Інформаційний простір Запорізької області

1652. Про програму сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2007-2010 роки: Ріш. Запоріз. облради №10 від 30.03.2007 р.
1653. Запорізька область // Друковані та електроні засоби масової інформації України. – К., 1999. — Ч. 1: Газети.– С. 204 — 220.

Преса

1654. Козиряцька С. Стан і проблеми дитячої періодики Запорізького регіону // Дні науки: Зб. тез доповідей, 11 – 12 жовт. 2007 р. / ГУ «ЗІДМУ». – Запоріжжя, 2007. – Т.2. – С.247 – 248.
1655. Богуславський О. Провінційна преса в Україні і в Запоріжжі: між грошима, владою і бульварщиною // Соціальний портрет Запорізького регіону. – Запоріжжя, 2006. – С.133 – 136.
1656. Данішевська Ю. Висвітлення проблем культури та мистецтва на сторінках запорізької преси // Наука і вища освіта.- Запоріжжя, 2005.- Ч.2. – С.98 – 99.
1657. Хитрова Т. Запорізька преса як джерело дослідження культурно – громадських процесів початку ХХ століття // Дні науки: Зб. тез доповідей. – Запоріжжя, 2004. – Т.3. – С.169.
1658. Московцева В. Місце культурної тематики на шпальтах сучасних запорізьких газет // Вісн. ЗДУ (Філ. науки). – 2003. — №1. – С.102 – 104.
1659. Що таке запорізькі ЗМІ: [Про стан інформ. простору Запоріз. обл.] // Белая стрела. – 2008. – 24 янв. – С.6.
1660. Кушніренко І., Жилінський В. Преса Гуляйпільщини.Ч.1. – Запоріжжя: Дике Поле, 2005. – 196 с.
1661. Кушніренко І., Жилінський В. Преса Гуляйпільщини. Ч.2. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – 229 с.
1662. Кириленко В. Історія виникнення й етапи розвитку газети «Запорозька Січ» // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2004. – Ч.2. – С.130.
1663. Калужський Ю. Часопис «Запорізька правда»: Історія та перспективи регіонал. офіц. преси // Наука і вища освіта. – Запоріжжя, 2004. – Ч.2. – С.124.
1663а. «Запорізька правда»: (1917 – 2007 рр.): погляд крізь роки: Зб. матеріалів міжрегіонал. наук. – практ. конф., присвяч. 90 – літтю газети «Запорізька правда» (Запоріжжя, 26 – 27 жовт. 2007 р.). – Запоріжжя, 2007. – 112 с.
1664. Драган Н. «Правда» на международной арене: [О запорож. газ. «Правда…и ничего, кроме правды»] // Правда…и ничего, кроме правды. – 2008. – 6 марта. – С.12-13.
1665. Манько М. Комунальних газет у Запорізькій області налічується трохи більше як два десятки, але «розкрученішою» серед них є лише бердянська «Південна зоря» // Голос України. – 2007. – 24 берез.
1666. Гомон М. Солоний хліб на довгій дорозі: [Газеті «Таврія» – 75 років: Токмац. р-н] // Таврія. – 2006. – 2 січ. – С.3 – 6.
1667. Кліценко О. Том 76-й, номер 10000-й: [Історія газ. «Рідний край»: Куйбишев. р-н] // Рід. край. – 2006. – 10 черв. – С.1.
1668. Сенкевич Г. «Здесь живем» – лучшая среди городских газет области: [г. Энергодар] // Здесь живем. – 2003. – 2 окт. – С.16.
1669. Вони слави не шукали : [Про запоріз. журналістів] / Запоріз. обл. орг-ція Нац. спілки журналістів України. – Запоріжжя: Паритет – Прес, 2002. – 199 с.

Див. також: № 1053

Видавництва. Типографії

1670. Партико З. Англія: 16 книжок на душу, Росія: 5 книжок, Україна…шукайте в тексті: [Книговидав. справа на Запоріжжі] // Запороз. Січ.- 2006.- 27 трав.- С.4.
1671. Солодовник І. Поліграфічне життя у Запоріжжі // Друкарство.- 1999.- №2.- С.34-37
1672. Лазутин А. Слово свобода у нас вытравливали столетиями, но его дух вновь витает над Украиной / Беседу с дир. и гл. ред . изд- ва «Дикое Поле» вел Ю.Харченко // Подробности .-2004.- 23 дек.
1673. Кобинець А. У ВПК «Запоріжжя» працюють професіонали високого класу // Запоріз. правда.- 2002.- 25 трав.
1674. Ковальов П. Послідовники Івана Федорова: [Про ТОВ «Видавничий дім «Кераміст»] // Запоріз. правда.- 2005.- 28 трав.
1675. Власов А. ИД «Керамист» в новом здании // Верже.- 2006. — 6 июля (№27).
1676. Кузьменко Н. «Кераміст» підтверджує горде звання лідера галузі // Запоріз. правда. – 2008. – 31 трав. – С.1 – 2.
1677. Деркаченко Т. Наши книги – лучшие: [Гран – при Междунар. фестиваля «Золотой Феникс» в номинации «Книга года» удостоено издание типографии ОАО «Мотор Січ» «Дорога к храму»] // Мотор Січ.- 2005.- 16 трав.
1678. Антонова В. «Мотор», выпускающий книги // Мотор Січ.- 2000.- 7 верес.
1679. Гривцова О. У Запорізьких книговидавців – гран-прі фестивалю «Золотий фенікс»: [Нагороду отримало вид.- во «Прем`єр»] // Запоріз. правда. – 2004. – 12 трав.
1680. Для тих, хто вчитъ і вчиться: [Про вид-во «Просвіта»] // Запоріз. правда.- 2003.- 2 жовт.
1681. Книги на всі смаки: [Про вид- во «Розбудова»] // Запоріз. правда.- 2003.- 2 жовт.
1682. Хортиця – не лише легендарний острів, [а і видавництво Запоріз. відділення спілки письменників України] // Літ. Україна.- 1996.- 6 черв.
1683. Забгайло О., Фріман А. Будинок преси: [Обл. друкарня «Комунар»] // Индустр. Запорожье.-1964.-10 січ.
1684. Лаврик И. «Издательский дом Мелитопольской гортипографии» – среди лидеров Национального бизнес – рейтинга Украины // Мелитоп. ведомости- 2007.- 28 нояб.
1685. Лаврик И. Печать – лицо типографии, а процесс печати обеспечивают люди, владеющие техникой: [ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии»] // Мелитоп. ведомости. – 2008. – 4 июня. – С.10.
1686. Васильев С. Мелитопольская типография: Вся история укр. печати в одном предпр.: [Мелитоп. типографии – 120 лет] // Наш город Мелитополь.- 2005.- 26 мая
1687. Руденко М. Друкарня: чи бути підприємству: [Про Михайлів. район. друкарню] // Михайлів. новини.- 2001.- 26 трав.
1688. Березняк Б. За технічну естетику: З досвіду Оріхів. друкарні // Друг читача.-1970.-21 лип.
1689. Глянь В. Без простоювань і з зарплатою [працює Токмац. райдрукарня] // Таврія.-1998.-22 груд.
1690. Мельниковская Т. Из истории районной типографии: [Васильев. р-н] // Нова таврія. – 2007. – 17 лют. – С.5.
1691. Загуста О. «Мы гордимся качеством своей продукции»: [О типографии ОП ЗАЭС] // Энергия.- 2004.- 28 мая

Див. також: №1053

Радіомовлення. Телебачення

1692. Федина В. І голос той, і ті слова …: [З історії запоріз. радіо].- Запоріжжя : Просвіта, 2003.-185 с.
1693. Каменный В. «Говорить Запоріжжя!»: Эти слова впервые прозвучали в эфире 65 лет назад: Так началось вещание Запорож. обл. радио // Подробности.- 2004.- 26 февр.
1694. Бачуріна А. «У нас завжди був і є дуже хороший колектив: [«Радіо Запоріжжя»] // Запороз. Січ.- 2004.- 24 лют.
1695. «Радіо Запоріжжя» — 65 лет // Суббота плюс.- 2004.- 26 февр.
1696. «Говорить Запоріжжя!» // Ярмарка.-1999.- 6 трав.
1697. Платонова Л. Ефір у них – папір, а голос їхній — фарба: [До 60- річчя обл. радіо ] // Запоріз. правда.- 1999.- 7 трав.
1698. «Великий Луг»-forever»!: [О 10-летнем юбилее FМ- радиостанции] // МИГ.- 2005.- 22 сент.
1699. Какие телеканалы можно смотреть в Запорожье? // Индустр. Запорожье (Панорама).-2005.- 6 янв.
1700. Сокульский Е. Телененавидение: [Полит. ориентиры укр. каналов (в т.ч. и запорожских)] // Наше время плюс.- 2004.- 4 марта.
1701. Матюпатенко С. Телекухня: [Что происходит за кулисами запорож. телеканалов] // Правда …и ничего кроме правды.- 2006.- 7 дек.
1702. Власов О. Запорожскому телевидениюю 70 лет ? // МИГ.- 2006.-3 авг.
1703. Матюпатенко С. ТРК»Алекс» // Правда… и ничего кроме правды.- 2006.- 7 дек.
1704. Сарычева С. АТВ: снова в эфире: [О телерадиокомпании «Алекс ТВ»] // Запороз. Січ.-2006.- 7 груд.
1705. Сокульський А. 13 лет «Запоріжжю»: [Беседа с ген. дир. телерадиокомпании; Записал С.Головнев] // Правда …и ничего кроме правды.- 2006.- 7 дек..
1706. Бондаренко А. С днем рождения, «КИТС»!: [Кабел. телевидение г.Запорожья]: они были первыми, а сейчас они – лучшие // Суббота плюс.- 2005.- 27 янв.
1707. Кошкалда О. Гран-при «Золотого Георгия» у ЗНТРК «ТВ-5»: [Телерадиокомпании «ТВ-5» – 15 лет] // Днепров. металлург. – 2008. – 20 июня. – С.1.
1708. Куперман Ю. Пионеры телевизионного дела: [О телевидении Акимов. р-на] // Мелитоп. ведомости.- 2004.- 17 нояб.
1709. Золотарева В. Все начиналось с энтузиазма: [Истоки бердян. телевидения] // Азов. вестн.-2004. — 7 окт.
1710. Новый телеканал [начал свою работу на Мелитоп. телевидении] // Индустр. Запорожье.-1993.-1 июня
1711. Визнюк О. Приморскую ТРК «Юг» «душат», но она живет и вещает // Суббота плюс.- 2004. — 4 нояб.
1712. Дмитрієва Л. Перші спроби токмацького телебачення // Таврія.- 1992.- 17 квіт.
1713. Драмашко И. Своими силами: [О развитии телевидения в обл.] // Вестн. связи.- 1991.- №8.- С.28-29.
1714. Ставничий А. Экран и голос Запорожья: [Из истории радио и телевидения] // Индустр. Запорожье.- 1980.- 7 мая
1715. Мешков В. Запорізький телецентр став до ладу // Запоріз. правда.- 1958.- 12 жовт.

Бібліотечно – бібліографічна діяльність в області

1729. Регіональна бібліотека: розвиток потенціалу в сучасному інформаційному просторі: Матеріали наук. – практ. конф. (13 жовт. 2004 р.) / ЗОУНБ ім. О.М.Горького; Уклад.: Н.Купреєва, І.Степаненко. — Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 65 с.
1730. Сільські бібліотеки в умовах економічних і соціальних перетворень: Матеріали обл. конф. (м.Запоріжжя, 24 – 25 верес. 2003 р.) / ЗОУНБ ім.О.М.Горького; Уклад.: Л.Ізюмова, С.Пономарьова.– Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 39 с.
1731. Бібліотечне краєзнавство: Матеріали краєзнав. читань. Вип. 4 / ЗОУНБ ім. О.М.Горького; Уклад. Л.Ізюмова. – Запоріжжя: Поліграф, 2007. – 36 с.
1732. Бібліотечне краєзнавство: Матеріали краєзнав. читань (м.Бердянськ, 7 – 9 верес. 2004 р.).Вип.3 / ЗОУНБ ім.Горького;Уклад. Л.Ізюмова. – Запоріжжя: Пані Зося, 2005. – 35 с.
1733. Історія бібліотечної справи на Запоріжжі: Матеріали обл. семінару (м.Бердянськ, 27-30 трав. 2002 р.). Вип.2 / ЗОУНБ ім.Горького; Уклад. Л.Ізюмова. – Запоріжжя: Поліграф, 2002. – 48 с.
1734. Історія бібліотечної справи на Запоріжжі: Матеріали наук.- практ. конф. (26-27 верес. 2001 р.) / ЗОУНБ ім.Горького; Уклад.: Л.Ізюмова, С.Пономарьова. – Запоріжжя: Поліграф, 2002. – 46 с.
1735. Світ бібліотек з родзинками: Путівник по бібліотеках Запоріжжя / ЗОУНБ ім.Горького; Уклад.: Л.Ізюмова, М.Федосенко. – Запоріжжя, 2002. – [Буклет].
1736. Сіячі добра. – Запоріжжя: Кн. – газ. вид-во, 1961. – 32 с.
1737. До Дня бібліотек: [Стат. дані по обл.] // Запороз. Січ. – 2007. – 29 верес. (№190). – С.4.

Комунальний заклад «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М.Горького» Запорізької обласної ради

1738. Бібліотека: Традиції, інновації, перспективи: (Зб. неопубл. виступів співробітників ОУНБ ім. О.М.Горького. 2000 – 2007 рр.). – Запоріжжя, 2008. – 54 с.
1739. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М.Горького: рік 2006 та пріоритети 2007 року: (Інформ. буклет). – Запоріжжя: Поліграф, 2007. – [15 с.].
1740. Авторська книжкова виставка: творчість, задоволення, подія: (Матеріали загальнобібл. конкурсу на кращу автор. кн. виставку) / Уклад. Н.Купреєва. – Запоріжжя, 2007. – 24 с.
1741. Минулого незабутні сторінки: (Про співробітників Бібліотеки – ветеранів Великої Вітчизняної війни) / ЗОУНБ ім. О.М.Горького; Авт – уклад.: П.Бойко, І.Степаненко. – Запоріжжя, 2005. – 35 с. – (До 60-річчя Перемоги).
1742. Струни серця…: (Літературна та художня творчість бібліотекарів) / Уклад.: С.Пономарьова, Л.Мажара. – Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 28 с.
1743. «Повний вік моїй бібліотеці…»: 1904 – 2004: (Запоріз. обл. універсал. наук. бібліотека ім. О.М.Горького: Історія і сучасність): Бібліогр. покаж. / Уклад.: О.Дутова, І.Шершньова, Г.Нагорна. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 86 с.
1744. «Величний книги храм»: (Запоріжці – про ЗОУНБ ім. О.М.Горького): Зб. висловлювань. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 20 с.
1744а. Інна Павлівна Степаненко: «Я люблю свою роботу, свою професію»: (Бібліогр. список) / ЗОУНБ ім. О.М.Горького; Уклад. Г.Нагорна. – Запоріжжя: Поліграф, 2003. – 34 с.
1745. Бальцер А. На службі народові: (Нарис історії Запоріз. обл. універсал. наук. бібліотеки ім. О.М.Горького). 1905-1999. – 2-ге вид. – Запоріжжя: Поліграф, 2002. – 82 с.
1746. Гривцова О. Вікно у світ для вчителя англійської: [Про відкриття регіонал. ресурс. центру для викладачів англ. мови] // Запоріз. правда. – 2007. – 17 берез. – С.3.
1747. Клімуш Д. Книги від серця до серця: [Про відкриття канад. – укр. бібл. центру] // Запоріз. правда. – 2006. – 29 серп. – С.3.
1748. Степаненко І. Інтернет для читачів обласної бібліотеки // Запоріз. правда. – 2003. – 12 лип. – С.12.
1749. Купреева Н. Библиотека: книга как реальная, так и виртуальная: [Беседа с зам. дир.; Записал С. Гончаренко] // Запороз. Січ. – 2002.- 10 верес.- С.6.

Див. також: № 11

Інші бібліотеки

1749а. Кушніренко І., Жилінський В. Верхньотерсянські зорі: Сторінки історії Верхньотерсян. сільради і ТОВ «Агро — Континент» Гуляйпіл. Р-ну Запоріз. обл. Запоріжжя: Дике Поле, 2007. – 236 с. – Із змісту: [Про сіл. бібліотеку]. – С.88-89.

Див. також: № 678, 1053


Охорона пам’яток історії та культури

1750. Про затвердження Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини Запорізької області на 2005-2010 роки: Ріш. Запоріз. обл. ради 4 склик. 13 сесія № 34 від 18.01.2005 р.
1751. Город и его памятники // Запорожье и запорожцы.- Запорожье, 2005.- С. 306-314.
1752. У пам’яті нащадків : Іл. зб., присвяч. увічненню пам’яті жертв Другої світов. та локальн. війн ХХ століття: Запоріз. обл. – Запоріжжя: Дике Поле, 2005.- 248 с.
1753. Пам’ятки історії та культури // Запорізька пектораль: культура і мистецтво Запоріз. краю.- Запоріжжя, 2003.- С.50-51.
1754. Память жива: Правда о Вел. Отеч. войне глазами участников обороны и освобождения Запорожья.- Запорожье: Дикое Поле, 2003.- 475 с.- Из содерж.: В памяти и граните: [ О памятниках].- С. 350-400.
1755. Сидоренко М. Пам’ять не вкриють сніги.- Запоріжжя: ВПК «Запоріжжя», 2003.- 160 с.
1756. Сидоренко М. Пам’ять людського серця: [Про пам’ятки історії та культури Запоріз. обл.] // Голдобін А. Запорізька Алея Слави – народна святиня.- Дніпропетровськ, 2002.- С. 675-684.
1757. Пам’ятки історії та культури Запорізької області. Вип.1: (Василів., Веселів., Кам’ян. – Дніпров. р — ни ).- Запоріжжя: Павел, 1998.- 114 с.: іл.
1758. Пам’ятки історії та культури Запорізької області. Вип.2: (Вільнян., Михайлів., Новомиколаїв. р — ни).- Запоріжжя, 1999.- 136 с.: іл.
1759. Пам’ятки історії та культури Запорізької області. Вип. 3: (Приазов., Примор., Чернігів., Якимів. р — ни).- Запоріжжя, 2001.- 146 с.: іл.
1760. Пам’ятки історії та культури Запорізької області. Вип. 5: (Великобілозер., Куйбишев., Розів., Токмац. р — ни). — Запоріжжя, 2002.- 242 с.
1761. Пам’ятки історії та культури Запорізької області. Вип. 6: (Запоріз. та Мелітоп. р — ни). / Наук. ред.- упоряд. Т. Шевченко.- Запоріжжя, 2003.- 123 с.
1762. Запорожская область: [Памятники героям Вел. Отеч. войны] // В памяти народной.- К., 1985.- С. 179- 192.
1763. Лукаш И. Шагнувшие в бессмертие.- Днепропетровск: Промінь, 1988.- 126 с.
1764. Запорожская область // Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог — справ.- К., 1987.- С. 192-214.
1765. Страницы славы: Крат. путеводитель.- Днепропетровск: Промінь, 1975.- 110 с.
1766. Асауляк М. Застывшие в пластилине: [Из жизни памятников Запорожья] // МИГ.- 2007. – 19 апр. ( № 16).- С. 16-37.
1767. Гаев Ю. Парк советского периода: В селе Плодородном – целая аллея памятников: [Михайлов. р-н] // Суббота плюс.- 2007.- № 12 (22 марта — 1апр.).- С. 47.
1768. Голуб И., Зализецкая С. Память местного значения: [О состоянии памятников в Мелитополе] // Наш город Мелитополь.- 2007.- 3 мая ( № 18).- С.4-5.
1769. Зверев А. Забота о бронзе и камне: [О памятниках истории и культуры в Мелитополе] // Новый день.- 2007.- 12 апр.- С. 8.
1770. Жаров В. Не помним прошлого? Не будет и будущего: [О состоянии памятников архитектуры в г. Запорожье] // Запороз. Січ.- 2006.- 8 черв.- С.4.
1771. Памятник – от слова «память» или «беспамятство»?: [О памятниках в г. Мелитополе] // Мелитоп. ведомости.- 2005.- 6 июля.- С. 12-13.
1772. Святині, про які не можна забувати: [Про стан охорони пам’яток у Михайлів. р-ні] // Михайлів. новини.- 2005.- 16 квіт.- С. 5.
1773. Бобровицкий Э. Возрождение святынь – примета Запорожья: [О памятниках старых и новых] // Власть и политика.- 2004.- № 39.- С. 9.
1774. Эстеркина И. Город и его памятники: [Запорожье] // Суббота плюс.- 2004.- 1 июля (№ 27).- С.4.

Див. також: № 678

Музейна справа

1775. Архіпова Л., Пономаренко І. Музейна мережа Запорізької області // Музейн. вісн. – 2007. — №7. — С.3 – 4. Музеї м.Запоріжжя
1776. Маньковська Р. Запорізький обласний краєзнавчий музей // Енциклопедія історії України. – К., 2005. – Т.3: Е –Й. – С.270.
1777. Запорізький краєзнавчий музей: Путівник. – Дніпропетровськ: Промінь, 1972. – 112 с.
1778. Архипова Л. Запорожскому областному краеведческому музею – 75 лет // Древности степного Причерноморья и Крыма. – Запорожье, 1997. – Вып. УI. – С.3 – 4.
1779. Где была власть – теперь [обл. краевед.] музей // Запороз. Січ. – 2008. – 7 лют. (№ 26 — 28). – С.12 – 13.
1780. Юрик П. Багатостраждальний заклад культури живе і працює, ремонтується й приймає відвідувачів // Запороз. Січ. – 2006. – 17 черв. – С.4-5.
1781. Эстеркин Б. От Якова Новицкого до Георгия Шаповалова, или Дом нашего прошлого: [К 85-летию Запорож. обл. краевед. музея] // МИГ по выходным. – 2006. – 22 дек. (№51). – С.2.

***

1782. «Запорожская Сечь» стала популярной достопримечательностью: [Ист. – культ. комплекс] // Новости турбизнеса. – 2008. — №2. – С.12.
1783. Дворская Ю. Красноречивые хранители истории: [О музее комбината «Запорожсталь»] // Днепров. металлург. – 2008. – 16 мая (№19). – С.7.
1784. Гривцова О. Україна – Ізраїль: події та люди: [У Запоріжжі відкрився ще один музей] // Запоріз. правда. – 2008. – 26 черв. (№93- 94). – С.2.
1785. «Машини часу» у Запоріжжі – не вигадки!: [У Запоріжжі відкрито музей ретро — автомобілів] // Запороз. Січ. – 2008. – 19 лют. (№35). – С.1.
1786. Лицкевич О. «Комсомолка» нашла в Запорожье музей Цветаевой // Комсомол. правда. – 2006. – 17 янв.
1787. Елкина В. Многотомник моторовской истории: [Завод. музею ОАО «Мотор Сич» – 25 лет] // Мотор Січ. – 2005. – 18 квіт. – С.6-7.
1788. Шевченко Я. Музей электросвязи // Настоящ. газ. – 2004.- 30 сент. – С.5.
1789. Гордийченко В. Прогулки с динозаврами: [Музей зоологии ЗГУ] // Наше время плюс. – 2003. – 3 июля. – С.27.
1790. В Запорожье открылся музей пограничников: [им. Н.Ф.Карацупы] // Индустр. Запорожье. – 2000. – 15 марта.
1791. Плечун Г. Приумножать наследие – духовное богатство: [К 40-летию музея з-да «Днепроспецсталь»] // Электрометаллург. – 2000. – 18 апр.
1792. Логанов Є. Відгомін буремних років: [Про Запоріз. музей історії міліції] // Міліція України. – 1999. – № 1-2. – С.30.

Див. також: № 131; 594а; 678; 707; 900; 1943;

Музеї інших міст області

1793. Видятина Л. Дай Бог спасти хоть то, что сохранилось!: [О музейн. комплексе «Усадьба Попова»] // Портмоне. – 2008. – 15 апр. (№14). – С.8 – 9.
1794. Літературний музей Т.Шевченка МАН м.Мелітополя // Шевченкіана Мелітополя: біографії, інформація, творчість, пошук. – Мелітополь, 2007. – С.155-170, 173 – 177.
1795. Гусарківський краєзнавчий музей ім. М.Гудини: [Куйбишев. р-н] // Енциклопедія сучасної України. – К., 2006. – С.672.
1796. Ноздрина Л. Рабочие будни [Бердян. краев.] музея // Ноздрина Л. Записки краеведа. – Бердянск, 2007. – С.199 – 304.
1797. Новиков В. «Музей – грандіозна пам`ятна книга людства»: [Пологів. краєзнав. музей] // Пологів. вісті. – 2008. – 17 трав. (№39). – С.2.

Див. також: №1943;

Фольклор

1798. Січова скарбниця : Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини / Упоряд., мов. ред., перед. сл. і прим. В. Чабаненка.- Запоріжжя: ЗДУ, 1999.- 491 с.
1799. Павленко І. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини: Буття у просторі та часі: Монографія.- Запоріжжя: ЗНУ, 2006.- 244 с.
1800. Усна історія Степової України Т.1.Запорізький край.- Запоріжжя: Тандем, 2008.- 421 с.
1801. Духовні скарби нашого краю: Фольклор Бердян. р-ну Запоріз. обл. / Уклад.: І.Павленко, Г.Полякова.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 71 с.
1802. Изотов В. Болгарский фольклор в Северном Приазовье. – Запорожье; Симферополь: Таврия, 2005. – 136 с.
1803. Онуфрієнко Г., Руколянська Н. Фольклористика та народна творчість народів регіону // Нижня Наддніпрянщина: Історія, традиції, культура. – Запоріжжя, 1999. – Ч.5. – С.50 – 51.
1804. Тільки Сталін на стіні: Фольклор епохи соціалізму та будівництва комунізму, зібраний і впорядкований П. Юриком.- Запоріжжя: Просвіта, 2003.- 72 с.
1805. Павленко И. Особенности русского фольклора Нижнего Поднепровья (на территории Запорожья) // Вісник ЗДУ (Філ. науки).- 2002.- №4.- С.114 — 120.
1806. Павленко І. Міфологізація історичних постатей у фольклорній прозі Запорізького регіону // Вісник ЗДУ (Філ.науки).- 2001.- №1.- С.78 — 82.
1807. Домалега І. Сценарій усного фольклорно — етнографічного журналу: (На матеріалах обл.) // Рід. школа.- 2005.- №2.- С.44-48.