Населення

570. Населення Запорізької області: Стат. довід. / За даними Всеукр. перепису населення 2001 р.- Запоріжжя: Б. в., 2003.- 114 с.
571. Населення // Статистичний щорічник Запорізької області за 2006 рік.- Запоріжжя, 2007.- С. 12.
572. Романцов В. Український етнос на одвічних землях та за їхніми межами (XVIII- XX ст.).- К.: Вид-во ім. О.Теліги, 1998.- 184 с. – Із змісту: Кількість населення України по областях в 1939, 1959, 1989, 1995 рр.: [Табл.; В т. ч. дані по обл.].- С. 166.
573. Соціальний портрет Запорізького регіону.- Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2006.- 164 с.- Із змісту: Демографічна ситуація в регіоні.- С. 151-163.
574. Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. зб. / Держ. ком. стат. України. — К., 2006.- 244 с. — Із змісту: [Х-ка демогр. ситуації в обл.].- С. 29, 30-32, 37, 38, 39-40, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49, 50-51, 229.
575. Демографічна ситуація // Діти, жінки та сім’я в Запорізькій області: Стат. зб.- Запоріжжя, 2003.- С. 5-66.
576. Мерзляк А. та ін. Механізми ефективного державного управління демографічним розвитком регіону: [На прикладі Запоріз. регіону] // Держава та регіони. — 2005. — № 1.- С. 75-78. – (Сер.: Держ. управління).
577. Гавриленко И. В прошлом году родилось на 670 детей больше, чем в позапрошлом: [Стат. данные о населении обл.; На 1 февр. 2007 г. насел. обл. составило 1845700 чел.] // Запороз. Січ.- 2007.- 12 квіт. (№ 67-69). – С. 22.
578. Пока умираем чаще, чем рожаем: [На 1 янв. в Запорожье насчитывалось 788 тыс. жителей] // Запороз. Січ.- 2008.- 10 квіт.- С.22.
579. Манько М. Через 20 років частина Запорізької області стане безлюдною, якщо ми не припинемо вимирати та покидати рідний край: [Міграц. процес в обл.] // Голос України.- 2007.- 27 квіт. (№ 75).
580. Обнаженные цифры: [Численность населения на 1 окт. 2006г.; Миграц. движение населения по районам г. Запорожья] // Правда… и ничего кроме правды.- 2006.- 30 нояб.(№ 4).- С. 21.
581. Населенне: Карта – схема // Запорізька область: Геогр. атлас.- К., 2002.- С. 11.

Національний склад населення

582. Етносоціальне буття народів Запорізького Приазов’я в геокультурному контексті: Монографія / За загал. ред. І.Аносова, Л.Афанасьєвої, М.Крилова, М.Пригаро.- Запоріжжя; Мелітополь; Сімферополь: Таврія, 2005.- 296 с.
583. Народи Південної України: історія та культура.- Запоріжжя: Поліграф. центр «Х- ПРЕСС», 1997.- 48 с.
584. Исмаилов В. Основные этносы на территории края // Исмаилов В. От короны до трезубца.- Мелитополь, 2006.- С. 146-185.
585. Орлянський В. Сторінки історії національних районів Запорізького краю // Запоріжжя в історії та культурі: Тези доп. і повідом. респ. наук. конф.- Запоріжжя, 1991.- С. 56-57.
586. Малочисленные национальности юга Украины: история и современность: Тезисы к обл. науч.- практ. конф. 19-20 окт. 1990 г.- Запорожье: Коммунар, 1990.- 87 с.
587. Національні меншини в Україні 1920-1930-ті роки: Іст.- картогр. атлас.- К.: Четверта хвиля,1996.- 103 с.- Із змісту: [Краєзн. Матеріали]. – С.14-16, 18-19, 24-25, 26-27, 32-33, 34, 37, 40-41, 44, 63-66, 68, 72-73, 74, 76-77, 79, 85, 90-95, 96-102.
588. Народи Північного Приазов’я: [Етніч. склад та осбливості побут. культури].- Запоріжжя: Просвіта, 1997.- 175 с.- Із змісту: [Формування етніч. складу населення Запоріз. обл.].- С. 9-29.
589. Запорізькій області – 60 років: Корот.стат. довід.- Запоріжжя: Б. в., 1999.- 24 с.- Із змісту: [Нац. склад населення обл.].- С. 7-8.
589а. Митков В. Болгары на Запорожской земле: Страницы истории и культуры. – Запорожье: Тандем – У, 2007. – 174 с.
590. Пачев С. Возникновение болгарских сел в Северном Приазовье: 1861-1863.- Мелитополь, МГПУ, 2007.- 87 с.
590а. Документи та матеріали до історії Приазовських албанців.- Запоріжжя: ЗНТН, 2006.- 168 с.- (Сер.: Старожитності Південної України).
591. Мохов В., Матвейчук Г. Духовна культура чехів Запорізького краю // Мій рідний край – Запоріжжя: Матеріали відкрит. обл. краєзнав.
конф. учнів. молоді (м.Запоріжжя, 17-19 листоп. 2005 р.). – Запоріжжя, 2006. – С.109-115.
591а. Изотов В. Болгарский фольклор в Северном Приазовье.- Запорожье; Симферополь: Таврия, 2005.- 134 с.
592. Изотов В. Болгарские народные музыкальные инструменты в Северном Приазовье.- Б.в.д.-63 с.
592а. Запорізький архів: Студії з історії греків Південної України XVIII- XX ст.: Наук.- попул. вид.- Запоріжжя: ТОВ»Оріон-7″, 2003.- 140 с.: іл.
593. Немцы Приазовья: История и судьбы.- Симферополь: Доля, 2004.- 279 с.
593а. Горбатова О. Национальный микс // Улица Заречная.- 2008.- 10 апр.- С.11. – (Запорож. интернационал).

Історія області. Безсмертя народного подвигу
(Область в роки Великої Вітчизняної війни)

594. Накануне: [О состоянии розвития экономики обл. накануне войны] // По ту сторону войны / Михайлов Н., Кузьменко Н. — Запорожье , 2005.- С.5-19.
594а. Память жива: Правда о Вел. Отеч. войне глазами участников обороны Запорожья. – Запорожье: Дикое Поле, 2003. – 475 с.
595. Народна війна 1941-1944: Антифашист. рух опору на території Запоріз. обл.: Зб. док. і матеріалів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2005. – 560 с.: фото.
595а. Запорожская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Сб. док. – Запорожье: Кн. – газ. изд-во, 1959. – 363 с.
596. У стен Запорожья: Воспоминания, очерки.- 2-е изд.- Днепропетровск: Промінь, 1978.-327 с. 596а. Ради жизни родного города: (К 65-летию освобождения Запорожья). – Запорожье: Дикое Поле, 2008. – 71 с.
596б. Тараненко С. Оборона Запорожья в августе – октябре 1941 года // Музейн. вісн.- 2006.- №6.- С.138-147.
597. Каневский Г. «Неизвестная» оборона Запорожья // Верже.- 2001.-13 февр.
597а. Шевченко Я. Запорожье: период немецко – фашистской оккупации // Настоящ. газета.-2004.- 23-30 сент.
598. Рева Д. Діяльність героїв – підпільників на території Запорізької області в часи Другої Світової війни // Наука і вища освіта. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007. – Ч.3. – С.340 – 341.
598а. Відзначили День партизанської слави: [Урочист. мітинг біля пам`ят. знаку членам підпіл. групи «Ревком»] // Запоріз. правда. – 2008. – 23 верес. (№141). – С.2.
599. Маркович В. Підпілля ОУН у Запорізькій області. — Запоріжжя: Просвіта, 2001.- 51 с.
599а. Чорнолуцький В. Визволення області від фашистів тривало майже п`ять місяців // Запоріз. правда.- 2008.- 24 лип.
600. Иванов Я., Шевченко Я. Взгляд на освобождение Запорожья // Настоящ. газета.- 2004.-14-21 окт.
600а. Гнедашев В. Акимовский район в Великой Отечественной войне.- Акимовка: Акимов. типография, 2005.- 102 с.
601. Линчук А. Мелитопольская наступательная операция 1943 года: Докум. очерк.-Токмак: Трибуна, 2005.-158 с.
601а. Коротков И. Битва за Мелитополь.- М.: Госполитиздат, 1944.-36 с.
602. Приморск: годы и судьбы: Память огнен. лет. Кн.1.- Запорожье: Дикое Поле, 2005.-192 с.: ил.
602а. Куйбишевський та Розівський райони в роки Великої Вітчизняної війни: Зб. док.-Куйбишеве: Район. друкарня, 1999. — 110 с.
603. Время выбрало нас: Запорожцы на фронтах Вел. Отеч. войны. – Запорожье: Дикое Поле, 2005. – 384 с.
603а. Книга пам’яті України: Запорізька область. Т. 1-18. – Запоріжжя, 1994-2006.
604. Книга скорботи України. Запорізька область. – Запоріжжя: ВПК «Запоріжжя», 2000. – 501 с.
604а. Мороко В. Запорізька область у радянсько – німецькій війні 1941 – 1945 рр. Ч.1. – Запоріжжя, 2007. – 34 с.
605. Ковальський А. Запоріжжя на початку Великої Вітчизняної війни // Запороз. Січ.- 2008.- 27 верес.
605а. Орлянский В. Новозлатопольский район в период немецко – фашистской оккупации // Культурол. вісн. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 20. – С.31 – 35.
606. У пам’яті нащадків: Запорізька область: Іл. зб., присвяч. увічненню пам’яті жертв Другої світов. та локал. війн ХХ ст. – Запоріжжя: Дике Поле, 2005. – 248 с.
606а. Незгасна пам`ять Великої Перемоги: Живопис: Каталог: (З колекції Запоріз. худож. музею).- Запоріжжя, Б. в., 2003.- 21 с.
607. Тараненко С. Документи інколи свідчать зовсім протилежне // Запороз. Січ.- 2005.- 13 верес.

***

607а. Кривчик П. Запорожское подполье // Герои подполья.- М., 1968.- С.218-256.
608. Ласков М. Повесть о вечном огне.- К.: Держлітвидав, 1963.- 103 с.
608а. Ребро П. Грім під Запоріжжям: Докум. повість. — 2-е вид.- Дніпропетровськ: Промінь, 1985.-182 с.
609. Синюшкин В. Огненный десант: Повесть.- Дніпропетровськ: Промінь,1984.- 90 с.


Повоєнне відродження краю

609а. Восстановление Приднепровья (1946-1950): Док. и материалы .- К.: Политиздат Украины, 1988.- 534 с.
610. Брежнев Л. Возрождение. – М.: Дет. л – ра, 1981. – 104 с.
610а. Гершберг С. Это было в Запорожье: Из записок журналиста – правдиста сороковых годов.-М.: Политиздат, 1974.-112с
611. Днепровские огни: Как из руин и пепла был поднят после войны Запорож. индустр. комплекс.- К.: Политиздат Украины, 1976.-189 с.
611а. Моисеенко Н. Второе рождение.- К.: Будівельник, 1979.- 46 с.
612. Поляк Г. Послевоенное восстановление народного хозяйства.- М.: Финансы и статистика, 1986. — 186 с.- Із змісту: [Про відродження Запоріжжя].- С.42-43; 104-114.
612а. Грозный П. Памятные вехи послевоенных пятилеток // Индустр. Запорожье.-1980.-5 февр.
613. Репин В., Ботнер Ю. Воссоздать заново // Индустр. Запорожье.-1975.-14 сент.
613а. Логинов Ф. Возрождение Днепрогэса.- К.: Гостехиздат, 1951.-152 с.
614. Возрождение (1944-1950) // Горячее дыхание: Крат. очерк истории [з-да «Запорожсталь»].- Днепропетровск, 1984.- С. 60-72.
614а. Второе рождение (1945-1953) // Это наша с тобой биография: Очерки истории ОАО «Днепроспецсталь «.- Запорожье, 2000.- С.43-61.
615. Восстановление завода // 70 лет по пути свершений: [Запорож. ферросплав. з-д].-Запорожье, 2003.- С.54-60.
615а. Чорнолуцький В. Бої ще тривали, а запоріжці вже почали відновлювати роботу гігантів індустрії // Запоріз. правда.- 2008.- 14, 21серп.
616. Кушніренко І , Жилінський В.На благословенній землі Добропільській.- Запоріжжя: Дике Поле, 2003.-190 с.- Із змісту: [Про відродження села]. — С.52-59.

Запорізький край в незалежній Україні

616а. Запорізька область: 10 років в незалежній Україні : Економ. огляд (1991-2001).-Запоріжжя: ВПК»Запоріжжя», 2001.-112 с.
617. 1991 — 2006 // Новое Запорожье: Хроника развития большого города. 1921-2006 / Н.Кузьменко, Н.Михайлов.-Днепропетровск, 2006.- С.162-215.
618. Березовський В.Від становлення до якісного розвитку // Запоріз. правда.- 2004. – 21 серп.
619. Запорізький край в незалежній Україні // Приазов. новь.-2004.- 18, 21 серп.
620. Мороко В., Турченко Ф. Історія рідного краю: Підруч. для 11 кл.серед. загальноосвіт. шк.- Запоріжжя : Прем`єр, 2001.- 222 с. — Із змісту: Економіка краю в умовах незалежності.- С.177-189.
621.Еременко М. Роки «перебудови » та незалежності: [В Чернігів. р-ні] // Еременко М. Край шляху Муравського.- Запоріжжя, 2005.- С.261-267.
622. Город в годы независимости (1991-2007) // Бердянску-180.- Бердянск, 2007.- С.85-95.
623. Курочкіна Т. В боротьбі за незалежність // Курочкіна Т. Серед таврійських степів зеленіє Оріхів.-Запоріжжя, 2006.- С.85-86.
624. Гомон М. Після пам`ятного 1991-ого // Гомон М. Край Токмацький.- Токмак, 2002.- С.141-144.

Відродження козацтва

625. Про програму розвитку козацтва в Запорізькій області на 2007 – 2010 роки: Рішення Запоріз. облради №13 від 22.02.2007 р.
626. Памятка козака // НАН України; Ін-т історії України; НДІ козацтва; Упоряд. Г.Крапивка. – Запоріжжя. – Запоріжжя: Мотор Січ, 2007. – 138 с.: фото. – Із змісту: Програма відродження та розвитку козацтва в Запорізькій області. – С.54 – 56; Статут козацького Війська Запорозького Низового Спілки козаків України «Військо Запорозьке» (м.Запоріжжя, 2004 р.). – С.69 – 80; Перспективи розвитку запорозького козацтва. – С.116 – 119.
627. Руденко Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О.Губко.- К.: МАУП, 2007.- 384 с.: іл.
628. Національні інтереси козацтва (духовність, мужність, патріотизм) // Время и мы.- 2008.- 29 мая
629. Мусафирова О. Казак казака видит издалека: [О запорож. Союзе казаков Украины] // Комсомол. правда.- 2008.- 28 февр.
630. Григор`єв С. У столиці поважають думку козаків – запорожців: [Про перспективи відродження козацтва] // Запоріз. правда.- 2008.-1 квіт.