Фізична культура та спорт

1605. Фізичне виховання та спорт у вищій школі. За здоровий спосіб життя: Зб. доп. Всеукр. наук. – практ. конф. 20 – 21 верес. 2007 р. / ЗНТУ. – Запоріжжя, 2007. – 47 с.
1606. С любовью к родному городу: Фотоочерк о праздновании 235- летия г.Запорожья. – Запорожье: Тандем – У, 2006. – 112 с. – Из содерж.: О спорт, ты – мир! – С.84 – 95.
1607. У Запоріжжі закладено Алею спортивної слави // Спорт. газ. – 2007. — №32 (квіт.). – С.12.
1608. Основна увага – розвиткові дитячо – юнацького спорту // Запоріз. правда. – 2007 . — 25 січ. – С.4.
1609. Стипендии для юных спортсменов: [учредила запорож. гор. власть] // Запороз. Січ. – 2007.- 15 берез. – С.2.
Див. також: № 1053; 1508

Спортивні споруди в області

1610. Про цільову програму розвитку матеріально-технічної бази спорту у Запорізькій області «Запорізький стадіон — 2012» на 2008-2012 роки: Ріш. Запоріз. облради №21 від 29.11.2007 р.
1611. Коростишевський М. Стадіон Якимівки: перші дні: [Сторінки історії] // Акимов. вестн. – 2007. – 18 окт. – С.5.
1612. Стадион «Металлург»: вчера, сегодня, завтра // Содружество. – 2004. — №7. – С.26 – 27.
1613. Власов А., Копеліович А. «Козачка – ЗАлК»: бути чи не бути?: [Запоріз. баскет. клуб] // Спорт. газ. – 2008. — №58 (29 – 31 лип.).
1614. Золотий тріумф гандболістів «ZTR»: [Чемпіонат України] // Спорт. газ. – 2008. — №38 (13-15 трав.).
1615. Смирнов В. Борцовская кухня:[О запорож. борцах греко-римского стиля]. – Запорожье: Дикое Поле, 2007. – 230 с.
1616. Український бойовий звичай на Запорозькій Хортиці: [«Спас»] . – Запоріжжя, 2001. – 44 с.
1617. Лопатина Л. Запорожский «Спас» наконец-то признали национальным видом спорта // Суббота плюс. – 2008. – 7 авг. (№32). – С.4.
1618. Елец О., Яровой М. Из истории пулевой стрельбы в Запорожской области. – Запорожье, 2000.- 136 с.
1619. Шустер М. В Запорожье проходят чемпионаты Европы по шашкам и живут чемпионы мира: Но земляки не могут ими гордиться, потому что не знают…: [Беседу записала Ю.Кривенко] // Ваша судьба. – 2008. – 7 авг. – С.11.
1620. Парубец Р., Юнина А. Цех здоровья: [«Запорожтрансформатор»]. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 96 с.
1621. Пучков К. Спортивный «Запорожсталь». – М.: Физкультура и спорт, 1965. – 78 с.
1622. Вардидзев В. Высадился на Байду десант: [Завод. спартакиада комб. «Запорожсталь»] // Индустр. Запорожье. – 2007. – 15 сент. – С.7.

Запорізькі спортсмени світового рівня

1623. Жаботинский Л. На вершине Олимпа: Записки двукрат. олимп. чемпиона по тяж. атлетике. — Запорожье: ТГ «Мастер», 2005. – 479 с.
1624. Тимохин И. След безвременно утраченной звезды: О жизни и спортив. достижениях выдающ. спортсмена, выпускника ЗГУ В.Ященко. – Запорожье, 2003. – 82 с.
1625. Рубахин Э. Яков Пункин – король «суплеса». – Запорожье, 1997. – 68 с.
1626. Асаев В. Им покорялся Олимп. – Днепропетровск: Промінь, 1980. – 142 с. – Из содерж.: Запорожская область. – С.9 -12.
1627. Удачи вам, запорожцы, в Пекине! // Индустр. Запорожье (Панорама). – 2008. – 7 авг. – С.12-13.
1628. Завтра у Пекіні спалахне вогонь Олімпіади – 2008: Повпреди запоріз. спорту на ХХІХ Олімп. іграх / Публікацію підготував А.Копеліович // Запоріз. правда. – 2008. – 7 серп. – С.10-11.
1629. Олимпмада по – пекински, или Запорожцы в Китае // Суббота плюс. – 2008. – 7 авг. (№32). — С.56 – 57.
1630. Гаев Ю. «Хорошим спортсменом может быть только хороший человек»: [О борце греко-римского стиля А.Варданяне, завоевавшем бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине] // Суббота плюс.- 2008.- 21 авг. (№34). – С.59.