Одвічна для нації теза,
Що пісня – народу душа.
Культура для нації те, що
Для кожної жінки краса.
Культура плекає з дитинства,
Без неї – яке ж то життя?
Культура – мозок суспільства,
Основа його майбуття.
М.Слабенко

1491. Економіка та культура Х1Х початку ХХ століть // Запорізька область: Іл.енц.-Запоріжжя, 2004.- Т.1.- С.164-171.
1492. Про програму розвитку культури Запорізької області на 2008-2012 роки: Ріш. Запоріз. облради №18 від 22.02.2007 р.
1493. Про програму підтримки розвитку культур національних меншин у Запорізькій області на 2008-2012 рр.: Ріш. Запоріз. облради №11 від 29.11.2007 р.
1494. Положення про порядок встановлення обласних премій за досягнення у розвитку культури Запорізького краю // Влада. Людина. Закон. – 2005. — №6. – С.119-120.
1495. Лариса Сізінцова: «Культура і туризм – союзники здорового способу життя»: [Бесіда з нач. управління культури й туризму Запоріз. облдержадміністрації; Записав М.Бордюжа] // Запорож. санитар. вестн. – 2008. — №7 (июль). – С.3.
1496. Сизинцова Л. Как сложно делить крохи…Без обид не обойтись: [О финансировании учреждений культуры в обл.] // Запороз. Січ.- 2007.- 25 січ.
1497. Сізінцова Л. Управлінню культури облдержадміністрації – 50 років // Запоріз. правда.-2003.-12 лип.
1498. Середа В. Яскраве сузір`я талантів: [Запоріз. відділенню Укр. фонду культури – 20 років] // Запоріз. правда. – 2008. – 19 черв. – С.17.
1499. Бельмас Л. Рік культури в Україні і Запоріжжі // Запоріз. правда.- 2004.- 17 лют.
1500. Піддубна О. Ми маємо шанс за рік стати культурними ?: [В Запоріжжі за участю міністра культури Ю.Богуцького відбулося урочисте відкриття » Року культури» в Україні] // Запороз. Січ.- 2003.- 21 січ.
1501. Гривцова О. Наші митці підкорили столицю: [У Києві пройшли Дні культури обл.] // Запоріз. правда.- 2003.- 27 трав.
1502. Черниш І. «Запоріжжя повинно бути не тільки індустріальним, а й культурним центром України»: [Бесіда з нач. упр. культури Запоріз. міськради; Записала В.Кириленко] // Запороз. Січ. – 2004. – 6 квіт. – С.4.
1503. Халін А. Надійні помічники: [Про роботу закладів культури обл.] // Культармійці в десятій п`ятирічці.- К., 1981.- С.3-10.
1504. Пуха І. Культурне будівництво в Запоріжжі.- Запоріжжя: Облвидав, 1958.-18 с.
1505. Культурне будівництво Української Радянської Соціалістичної республіки: Стат. довід.-К.: Рад. школа, 1940.- Із змісту: [Матеріали по обл.]. — C.12, 13-15, 26, 32, 34, 35, 38, 39, 52, 61, 64, 67, 68, 100, 108, 132, 133, 185 -187.
1506. Клименко Н. Культура – достояние народа // Клименко Н. Запорожье: Путеводитель.-Днепропетровск, 1987.- С.66-73.
1507. Кліковка Г. Несуть, мов свічечку, культуру в люди. Уже 60 літ (ОЦНТ) // Запоріз. правда.- 2000.- 21 груд.
1508. Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту області: Стат. зб. – Запоріжжя, 2004. – 32 с.
1509. Шаталінська Т. Наші джерела творчості: [Про діяльність установ культури Василів. р-ну] // Нова Таврія.- 2007.- 24 берез.
1510. Стьожко Л. «Культура жила, живе і повинна жити!»: [Бесіда з нач. Вільнян. райвідділом культури; Записав Ф. Короткевич] // Дніпров. вогні.- 2004.- 31 лип.
1511. Пузанова А. Вони були першими: [З історії розвитку соц. культури на Гуляйпіллі] // Зоря комунізму.-1990.- 7 черв.
1512. Культура малих міст: Місто Гуляйполе Запорізької області.- Запоріжжя: РВПК «Запоріжжя», 2003.- 8 с.
1513. Черниш Т. Творчі, завзяті, талановиті: [Про діяльність установ культури Куйбишев. р-ну] // Рідний край.- 2007.- 21 берез.
1514. Культура і мистецтво Чернігівського району: [Буклет]. – Б.в.д. – 19 с.
1515. Романова И. Наш отдел культуры – в тройке лучших в области: [г.Энергодар] // Энергия.-2007.- 30 марта

Див. також: №594