют помнить: [Об И.П.Грязнове] // Суббота плюс. – 2004. – 16 сент. – С. 12.
1225. Муха О. Життєві архіви Володимира Жилінського // Запоріз. правда.- 2008.-15 трав.
1226. Моє місто Пологи: Іст.-док. розповідь. Ч. З. – Пологи: Б. в., 1998. – 208 с. – Із змісту: [Про А. І. Карагодіна]. – С. 177-179.
1227. Кириченко С. Подвижник: [Про М.П.Киценка]; Турченко Ф. Замість епілогу: [Про С. М. Кириченка] // Кириченко С. З любов’ю до краю Запорізького. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 25-52; 129-130.
1228. Исмаилов В. Крылов Николай Владимирович // Исмаилов В. От короны до трезубца.- Мелитополь, 2006.- С.196.
1229. Журналістами все-таки народжуються: [Про В.С. Купермана] // Вони слави не шукали.-Запоріжжя, 2002.- С.88-89.
1230. З 80-річчям!: [Бердян. краєзнавця О.М. Ломоносова] // Півден. зоря.-1994. -19 лют.
1231. Черкасов В. Смотритель Камень-Горы: [О Б.Д. Михайлове] // Черкасов В. Подари бессмертник.- Днепропетровск, 1984.- С.73-80.
1232. Морозюк В. Надщерблена доля: (Із творчого доробку краєзнавця).- Івано-Франківськ: Тіповіт, 2003.- 255 с.
1233. Мохов Николай Владимирович // Кто есть кто на Мелитопольщине.-Х., 2004.- С. 354-355.
1234. Краще Новицького про історію нашого краю ще ніхто не написав // Запоріз. правда.-2007.-13 жовт.
1235. Тишаков Н. Хранитель и рассказчик: [О бердян. краеведе , писателе А.Я. Огульчанском] // Азов. вестник.-2002.-31 мая.-С.3.
1236. Пізнай своє коріння: [Про М.В.Попкова з Новомиколаїв. p-ну] // Запороз. Січ.-1991.-26 груд.
1237. Исмаилов В. Резник Владимир Иванович // Исмаилов В. От короны до трезубца.-Мелитополь, 2006.- С.204.
1238. Михайлов Б. Незаслужено забуте ім`я: [Про Д.Я.Сердюкова] // Вестник краеведа.-Запорожье,1991.- Вип.2. — С.29-30.
1239. Морозюк В. Сокур Анатолій Федорович // Пам`ятки України.-1990.- №1.- С.12-13.
1240. Сушко К. Путешественник – не турист: [Про В.Супруненка] // Запороз. Січ.-1998.-15 жовт.
1241. Кириченко С. Закоханість на все життя: [Про А.Сокульського] // Кириченко С. З любов`ю до краю Запорізького.- Дніпропетровськ, 2002.- С.54-61.
1242. Він вибрав Хортицю: [К.І.Сушко] // Запоріз. правда.- 2005.- 7 квіт.
1243. Юрик П. Учитель запорізьких педагогів: [І.В. Пуха] // Запороз. Січ.-2005.-17 груд.- С.8.
1244. Сушко К. Тени забытых городов.- Запорожье: Полиграф, 2003.- 174 с.- Из содерж.: Жизнь, вперед!: [О В.Г.Фоменко].- С.164-173.
1245. Павленко І., Дмитренко М. Духом козацьким гартований: [Про народознавчу і краєзнавчу діяльність В.А.Чабаненка] // Нар. творчість та етнографія.- 2004.- №4.- С.33-42.
1246. Архипова Л. К юбилею Георгия Ивановича Шаповалова [дир. обл. краевед. музея] // Музейн. вісн.- 2005. — №5.- С.184-186.
1247. Морозюк В. Болить йому історія: [Про В.І.Шевченка] // Запоріз. правда.- 1991.- 12 лип.
1248. Причиненко К. Сільський учитель мріє створити центр краєзнавчих досліджень: [Про С.П.Шевчука] // Земля і власність.- 2003.- 14 лип.- С.13.
1249. Юрик П. Український буржуазний націоналіст часів «дорогого» Леоніда Ілліча: [Про В.Шовкуна] // Просто.- 2007.- 18 жовт – С.20.

Економіка

1250. Про цільову економічну програму інноваційного розвитку Запорізької області на 2008 – 2012 роки: Ріш. Запоріз. облради 5-го скликання від 07.08.2008 р. №12
1251. Соціальний портрет Запорізького регіону.- Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2006.- 164 с.
1252. Запорізька область: Cоц.- екон. становище // Новітня історія України: Імена. Звершення. Творчість.- К., 2006.- Вип. 1: Запоріжжя.- С. 8 -9.
1253. Запорізький регіон // Чернюк Л., Клиновий Д. Економіка регіонів (областей) України: Навч. посіб.- К., 2002.- С. 157-183.
1254. Реутов А. Динаміка заробітної плати працівників Запорізької області за видами економічної діяльності // Наука і вища освіта.- Запоріжжя, 2006.- Ч.1.- С. 124.
1255. Запорізька область: 10 років в незалежній Україні: економ. огляд (1991 — 2001). — Запоріжжя: ВПК «Запоріжжя», 2001.- 112 с.
1256. Леженко Е. Місце Запорізького регіону в екноміці України // Тиждень науки: Зб. тез доповідей наук.- техн. конф. викладачів, науковців, мол. учених, аспірантів м. Запоріжжя. 19-23 квіт. 2004 року.- Запоріжжя, 2004.- С. 183.
1257. Економіка та культура ХІХ – початку ХХ століть // Запорізька область: Іл. енц.- Запоріжжя, 2004.- Т.1.- С. 164-171; Феномен Запоріжжя.- С. 190-195.
1258. Бельський А. Аналіз стану регіональної економіки // Регіональний портрет України.- К., 2003.- С.126-128.
1259. Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. зб.: [ містить структуров. систему показників – індикаторів, що характеризують рівень життя населення Запоріз. обл. та окремих його верств].- Запоріжжя, 2003.- 163 с.
1260. Наша область – экономический лидер Украины // Запороз. Січ.- 2007.- 1 листоп.(№ 212-214).- С. 3.
1261. Карась Л. Секрет феномена Запорожского края: полит. нестабильность не повлияла на экономику области // Наше время плюс.- 2007.- 18 окт.(№ 42).- С. 5.
1262. Червоненко Є. «Запорізький край – інвестиційно приваблива територія» // Діл. вісник.- 2008.- № 1.- С. 12-14.
1263. Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності Запорізької області у 2004 році: Стат. зб.- Запоріжжя, 2005.- 170 с.
1264. Соколова Ю.В. Наявність та інтереси фінансово- промислових груп у Запорізькому регіоні // Держава та регіони. — 2006.- № 5.- С. 281-285. – (Сер.: Економіка і підприємництво).
1265. Інвестиційні пропозиції Запорізької області ‘ 98.- Запоріжжя: ВПК»Запоріжжя». 1998.- 148 с.
1266. Інноваційна модель соціально- економічного розвитку Запорізького регіону: Зб. наук. праць першої наук.- практ. конф. 29 трав. 2003 р. / Ред. кол. Внуков Ю. (відповід. ред.) та ін.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.- 236 с.
1267. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 154. Т.2.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.- 260 с.- Із змісту:[ Бюджет. політика обл.].- С. 3-9, 27-31.
1268. Леженко Е. Місце Запорізького регіону в економіці України // Тиждень науки: Зб. тез доповідей наук.-техн. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. 19-23 квіт. 2004 р.- Запоріжжя, 2004.- С. 183.
1269. Розвиток малого підприємництва // Статистичний щорічник Запорізької області за 2006 рік.- Запоріжжя, 2007.- С. 237-249.
1270. Зайцев О., Коцюбинський Т., Липка К. Індустріальне Придніпров`я.- Дніпропетровськ: Промінь, 1966.-128 с.
1271. Ивановский Г. Запорожский экономический административный район в семилетке.-Запорожье: Кн.- газ. изд-во, 1960.- 63 с.
1272. Івановський І. Запорізький економічний адміністративний район.- К.: Рад. Україна, 1959.-39 с.
1273. Семенов Г., Семенов А. Экономика Запорожской области сегодня: проблемы и перспективы // Гуманітар. вісн. Запоріз. держ. інженерної академіїї. — Запоріжжя, 2002 .- Вип. 8.- С.86-92.

Трудові ресурси

1274. Про програму зайнятості населення Запорізької області на 2008-2009 роки: Рішення Запоріз. облради №2 від 21.12.2007 р.
1275. Про підсумки роботи місцевих органів виконавчої влади області з питань праці і соціального захисту населення у 2007 році та завдання щодо посилення цієї роботи в 2008 році: Розпорядження голови облдержадміністрації від 21.03.08. № 93.
1276. Служба зайнятості Запорізької області: 15 років на ринку праці. – Запоріжжя, 2006. – 10 с.
1277. Савченко О. Запорізька служба зайнятості: проблеми і перспективи // Справочник кадровика.- К., 2006.- № 8.- С.88-90.
1278. Вєрьовочкіна О. Стан і основні характеристики ринку праці в Запорізькій області // Наука і вища освіта.- Запоріжжя, 2006.- Ч.1.- С. 132.
1279. Трофименко Л. Гендерні проблеми на ринку праці // Соціальний портрет Запорізького регіону.- Запоріжжя, 2006.- С. 74-77.
1280. Палий Х., Романенкова Л. Социальная политика по отношению к пожилым людям: [ На примере Запорож. обл.] // Социальные технологии: Актуал. проблемы теории и практики: Междунар. межвузов. сб. науч. тр.- К.; М.; Одесса; Запорожье, 2006.- Вып. 32.- С. 376-386.
1281. Ярова Л. Оцінка регулювання безробіття в аграрній сфері Запорізької області // Ринкова трансформація соціально – економічних відносин в АПК.- Запоріжжя, 2005.- С. 256- 257.
1282. Безработица процветает в селах: [ Материалы по обл.] // Суббота плюс.- 2006.- 23 марта (№ 12).- С. 44.
1283. Гайдай Е. Рынок труда расширяется: [в обл.] // Запороз. Січ.- 2007.- 25 січ.(№ 14-16).
1284. Гайдай Е. Как стать конкурентноспособным?: [О работе центров занятости в обл.] // Запороз. Січ.- 2006.- № 192-194.- С. 6.
1285. Гайдай Е. Безработица с женским лицом [ в обл.] // Запороз. Січ.- 2007.- 22 листоп.(№ 227-230).- С. 7.
1286. Гайдай Е. Спрос на умелые руки: [Рынок труда в Запорожье] // Запороз. Січ.- 2006.- 25 мая (№ 105-107).
1287. Самойленко І. Кращий роботодавець року: [Підприємства – переможці конкурсу м. Запоріжжя] // Голос України.- 2006.- 23 берез.(№ 53). 1288. У Запоріжжі найнижчий рівень безробіття // Уряд. кур’єр.- 2006.- 14 лют.(№ 30).
1289. Иванченко Е. Новое дело для офицера: [ О деятельности обл. центра занятости по проф. адаптации военнослужащих] // Запороз. Січ.- 2007.- 21 черв.(№ 114-116).- С. 11.
1290. З початку року створено 223 тис. нових робочих місць [в обл.] // Запороз. Січ.- 2007.- 14 серп. (№ 152).- С. 5.
1291. Гуляйпільський районний центр зайнятості – досвід роботи // Пошук.- 2007.- 20 верес.( № 9).- С. 2-3.
1292. Цифри та факти: [Про роботу працівників соціал. сфери м. Запоржжя] // Запороз. Січ.- 2007.- 3 листоп.(№ 215).- С. 4.

Соціальний захист населення

1293. Якименко Л. З теплом у серці і надією в душі: [Веселів. інтернату -70, Запоріз р-н] // Черв. промінь.- 2007.- 3 жовт.(№ 60).- С. 1, 4.
1294. Визнюк О. Многодетные семьи не имеют никаких льгот: [ В т. ч. о положении многодет. семей в Запорожье] // Суббота плюс.- 2006.- 9 февр.(№ 6).- С. 17.
1295. Зборовская А. Кто согреет бомжей?: [ О работе Красного Креста и Центра социал. реаби-литации «Ваша надія»: Запорожье] // Суббота плюс.- 2006.- 26 окт.(№ 43).- С.3.
1296. Стрілець С. Запоріжжя – перше місто в Україні, що впроваджує соціальні стандарти // Запороз. Січ.- 2006.- 9 верес. (№ 180).- С. 2.
1297. 10 нових програм соціального захисту городян // Запороз. Січ.- 2006.- 14 січ. (№ 7).- С. 3.
1298. Харченко Ю. Слепые «тонут», но не сдаются: [Запорож. УТОС] // Запороз. Січ.- 2007.- 30 серп. (№ 162).- С. 11.
1299. Бондаренко А. Имеешь право? Твои проблемы: Каждый четвёртый житель Запорожья льготник. Правда, льготы не такие уж и существенные // Суббота плюс.- 2007.-. № 36 (6-16 сент.).- С. 4-5.
1300. Полянчук Л. Держава дбає про молодь з особливими потребами: [Про роботу обл. від -ня Фонду соціал. захисту інвалідів] // Запороз. Січ.- 2007.- 17 лип.- С. 4.
1301. Мосяков В. Працевлаштування інвалідів – турбота спільна: З досвіду Запоріз. обл. // Соц. захист.- 2006.- № 7.- С. 16-18.
1302. Дворніченко Ю. У Запоріжжі презентовано соціальні ініціативи Президента України // Запоріз. правда.- 2007.- 12 лип. (№ 101-102).- С. 4.

Благодійництво. Меценатство

1303. Фонды во благо: [Как распределяется благотворит. помощь в Запорож. регионе] // Портмоне. – 2008. – 15 янв. (№1). – С.7.
1304. Запорожский Ротари Клуб получил национальную регистрацию // Портмоне. – 2008. – 3 июня (№20). – С.3
1305. Звіт керівництва благодійного фонду «Дітям Запоріжжя» // Діалог плюс. – 2008. — 20 трав. (№3). – С.2.
1306. Смирнова Е. Где найти благотворителей?: [Особенности работы благотворит. фондов Бердянска] // Бердян. ведомости. – 2008. – 10 июля (№28). – С.6 – 7.
1307. Логанов Є. Подарунки мандрівника Конюхова – сільській дітворі: [Ф.Конюхов відкрив власний благодійний фонд, який займатиметься організацією бібліотек, шкіл для майбутніх мандрівників, дитяч. обсерваторій та церков] // Запоріз. правда. – 2008. – 7 серп. – С.5.
1308. «Патриот Запорожья» – лучший: [Благотворит. фонд стал победителем нац. конкурса «Благотворитель года» в обл.] // Запороз. Січ. – 2007. – 13 груд. (№242-244). – С. 2.

Інвестиції

1309. Про Програму зебезпечення міжнародного іміджу Запорізької області на 2007-2010 роки: Ріш. Запоріз. обл. ради 5-го скликання, 7 сесія № 11 від 30.11.2006 // Запоріз. правда.- 2006.- 19 груд.- С.3.
1310. Інвестиції в регіоні // Новітня історія України: Імена. Звершенн. Творчість. — К., 2006.- Вип.1: Запоріжжя.- С.11-12.
1311. Дубовик С. Інвестиційна привабливість Запоріжжя // Наука і вища освіта.- Запоріжжя, 2006.- Ч. 1.- С. 87.
1312. Огаренко В., Мерзляк А. Проблеми, перспективи та критерії інвестиційної привабливості Запорізького регіону // Огаренко В., Мерзляк А. Паростки ринкової трансформації економіки Запорізького регіону та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків: Монографія.- Дніпропетровськ, 2000.- С. 76-126.
1313. Состояние иностранного инвестирования экономики области // Инвестиц. бюллетень.- 2007.- Вып. 4.- С. 26-28.
1314. Богма О. Формування інноваційної системи – шлях до стійкого економічного зростання: ( На прикладі Запоріз. обл.) // Держава та регіони.- 2007.- № 2.- С.29-32.- (Сер.: Економіка і підприємництво).
1315. Запорожье все больше привлекает инвесторов // Запороз. Січ.- 2008.- 3 лип.
1316. Нечай О. Особливості залучення іноземних інвестицій до економіки Запорізького регіону у 2004 р.; Ситников М. Інвестиційна привабливість Запорізького регіону у нових соціально-економічних умовах // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2005. – С.243, 244.
1317. Прушківський В. Інноваційна діяльність як один з важелів підвищення ефективності функціонування промислового комплексу Запорізької області // Держава та регіони.- 2004.- № 5.- С. 179-182. – (Сер.: Економіка та підприємництво).

Торгівля

1318. Торгівля на ринках області: Стат. зб. / Гол. упр. статистики у Запоріз обл.- Запоріжжя, 2008.- 29 с.
1319. Торгова мережа області: Стат. зб. / Гол. упр. статистики у Запоріз обл.- Запоріжжя, 2008.- 36 с
1320. Сотников В.Через сотрудничество – к процветанию: [Из истории Запорож. торг.- пром. Палаты] // Содружество.- 2003.- №8.- С.6-7.
1321. Шамилов В. Особенности региональной выставочной деятельности на примере Запорожской торгово- промышленной палаты // Маркетинг и реклама.- 2007.- №9.- С.34-37.
1322. Тихонюк Я. Розвиток експортного потенціалу Запорізької області // Наука і вища освіта: Тези доп. учасників ХV Міжнар. наук. конф. молодих науковців, 17-18 трав.2007 р.: У 3 ч. / ГУ «ЗІДМУ».- Запоріжжя, 2007.- Ч.1.- С.106-107.
1323. Бобровицкий Э. Рынки Запорожья – путь к цивилизованной торговле // Власть и политика.- 2004 .- №43.
1324. Торгівля: [Оптова торгівля в обл.] // Запороз. Січ.- 2005.- 2 серп.
1325. Продовольчі магазини [обл.] // Роздрібна торгівля України у 2005 році.- К.,2006.- С.160-162.
1326. О состоянии и мероприятиях по улучшению торговли в области // Большевик Запорожья.-1949.- 5 янв.
1327. Гуляйполе ярмаркове: [Сторінки історії] // Голос Гуляйпілля.- 2006.-16 верес.

Див. також: № 1053.