Бібліографічні посібники про край

2075. Література про Запорізьку область за… рік: Бібліогр. покажч. — Запоріжжя, 1969 — 2005. — [Раз на рік].
2076. Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на … рік: Календар і корот. бібліогр. списки. — Запоріжжя, 1969-1970, 1980 — 2008. [Раз на рік].
2077. Запорожье на страницах центральной и республиканской прессы.- Запорожье, 1986-2008. [Виходив щотижня].
2078. Новая краеведческая литература: Текущ. указат. — Запо¬рожье, 1986-1995. [Виходив щоквартально].
2079. Видавничі новинки Запорізького краю за …рік у фондах ЗОУНБ імені О. М. Горького: (Бібліогр. покажч.) / Уклад.: Г.Нагорна, В.Русова. – Запоріжжя, 2003. — 2008.

***

2080. Вулиці Запоріжжя – дзеркало історії: (Довід. і корот. бібліогр. списки про вулиці, провулки, проспекти, бульвари та майдани міста) / Уклад. О.Дутова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2008.- 268 с.
2081. Палітра народної творчості: (Каталог – ретроспектива худож. виставок творч. об – ня «Самоцвіти Запоріжжя» у відділі мистецтв ЗОУНБ ім. О.М.Горького) / Уклад. О.Савкіна. – Запоріжжя: Поліграф, 2006. – 31 с.
2082. Тут народилося Запоріжжя: ( Бібліогр. список) / Уклад. Г.Нагорна. – Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 33 с. – (До 75 – річчя Жовтневого району м.Запоріжжя).
2082а. Трегубенко Олександр Федорович: (Бібліогр. список): [До 100-річчя від дня народження] /Уклад.: Г. Нагорна, Н.Купреєва. -Запоріжжя: Поліграф, 2004. — 6 с.
2083. Кривоший Олександр Петрович: дослідник української ми¬нувшини: (Бібліогр. список) / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя: Про¬світа, 2003.- 24 с.
2084. Літературне Запоріжжя: (Бібліогр. довід.). Вип.2 / Уклад. Г. На¬горна, І.Шершньова, І. Півненко. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. — 54 с.
2085. Картографічна колекція В. Г. Фоменка: [Путівник] / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя: Поліграф, 2001. — 24 с.
2086. Ліна Костенко: (Бібліогр. покаж.) / Уклад.: К. Протасова, Т. Черних. — Запоріжжя, 2000. -12 с.
2087. Нестор Махно: реальність і міфи: (Бібліогр. покаж.) / Ук¬лад. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1999. — 20 с.
2088. Літературне Запоріжжя: (Бібліогр. довід.). Вип.1 / Уклад.: І. Шершньова, Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1996. — 102 с.
2089. Феномен світової історії: (Бібліогр. покаж.): [До 500-річчя Запороз. козацтва] / Уклад.: Л. Бєляєва, Ж. Жданова, М. Маслова.- Запоріжжя, 1992. — 150 с.
2090. Фольклор та етнографія Запорізької області: (Біблогр. спи¬сок) / Уклад.: І.Шершньова, Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1992. — 19 с.
2091. Місцеві періодичні видання у фондах обласної універсаль¬ної наукової бібліотеки: (Каталог — покажч.) /Уклад. І. Шершньова. — Запоріжжя, 1991. — 15 с.
2092. Запоріжці — Чорнобилю: (Список л-ри) / Уклад. С. Вільчек. — Запоріжжя, 1990. — 3 с.
2093. В. І. Ленін і наш край: (Бібліогр. покажч.) / Уклад. Л.Бєляєва. — Запоріжжя, 1990. — 14 с.
2094. Неформали: хто вони?: (Огляд. довідка) / Уклад. С. Вільчек. — Запоріжжя, 1990. -5 с.
2088. Розвиток національних культур у Запорізькій області: (Огляд. довідка) /Уклад. С. Вільчек. — Запоріжжя, 1990.- 6 с.
2095. Библиографические списки для авторов, работающих над вводными статьями о памятниках истории и культуры Запорожской области / Сост. И.Шершнева. — Запорожье, 1988. — 37 с.
2096. Природа и природные ресурсы Запорожья: (Биолиогр. указат.) / Сост. А.Нагорная. — Запорожье, 1988. — 60 с.
2097. Реализация целевьгх комплексных программ в области: (Рек. спи¬сок л-ры) / Сост. А. Нагорная, И. Шершнева. — Запорожье, 1988. -11 с.
2098. Великий Октябрь на Запорожье: (Краевед. библиогр. список) / Сост. А. Нагорная. — Запорожье, 1987. -16 с.
2099. Запорожцы — навстречу 70-летию Великого Октября: (Крат. список л-ры). — Запорожье, 1987. — 3 с.
2100. Заготовке животноводческих кормов — высокое качество: (Рек. библиогр. список) / Сост.: Г. Ратникова, Р. Борисова. — Запорожье, 1986. -12 с.
2101. Запорожцы – герои одиннадцатой пятилетки: (Краев. рек. библиогр. список) / Сост. А. Нагорная. — Запорожье, 1986. -15 с.
2102. Интенсивную технологию — на поля: (Проф. — произв. рек. библиогр. список) / Сост.: Г. Ратникова, Н. Дмитренко. — Запорожье, 1986. – 11 с.
2103. РАПО – в действии: (Рек. библиогр. список). — Запорожье, 1985.- 12 с.
2104. Памятники истории и культуры Запорожской области: (Науч.- вспом.. библиогр. указат.) / Сост.: А. Нагорная, Е. Беляк. — Запорожье, 1985.- 187 с.
2105. Почин славен продолжением: (Стаханов. движение на За¬порожье): Библиогр. указат. / Сост. А. Довбаш.- Запорожье, 1985. -10 с.
2106. Запорожье в годы Великой Отечественной войны: (Библиогр. список худож. произведений) / Сост. А.Бальцер .- Запорожье, 1984. — 6 с.
2107. Коллективный подряд — веление времени: (Рек. список л-ры) / Сост.: Г.Ратникова, Л. Бєляєва. — Запорожье, 1984. — 15 с.
2108. Почетные граждане г. Запорожья: (Список л-ры) / Сост. А. Довбаш. — Запорожье, 1984. — 9 с.
2109. Реализация целевых комплексных программ в области: (Рек. список л-ры) / Сост. А. Довбаш. — Запорожье, 1983. — 8 с.
2110. „Этих дней не смолкнет слава»: (Библиогр. указат.): [К 40-летию освобождения г. Запорожья] / Сост.: А.Довбаш, Н.Гуляка. — Запорожье, 1983. – 11 с.
2111. Велич і слава твоя, Дніпрогесе…: (Бібліогр. покаж.): [До 50-річчя пуску Дніпрогесу ім. В. І. Леніна] / Уклад.: Г.Довбаш, С.Кийко.- Запоріжжя, 1982. — 18 с.
2112. Герої десятої п’ятирічки: (Рек. список л-ри) / Уклад. Г.Дов¬баш. — Запоріжжя, 1981. — 14 с.
2113. Запоріжжя спортивне: (Рек. покажч. л-ри) / Уклад. Л. Літош. — Запоріжжя, 1981. — 16 с.
2114. Літературне Запоріжжя: (Бібліогр. покаж.) — 2-е вид., перероб. і доп./ ЗОУНБ ім. О. М. Горького, Обл. орг-ція Спілки письмен¬ників України; Уклад. С. Вільчек. — Запоріжжя, 1980. — 68 с.
2115. Комсомол Запорожья — славному юбилею: (Рек. список л-ры) / Сост. Л. Литош. — Запорожье, 1979. -5 с.
2116. Театру імені М. Щорса — 50: (Список л-ри) / Уклад.: Л.Бєляєва, Г.Довбаш. — Запоріжжя, 1979. -10 с.
2117. Ручной труд — на плечи машин: (Список л-ры и перечень кинофильмов по автоматизации и механизации произв. процессов) / ЗОУНБ им. А. М. Горького, Обл. контора по прокату кинофильмов; Сост.: А. Бальцер, В. Кузнецов. — Запорожье, 1978. – 5 с.
2118. Октябрь в искусстве: (Список л-ры) / Сост.: Л. Беляева, А. Довбаш. — Запорожье, 1977. — 4 с.
2119. Трудящиеся области в борьбе за выполнение решений XXV сьезда КПСС и XXV сьезда Компартии Украины: (Список л-ры). — Запорожье, 1977 — 1980. Вьш. 1.-1977.- 11с.; Вып.2.-1978.- 24 с.; Вып. 3.-1979.- 12 с.; Вып. 4.-1980.- 25 с.
2120. Трудящиеся области в борьбе за выполнение решений XXVI сьезда КПСС и XXVI сьезда Компартии Украины: (Рек. список краевед. л-ры).- Запорожье, 1982-1985. Вьш. 1.-1982.- 21 с.; Вьш. 2.-1983.-19 с.; Вьш. 3.-1984.-28 с.; Вьш. 4.-1985.-28 с.
2121. Трудящиеся области в борьбе за вьшолнение решений XXVII сьезда КПСС и XXVII сьезда Компартии Украины: (Список л-ры). — Запорожье, 1989.- 27 с.
2122. Комсомол на научных стройках: (Список л-ры) / Сост. А. Дов¬баш. — Запорожье, 1976. — 4 с.
2123. Берегите родную природу!: (Список л-ры) / Сост. Л. Удови¬ченко. — Запорожье, 1975. — 7 с.
2124. В борьбе с фашизмом…: (Список л-ры): [К 30-летию Великой Победы] / Сост. Л. Удовиченко. — Запорожье, 1975. — 8 с.
2125. Гвардійці дев’ятої п’ятирічки: Про запорожців — Героїв Соц. Праці в промисловості: (Список л-ри) / Уклад. Л. Удовиченко. — Запоріж¬жя, 1974. — 4 с.
2126. Гвардійці дев’ятої п’ятирічки: Про запорожців — Героїв Соц. Праці в сіл. госп-ві: (Список л-ри) / Уклад. Л. Удовиченко. — Запоріж¬жя, 1974.- 5 с.
2127. Запоріжжя в дев’ятій п’ятирічці: (Список л-ри) / Упоряд. Л. Удовиченко. — Запоріжжя, 1974. -13 с.
2128. Інтернаціональні зв’язки Запорізької області: (Список л-ри) / Уклад. Л. Удовиченко. — Запоріжжя, 1974. — 8 с.
2129. Комсомол і молодь краю — дев’ятій п’ятирічці / Уклад. Л. Удовиченко. — Запоріжжя, 1974. -8 с.
2130. У трудовому єднанні: (Список л-ри про зв’язки трудящих обл. з трудящими країни) / Уклад. Л. Удовиченко. — Запоріжжя, 1974. — 6 с.
2131. Влас Якович Чубар: До 80-річчя з дня народження: (Пам’ят¬ка читачеві). — Запоріжжя, 1971.- [4 с].
2132. Запоріжжю — 200 років: (Корот. рек. списки). — Запоріжжя, 1970.- 5 с.
2133. Алексей Максимович Горький (1868-1968): К 100-летию со дня рождения: (Памятка читателю).- Запорожье, 1968.- [5 с.].
2134. Пребывание выдающихся деятелей литературы и искусства на Запорожье: (Список л-ры). — Запорожье, 1968. — 3 с.
2135. Літературне Запоріжжя: (Бібліогр. покаж.) / Уклад. С.Вільчек. — Запоріжжя, 1967. — 72 с.
2136. Колгосп «Зоря комунізму» Василівського виробничого управління: [Пам’ятка читачеві].- Запоріжжя, 1963.- 4 с.
2137. Історія населених пунктів Запорізької області: Корот. спи¬сок л-ри: (На допомогу комісіям по написанню історії населених пунктів обл.).- 3апоріжжя, 1963.-12 с.
2138. Заслужений механізатор сільського господарства Українсь¬кої РСР Іван Полікарпович Мартиненко: [Пам’ятка читачеві].- Запоріжжя, 1963.- З с.
2139. Дніпровська гідроелектростанція імені В. І. Леніна: (Рек. по¬кажч. л-ри) / Уклад. Г. Лях. — Запоріжжя, 1958. — 30 с.
2140. Атомна енергія на службі людства: (Рек. список л-ри).- За¬поріжжя, 1955.- 8 с.

Див. також: № 1743, 1744а.

Серія „Герої України — наші земляки»

2141. Муравченко Федір Михайлович: (Бібліогр. список) / Уклад. Г.Нагорна, Л. Малахова. — Запоріжжя: Поліграф, 2004. — 8 с.
2142. Богуслаев Вячеслав Александрович: (Библиогр. список) / Сост О.Дутова, А. Нагорная, А. Зыкин. — Запорожье: Мотор Сич, 2003. – 36 с.
2143. Сацький Віталій Антонович: (Бібліогр. список) / Уклад. О. Дутова. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. — 32 с.

Серія „Дослідники рідного краю»

2144. Михайлов Борис Дмитрович: (Біобібліогр. покаж.) / Уклад.: Н.Михайлова, І.Шершньова. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2006. – 39 с.
2145. Пуха Іван Васильович: (Біобібліогр. покаж.) / Уклад. Г.Нагорна. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2006. — 39 с.
2146. Шаповалов Георгій Іванович: (Бібліогр. список). – 2-ге вид., доп. і перероб.. – Запоріжжя, 2005. – 51 с.
2147. Сокульський Арнольд Леонідович: (Бібліогр. список) / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя: Мотор Січ, 2001 .-14 с.
2148. Шаповалов Георгій Іванович: (Бібліогр. список) / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 2000. — 18 с.
2149. Пуха Іван Васильович: (Бібліогр. список) / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1998. -19 с.
2150. Новицький Яків Павлович (1847-1925): (Бібліогр. список) / Уклад.: Г.Нагорна, І.Шершньо-ва. — Запоріжжя, 1996. — 22 с.
2151. Фоменко Віктор Гаврилович (1900 -1976): (Бібліогр. список) / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1996. -13 с.
2152. Бодянський Олександр Всеволодович (1916-1992): (Бібліогр. список) / Уклад.: Г. Нагорна, І.Шершньова. — Запоріжжя, 1995. — 7 с.
2153. Киценко Микола Петрович (1921-1982): (Бібліогр. список) / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1994. — 6 с.
2154. Новицький Яків Павлович: (Бібліогр. список) / Уклад. І Шерш¬ньова. — Запоріжжя, 1991. — 10 с.


Серія „Письменники Запорізького краю»

2155. «На долині туман…»: (До 70 – річчя від дня народження В.І.Діденка: (1937 — 1990)) / Уклад. Г.Нагорна. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2006. – 36 с.
2156. Рекубрацький Анатолій Захарович: (Бібліогр. список). – Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 35 с.
2157. Воловик Віталій Іванович: (Бібліогр. список) / Уклад. Г. На¬горна, В. Жук. — Запоріжжя: Поліграф, 2002. — 24 с.
2158. Нещерет Тетяна Іванівна: (Бібліогр. список) / Уклад. Г. На¬горна, Л. Хватікова — Запоріжжя: Поліграф, 2001. — 32 с.
2159. Шевелев Марк Петрович: (Библиогр. список) / Уклад. Г. На¬горна. — Запорожье, 2000. — 26 с.
2160. Ласков Михайло Рафаїлович: (Бібліогр. список) / Уклад. Г. Нагорна. — Запоріжжя, 1993. -5 с.
2161. Ловецький Павло Феодосійович: (Бібліогр. список) / Уклад. М. Маслова. — Запоріжжя, 1991. — 7 с.
2162. Лиходід Микола Хомич: Бібліогр. список / Уклад. І. Півненко. — Запоріжжя, 1990. — 8 с.
2163. Бездольный Борис Ильич: (Библиогр. список) / Сост. Е. Беляк. — Запорожье, 1984. — 5 с.
2164. Ребро Петро Павлович: (Бібліогр. список) / Уклад.: Г. Довбаш, С. Кійко. — Запоріжжя, 1982. — 36 с.
2165. Джигурда Ольга Петровна: (Библиогр. список) / Сост. А Довбаш. — Запорожье, 1981. — 3 с.

Серія „Герої Радянського Союзу — наші земляки»

2166. Славные боевые летчицы: (Библиогр. список) / Сост. И.Шершнева.- Запорожье, 1990.- 9 с.
2167. Проскуров Иван Иосифович: (Рек. библиогр. список) / Сост. А.Нагорная.- Запорожье, 1988.- З с.
2168. Осипенко Полина Денисовна: (Рек. библиогр. список) / Сост. А.Нагорная.- Запорожье, 1987.- 4 с.
2169. Петров Василий Степанович: (Рек. библиогр. список) / Сост. А.Нагорная.- Запорожье, 1986.- З с.